Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 19 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 19 grudnia 2018, godz. 16:19 – 23:16

Obecni: Witold Stachnik, Marek Małysa, Adrian Bakalarz, Stanisław Gołębiowski (do 21:15), Jacek Grzelczak (od 16:38), Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński, Artur Wasiak, Marcin Wasłowicz, Jarosław Molenda (KR, do 21:15), Witalis Talar (KR), Małgorzata Maruszkin (rzecznik prasowy PZBS, do 18:09), Joanna Chmielewska (Bridge2Success, do 16:41), Michał Klichowicz (przewodniczący Rady Sędziów, 17:51-23:01).

Nieobecni: Igor Chalupec, Tomasz Latos.

 1. Zarząd zatwierdził protokół z poprzedniego zebrania.
 2. Pomiędzy zebraniami 18 i 19 uchwalono następującą uchwały w głosowaniu internetowym:
  UCHWAŁA NR 74/2018/2016–2020

  Komitet Wykonawczy EBL wydał komunikat dotyczący dyskwalifikacji drużyn Izraela i Niemiec, które zdobyły medale podczas Drużynowych Mistrzostw Europy w 2014 roku w Chorwacji. Tym samym reprezentacja Polski awansowała automatycznie na trzecie miejsce. W związku z okolicznościami towarzyszącymi rozgrywkom polskiej drużyny na tych Mistrzostwach, Zarząd Polskiego Związku Brydża Sportowego podjął decyzję o poinformowaniu EBL o rezygnacji z przyjęcia brązowego medalu.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 8 głosów za.

  UCHWAŁA NR 75/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził Regulamin Mistrzostw Polski na IMPy w Krakowie.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 5 głosów za, 1 wstrzymujący, 4 przeciw.

  UCHWAŁA NR 76/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził przyznawanie punktów klasyfikacyjnych w turniejach z robotami na platformie Funbridge i BBO.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 wstrzymujący, 1 przeciw.

  UCHWAŁA NR 77/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził Regulamin Kadry Open na sezon 2019/2020.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 10 głosów za, 1 wstrzymujący się.

  UCHWAŁA NR 78/2018/2016–2020

  Zarząd powołał komisję do opracowania dokumentu „Strategia rozwoju brydża w Polsce” pod przewodnictwem Prezesa Zarządu PZBS.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 7 głosów za, 2 wstrzymujących się, 2 przeciw.

  UCHWAŁA NR 79/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził komunikat dotyczący zasad Mistrzostw Polski Open 2019.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 6 głosów za, 2 wstrzymujących się, 2 przeciw.

 3. Joanna Chmielewska omówiła inicjatywę Bridge2Success. 11 maja 2019 roku, w Warszawie odbędzie się Bridge2Success FEST, międzynarodowy festiwal brydża, realizowany w ramach inicjatywy. Bridge2Success FEST jest unikalnym na skalę światową projektem, którego celem jest popularyzacja brydża i przyciągnięcie nowych graczy. Zgodnie z misją inicjatywy Bridge2Success, jaką jest łączenie środowisk, zapraszamy zarówno profesjonalnych graczy i jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z brydżem albo grają towarzysko; łączymy różne grupy wiekowe (od dzieci po seniorów), społeczne, zawodowe i środowiskowe. W Warszawie, na terenie Global Expo, planowany jest turniej na 1000 par, ale ten sam turniej będzie równolegle rozgrywany w innych krajach oraz poprzez platformę on-line. W czasie festiwalu ustanowimy rekord Guinnessa w największej liczbie osób biorących udział w jednym turnieju brydżowym. W celu zapewnienia komfortu graczom, planujemy strefy dla profesjonalistów i amatorów, przy czym dla profesjonalistów turniej zostanie rozegrany na dystansie 30 rozdań, a dla amatorów – 20 rozdań. Po zakończeniu turnieju zostaną opublikowane trzy klasyfikacje – amatorska, sportowa oraz wspólna. Po turnieju, zaprosimy wszystkich na nietypowy koncert artystów, którzy zagrają w turnieju, a potem wystąpią na scenie. Dla osób towarzyszących, niegrających w brydża, przewidziane są imprezy towarzyszące.
 4. Marcin Wasłowicz wrócił do zatwierdzonego w lipcu turnieju dla klubów Brydż 60+ i zaproponował by zorganizować go w ramach Bridge2Success Fest 11 maja. Pomysł został dobrze przyjęty natomiast pojawił się problem braku koordynatora turnieju. Obecna na zebraniu Małgorzata Maruszkin zobowiązała się koordynować część przeznaczoną dla klubów 60+.
 5. Prezes zaproponował zatwierdzenie regulaminu kadry seniorów na rok 2019. Wprowadzono drobne poprawki i przystąpiono do głosowania.

  UCHWAŁA NR 80/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził Regulamin Kadry Seniorów na rok 2019.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 10 głosów za.

 6. Dyskutowano na temat zasad klasyfikacyjnych w Regulaminie DMP.

  UCHWAŁA NR 81/2018/2016–2020

  Zarząd zmienił brzmienie Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski zastępując w punkcie 8 tego regulaminu słowa: Superligi, Superlidze na: Final Four.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 przeciw.

 7. Prezes przedstawił problem nazewnictwa Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Z nazwy nie wynika, że są to Mistrzostwa Polski Juniorów 16-18 co stwarza problemy dla juniorów z otrzymaniem miejskich stypendiów. Stanisław Gołębiowski zwrócił uwagę, że ranga MP wynika wprost z regulaminu ogólnego OOM.
 8. Marcin Pędziński podsumował ankiety dotyczące GP Polski Par. W związku z niedopełnianiem warunków organizacyjnych Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę, że być może na zawody należy wysyłać Delegata PZBS, który będzie weryfikował określone wymagania stawiane przed organizatorami, podnieść znacznie wysokość odpisu o na koniec zawodów odliczać od niego procentowe kwoty za wypełnianie poszczególnych warunków tak by organizator spełniający wszystkie wymagania w ostatecznym rozrachunku płacił mniej niż płaci teraz, a organizator fatalny płacił więcej. Pomysł nie znalazł poparcia w Zarządzie, argumentowano że organizatorom zależy na jakości prowadzonych imprez i nie należy wprowadzać negatywnej motywacji.
 9. Prezes podziękował Marcinowi Pędzińskiemu za wkład pracy w organizację turniejów finałowych Grand Prix.
 10. Po konsultacji z Marcinem Pędzińskim (przewodniczącym Komisji Organizacji Imprez) i prezesami Kujawsko-Pomorskiego i Świętokrzyskiego ZBS Prezes zaproponował losowanie ośrodka uprawnionego do zorganizowania turnieju eliminacyjnego GPPP w sezonie 2018/19. Losowania dokonała Małgorzata Maruszkin. W wyniku losowania turniej eliminacyjny GPPP odbędzie się w Bydgoszczy.

  UCHWAŁA NR 82/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził lokalizację turnieju eliminacyjnego GPPP 2018/19 w Bydgoszczy.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 6 głosów za, 3 wstrzymujące się.

 11. Marcin Pędziński omówił plan konkursu na organizację GPPP 2019/20. Pozostawić terminy łączone, może z zachętą w postaci niższych odpisów.
 12. Marcin Pędziński zasygnalizował wolę zorganizowania części zjazdów ekstraklasy w kolejnym sezonie w Hotelu Delicjusz. Głosu poparcia udzielił Stanisław Gołębiowski argumentując, że utrzymywanie rozgrywek w jednym miejscu powoduje że po pewnym czasie dany hotel się „przejada” i stopniowo pojawia się co raz więcej narzekań. Nie przedstawiono żadnych wyliczeń kosztów na wzór przeprowadzonego wcześniej postępowania konkursowego, więc dyskusję odłożono.
 13. Stanisław Gołębiowski pochwalił poziom organizacyjny finałów GP, ale zwrócił uwagę na problemy niskich nagród w finale GPPT oraz kolizji terminów z turniejem w Mediolanie. Ponownie skrytykował sezon wrzesień-sierpień w cyklu GP. Prezes zwrócił uwagę na bardzo późne pojawienie się terminu turnieju w Mediolanie w kalendarzu imprez. Marcin Pędziński przyznał, że należy popracować nad formułą finału GPPT, np. organizując dodatkowy turniej dla odpadających z udziałem dodatkowych teamów. Stanisław Gołębiowski skrytykował formułę finału GPPP, w tym wpływ zapisów z finału B na finał A. Zaproponował formułę: każdy z każdym 62 rozdania, a później podział na dwa oddzielne turnieje 60 rozdań w A, 30 w B.
 14. Prezes zaproponował przyznanie Pucharu Prezydenta reprezentacji kobiet za zdobycie złotego medalu w Drużynowych Mistrzostwach Europy w Ostendzie oraz ufundowanie dodatkowego pucharu i przeprowadzenie plebiscytu wśród wszystkich zarejestrowanych zawodników PZBS (składka opłacona w 2018 lub 2019 roku) na najlepszego zawodnika roku 2018.

  Ze względów technicznych głos będą mogli oddać wyłącznie zawodnicy, których adres e-mail jest zarejestrowany w Cezarze. Każdy będzie mógł oddać jeden głos na trzech zawodników z przedstawionej listy przydzielając im punkty: 5 pkt. za 1 miejsce, 3 pkt. za 2 miejsce i 1 pkt za 3 miejsce.

  UCHWAŁA NR 83/2018/2016–2020

  Zarząd przyznał Puchar Prezydenta „W uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku stulecia odzyskania niepodległości” dla Reprezentacji Kobiet za zdobycie złotego medalu w Drużynowych Mistrzostwach Europy w Ostendzie.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 7 głosów za, 3 wstrzymujące się.

  UCHWAŁA NR 84/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził formułę plebiscytu na Najlepszego Zawodnika Roku 2018.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 9 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 15. Prezes omówił propozycję umowy z Funbridgem na rozpoczęcie płatnych turniejów na tej platformie z możliwością zdobycia punktów klasyfikacyjnych.

  UCHWAŁA NR 85/2018/2016–2020

  Zarząd zaakceptował treść umowy z platformą Funbridge.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 10 głosów za.

 16. Pod głosowanie poddano przeznaczenie kwoty 15000 zł na nagrody dla selekcjonerów.

  UCHWAŁA NR 86/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził przeznaczenie kwoty 15000 złotych na nagrody dla selekcjonerów.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 7 głosów za, 2 wstrzymujące się, 1 przeciw.

 17. Dyskutowano na temat zapisywania młodzieży do PZBS. Padła propozycja zwolnienia młodzieży (do 15 lub 18 lat) ze składki członkowskiej. Propozycja zostanie przedstawiona prezesom związków wojewódzkich.
 18. Prezes przedstawił skargę dotyczącą zjazdu ligowego we Wrocławiu. Stanisław Gołębiowski odpowiedział na zarzuty, stwierdzając, że zawodnicy próbowali zarezerwować hotel w ostatniej chwili (wtorek-środa), a zarezerwowane pokoje zostały wcześniej zwolnione. Jednocześnie zaznaczył, że hotel nie wywiązał się właściwie ze swoich zobowiązań, a w konsekwencji PZBS nie będzie więcej organizował rozgrywek w tym ośrodku.
 19. Dyskutowano na temat miejsc rozgrywek imprez mistrzowskich w roku 2019. W dyskusji odrzucono ofertę Poznania ze względu na kolizję z terminem Otwartych Mistrzostw Europy w Turcji.

  UCHWAŁA NR 87/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził lokalizację Wrocławia na rozegranie Mistrzostw Polski Par Open 2019.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 10 głosów za.

  UCHWAŁA NR 88/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził lokalizację Krakowa na rozegranie Mistrzostw Polski na IMPy 2019.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 6 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się.

  UCHWAŁA NR 89/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził lokalizację Sopotu na rozegranie Mistrzostw Polski Teamów 2019.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 9 głosów za, 1 wstrzymujący się.

  UCHWAŁA NR 90/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził lokalizację Bolesławca na rozegranie Mistrzostw Polski Teamów systemem Pattona 2019.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 10 głosów za.

  UCHWAŁA NR 91/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził lokalizację Rzeszowa na rozegranie Mistrzostw Polski Teamów systemem BAM 2019.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 10 głosów za.

  UCHWAŁA NR 92/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdził lokalizację Zgorzelca na rozegranie Indywidualnych Mistrzostw Polski 2019.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 7 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się.

 20. Prezes zaproponował odwrócenie modelu zbierania składek (najpierw do PZBS, później rozdzielenie części do WZBS-ów) co umożliwiłoby opłacenie składki on-line w Cezarze. Poza pojedynczymi głosami poparcia pomysł nie znalazł poparcia w Zarządzie i został odrzucony.
 21. