Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 18 Zarządu PZBS

 

Warszawa, biuro PZBS, 10 października 2018, godz. 16:08 – 21:20

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec, Marek Małysa, Jacek Grzelczak (od 16:29), Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz (do 19:56), Marcin Pędziński, Artur Wasiak, Marcin Wasłowicz (od 16:21), Ewa Miszewska (Rada Zawodnicza, do ~20), Piotr Żak (prezes ŁZBS, do 20:43).

Nieobecni: Tomasz Latos, Adrian Bakalarz, Stanisław Gołębiowski.

 1. Zarząd zatwierdził protokół z poprzedniego zebrania.
 2. Pomiędzy zebraniami 17 i 18 uchwalono następujące uchwały w głosowaniu internetowym:
  UCHWAŁA NR 56/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził Regulamin Mistrzostw Polski Teamów Patton Bolesławiec 2018.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 11 głosów za.

  UCHWAŁA NR 57/2018/2016–2020

  Zarząd powołał Marka Markowskiego na selekcjonera kadry U-20, a Włodzimierza Krysztofczyka na trenera współpracującego.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 10 głosów za, 1 wstrzymujący się.

  UCHWAŁA NR 58/2018/2016–2020

  Zarząd na wniosek Stanisława Gołębiowskiego zatwierdził skład kadry na Akademickie Mistrzostwa Świata: Piotr Marcinowski, Mateusz Sobczak, Arkadiusz Majcher, Maksymilian Chodacki, Jakub Patreuha, Patryk Patreuha.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 11 głosów za.

  UCHWAŁA NR 59/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził sfinansowanie występu reprezentacji juniorek na OMŚ w Orlando (Youth World Triathlon) w składzie: Hanna Ciuńczyk, Joanna Kokot, Dominika Ocylok, Monika Suchodolska, Joanna Zalewska, Anna Zaręba.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 10 głosów za, 1 przeciw.

  UCHWAŁA NR 60/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził Regulamin Rozgrywek Kadry Mikstowej 2018/19.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 6 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się, 1 głos nieważny.

  UCHWAŁA NR 61/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdza:

  1. Politykę Systemową;

  2. Zasady Alertowania;

  3. w związku ze zmianami:

  3.a dodanie w punkcie I.4 regulaminu Grand Prix Polski Par zdań:

  Organizator turnieju eliminacyjnego nie może skorzystać z uprawnienia do zmiany ograniczeń systemowych, o którym mowa w pkt. 4.8 Polityki Systemowej. Ponadto, z wyjątkiem turniejów rozgrywanych poza granicami Polski, organizator nie może modyfikować Zasad Alertowania.

  3.b dodanie w punkcie I.4 regulaminu Grand Prix Polski Par zdań:

  Domniemaną kategorią turnieju eliminacyjnego wg Polityki Systemowej jest kategoria 2 w przypadku Mistrzostw Polski, a kategoria 3 w przypadku pozostałych turniejów. Organizator turnieju eliminacyjnego może (poprzez odpowiedni zapis w regulaminie zawodów) zmienić kategorię pomiędzy 2 a 3. Ponadto organizator może (poprzez odpowiedni zapis w regulaminie zawodów) zezwalać na stosowanie dowolnych systemów w meczach o dystansie powyżej 10 rozdań. Organizator nie może modyfikować Zasad Alertowania, z wyjątkiem turniejów rozgrywanych poza granicami Polski.

  Uchwała wchodzi w życie 1 października 2018.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 głos nieważny.

 3. Potwierdzono pozostawienie składek zawodniczych na rok 2019 na dotychczasowym poziomie.
 4. Powołano Stanisława Gołębiowskiego na przewodniczącego Komisji Sportu Wyczynowego.
  UCHWAŁA NR 62/2018/2016–2020

  Zarząd powołał Stanisława Gołębiowskiego na przewodniczącego Komisji Sportu Wyczynowego.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 6 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 5. Powołano Marka Wójcickiego na przewodniczącego Komisji Szkoleniowej PZBS. W przeciągu 3 miesięcy powinien powstać szczegółowy plany pracy Komisji.
  UCHWAŁA NR 63/2018/2016–2020

  Zarząd powołał Marka Wójcickiego na przewodniczącego Komisji Szkoleniowej PZBS.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 8 głosów za.

