Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwały Zarządu PZBS

UCHWAŁA NR 77/2018/2016–2020

Zarząd zatwierdził Regulamin Kadry Open na sezon 2019/2020.

Głosowało 11 członków Zarządu – 10 głosów za, 1 wstrzymujący się.


UCHWAŁA NR 78/2018/2016–2020

Zarząd powołał komisję do opracowania dokumentu „Strategia rozwoju brydża w Polsce” pod przewodnictwem Prezesa Zarządu PZBS.

Głosowało 11 członków Zarządu – 7 głosów za, 2 wstrzymujących się, 2 przeciw.


UCHWAŁA NR 79/2018/2016–2020

Zarząd zatwierdził komunikat dotyczący zasad Mistrzostw Polski Open 2019.

Głosowało 10 członków Zarządu – 6 głosów za, 2 wstrzymujących się, 2 przeciw. 

Poprawiony (poniedziałek, 26 listopada 2018 11:26)