 6. Dyskutowano na temat kandydatury Marka Pietraszka na selekcjonera kadry open, a także na temat założeń regulaminu kadry open.
  UCHWAŁA NR 64/2018/2016–2020

  Zarząd powołał Marka Pietraszka na selekcjonera Kadry Open.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 7. Prezes omówił temat selekcjonerów kadry juniorek. Po uzyskaniu potwierdzenia rezygnacji Piotra Dybicza z obejmowanej funkcji Prezes poddał pod głosowanie kandydaturę Zuzanny Moszczyńskiej i Rafała Marksa, którzy wyrazili chęć dalszej pracy.
  UCHWAŁA NR 65/2018/2016–2020

  Zarząd powołał Zuzannę Moszczyńską i Rafała Marksa na selekcjonerów Kadry Juniorek.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 9 głosów za.

 8. Dyskutowano na temat projektu Karty Reprezentanta. Piotr Żak i Jacek Grzelczak zwrócili uwagę na problem potencjalnie zbyt dużych wymagań wobec zawodowych brydżystów.
  UCHWAŁA NR 66/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził Kartę Reprezentanta.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 przeciw.

 9. Zatwierdzono uzupełnienie Regulaminu Klasyfikacyjnego o PKL-e za mistrzostwa w kategorii wiekowej U-13.

   

  M-ce

  Mistrzostwa drużynowe

  Mistrzostwa Świata

   

  Mistrzostwa Europy

  Juniorzy/
  Studenci

  Schools
  Juniorki

  Kids
  (Młodziki)

  U 13  

  Juniorzy/
  Studenci

  Schools
  Juniorki

  Kids
  (Młodziki)

  U 13

  1

  700/400

  300

  150

  75

  400/200

  200

  100

  50

  2

  500/250

  250

  100

  50

  300/150

  150

  50

  25

  3

  400/200

  200

  60

  30

  240/120

  120

  20

  10

  Δ

  50

  40

  20

  10

  40/20

  20

  10

  5

  Ω

  200/100

  100

  200/100

  80

   

   

  M-ce

  Mistrzostwa teamów i par

  Mistrzostwa Świata

  ME

  Teamy
  Swiss/BAM

  Pary
  Juniorzy/
  Schools i Juniorki

  Pary

  U16/U13

  Juniorzy

  Schools
  Juniorki
  Miksty/ Młodziki

  U13

  1

  400/200

  300/200

  100/50

  250

  150/50

  25

   

   

   

   

   

   

   

  2

  300/150

  250/150

  75/35

  200

  120/30

  15

  3

  240/120

  200/120

  60/30

  150

  100/20

  10

  Δ

  40/20

  40/20

  20/10

  20

  20/10

  5

  Ω

  160/80

  160/80

  100

  80/—


   

  UCHWAŁA NR 67/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził zmiany w Regulaminie Klasyfikacyjnym dotyczące przyznania pkl-i za rozgrywki U-13.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się.

 10. Powrócono do przedstawionej na poprzednim zebraniu propozycji Marcina Wasłowicza aby każdy zawodnik w turnieju pod egidą PZBS otrzymywał co najmniej 1 PKL. Dyskutowano nad terminem wejścia w życie zmiany i zdecydowano się na 1 listopada br.
  UCHWAŁA NR 68/2018/2016–2020

  Do punktu 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego dopisuje się:

  • pozostali uczestnicy otrzymują 1 PKL (nie dotyczy klasyfikacji zbiorczych i turniejów internetowych).

  Zmiana wchodzi w życie 1 listopada 2018 roku.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 9 głosów za.

 11. Prezes omówił konkurs na lokalizację zjazdów ekstraklasy i podziękował Marcinowi Wasłowiczowi za przygotowanie zapytania, kontakt z ośrodkami i przygotowanie zestawienia dla Zarządu. W tej sprawie zaciągnięto również opinii członków Rady Zawodniczej. Opinia Rady Zawodniczej na temat Starachowic była podzielona. Lena Leszczyńska skrytykowała bierność biura w poszukiwaniach miejsca gry. Zarząd rozważał zrobienie ankiety wśród uczestników, jednak Igor Chalupec, przede wszystkim ze względów czasowych, postawił wniosek o głosowanie nad przyjęciem najkorzystniejszej oferty Hotelu Senator. Marcin Wasłowicz poinformował, że planowane jest opublikowanie komunikatu na stronie PZBS o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze zgłoszonymi ofertami. Zarząd nie wyraził sprzeciwu.
  UCHWAŁA NR 69/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził lokalizację Starachowic na rozgrywki ekstraklasy w sezonie 2018/19.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 7 głosów za, 2 przeciw.

 12. Prezes przedstawił propozycję Włodzimierza Wali, żeby zorganizować rozgrywki kadrowe seniorów, mimo że reprezentacja na MŚ została już wyłoniona poprzez wypełnienie celu wynikowego. Nagrodą mogłoby być sfinansowanie wyjazdu np. na turniej teamów w Berlinie.
  UCHWAŁA NR 70/2018/2016–2020

  Zarząd na wniosek selekcjonera Kadry Seniorów zatwierdził przeprowadzenie dwuetapowych rozgrywek kadry seniorów z nagrodą w postaci dofinansowania udziału w zawodach międzynarodowych.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 13. Prezes omówił dwie kandydatury do zorganizowania turnieju GP Polski w cyklu 2018/19 – Kielce w czerwcu lub Bydgoszcz w lipcu. Marcin Pędziński, przewodniczący Komisji Organizacji Imprez, ocenił, że Kielce ani Bydgoszcz nie powinny dostać wyłącznego terminu, ale należy dążyć do uzgodnienia pomiędzy nimi wspólnego terminu. Zapowiedział przygotowanie podsumowania ankiet cyklu 2017/18 w ciągu tygodnia, a konkurs na organizację 2019/20 powinien zostać ogłoszony na początku listopada (uwaga Prezesa: po turnieju w terminie łączonym 3.11). Ewa Miszewska spytała o wytyczne w sprawie liczby teamów awansujących z eliminacji do finałowej fazy w turniejach z cyklu GPPT. Marcin Pędziński odpowiedział, że zgodnie z komunikatem regulamin każdej imprezy GPPT musi uzyskać akceptację KOI. Artur Wasiak spytał o plany na wybór lokalizacji finałów GP w grudniu 2019. Marcin Pędziński odpowiedział, że można postarać się o dokonanie wyboru w pierwszym kwartale przyszłego roku.
 14. Artur Wasiak omówił kwestię uczestnictwa naszych sędziów w konferencji EBL – Antalya, Turcja, luty 2019. EBL organizuje co 3 lata „główne” kursy sędziowskie (i właśnie taki kurs w 2019 roku wypadnie). W latach pomiędzy odbywają się szkolenia niższej rangi. Do udziału w głównych kursach uprawnione są osoby z rejestru sędziów EBL (to dość wąska grupa) oraz ci, którzy zakwalifikowali się, zdobywając dobry wynik na tych mniej ważnych szkoleniach. W poprzednich dwóch latach zatwierdziliśmy wysłanie po 2 osób na szkolenia eliminacyjne. Ta czwórka wraz z trzema sędziami z rejestru została zaproszona na główny kurs. Wszyscy z wyjątkiem Marcina Wasłowicza wyrazili chęć udziału, są to sędziowie: Jakub Kasprzak, Stanisław Mączka, Michał Klichowicz, Aleksander Krych, Sandra Różańska, Piotr Wzorek.

  Za pełne koszty (przelot plus udział) musielibyśmy zapłacić około 20 tysięcy, szczegóły zależne od wybranej opcji połączenia lotniczego.

  Na koniec Artur Wasiak zaproponował przeznaczenie na kursokonferencję 10 tysięcy złotych.

  UCHWAŁA NR 71/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdza dofinansowanie na Kursokonferencję Sędziowską EBL w kwocie 10 tysięcy złotych.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 przeciw.

 15. Dyskutowano na temat proponowanych przez Marcina Wasłowicza zmian w Regulaminie Pracy Zarządu. Z krytyką spotkała się propozycja głosowania nad zakończeniem dyskusji na wniosek dwóch członków Zarządu. Artur Wasiak zaproponował publikowanie imiennych wyników głosowań. Prezes, Marcin Pędziński i Ryszard Łazikiewicz skrytykowali ten pomysł, stwierdzając, że w skrajnych przypadkach wystarczająca jest opcja votum separatum. Prezes poddał kolejno pod głosowanie poprawki do oryginalnego projektu, a następnie zarządził głosowanie nad poprawionym projektem.
  UCHWAŁA NR 72/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził zmiany w Regulaminie Pracy Zarządu.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 16. Prezes przekazał informację o nadaniu licencji klubowych wszystkim drużynom występującym w rozgrywkach centralnych.
 17. Nagroda na najlepszego zawodnika roku 2018. Na początku roku otrzymaliśmy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy specjalny puchar „W uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku stulecia odzyskania niepodległości”. Zarząd zadecydował, że o przyznaniu Pucharu będzie decydowało głosowanie następujących uprawnionych: wszystkich delegatów na Walne Zgromadzenie, członków zarządu i Rady Związku. Każdy zagłosuje na trzech zawodników punktując ich odpowiednio 5-3-1. Zawodnik z największą liczbą punktów otrzyma Puchar Prezydenta.
  UCHWAŁA NR 73/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził zasady przyznania Pucharu Prezydenta RP „W uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku stulecia odzyskania niepodległości”.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 9 głosów za.

 18. Dyrektor Biura. Omówiono kandydatury, które wpłynęły, i ustalono dalszą procedurę postępowania.
 19. Marcin Wasłowicz omówił przeprowadzony audyt usług hostingowych PZBS, w ramach którego zidentyfikował incydenty bezpieczeństwa danych na stronach PZBS. Wymienione problemy zostały niezwłocznie rozwiązane, a incydenty zgłoszono do Inspektora Ochrony Danych PZBS. IOD wraz z Prezesem przenalizowali każdy z incydentów z osobna i uznali, że w świetle braku przesłanek, że dostępne dane zostały kiedykolwiek pobrane przez osoby niepowołane – jest mało prawdopodobnym, by naruszenia te skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W ramach analizy incydentów wprowadzane są nowe standardy i procedury.
 20. Marcin Wasłowicz omówił plan zorganizowania kursokonferencji technicznej, która w odróżnieniu od corocznej kursokonferencji sędziowskiej skupiać się będzie na zagadnieniach prowadzenia zawodów z perspektywy sędziego komputerowego. Na organizację kursokonferencji przewidziano środki w budżecie na rok 2018. Pierwsza konferencja, planowana w miejscu i terminie finału Grand Prix Teamów będzie adresowana dla osób, które zapoznają się z programami obsługującymi wyniki na żywo z transmisją i pierniczkami (małe i średnie turnieje), a kolejne będą adresowane do sędziów prowadzących duże imprezy. Zarząd omówił poszczególne aspekty konferencji i przyjął informacje z aprobatą.
 21. Marcin Wasłowicz omówił program TechSoup Polska, w ramach którego PZBS pozyskał m.in. bezpłatnie pakiet G Suite oraz możliwość relatywnie taniego zakupu elektroniki. Marcin Wasłowicz omówił ogólnie konsekwencje i możliwości wdrożenia usługi G Suite w PZBS oraz poinformował, że aktualnie czekamy na szczegółowe rekomendacje IOD PZBS, który wskaże standardy do których dostosujemy obieg dokumentów. Jednocześnie Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę, że usług tych korzystają już Wielkopolski i Pomorski WZBS oraz że planuje się opublikowanie komunikatu zachęcającego WZBSy do bezpłatnego udziału w programie.
 22. Prezes i Wiceprezes Marek Małysa omówili sprawy poruszane w Orlando:
  • tematy poruszone podczas Kongresu WBF;
  • prezentację dotyczącą spraw młodzieżowych; szwedzkie materiały szkoleniowe do przetłumaczenia na angielski na koszt WBF; punkty klasyfikacyjne za imprezy młodzieżowe;
  • koszty udziału w MŚ;
  • prezentacja Bridge2Success;
  • sprawozdanie finansowe i budżet WBF;
  • temat oszustów;
  • pomysł oddzielenia MŚ Seniorów od Bermuda Bowl (inny termin);
  • badania naukowe: socjologia a brydż; sztuczna inteligencja w brydżu (NukkAI).
 23. Marcin Wasłowicz wrócił do tematu zaproponowanego przez siebie na zeszłych zebraniach ogólnopolskiego turnieju dla klubów 60+. Zarząd dyskutował nad ogólnymi ramami zawodów oraz koniecznością wskazania konkretnej osoby do realizacji zadania.
 24. Marcin Wasłowicz poinformował o rezygnacji Lecha Zakrzewskiego z funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego. Z uwagi na wciąż istniejący konflikt interesów powołanie Zastępcy do prowadzonej sprawy jest niezbędne. Marcin Wasłowicz omówił ogólnie bieżącą działalność Wydziału Dyscypliny, która nie budzi aktualnie większych zastrzeżeń.
 25. Marcin Wasłowicz poruszył temat pobierania opłat bezpośrednio przez PZBS i przekazywania ich do WZBSów. Prezes zadeklarował, że jest tego wielkim zwolennikiem, jednak wprowadzenie takich zmian wymaga wspólnej decyzji wraz z WZBSami.
 26. Prezes omówił opóźnienia w przygotowywaniu programu do zapisów do turniejów.

Poprawiony (niedziela, 21 października 2018 23:08)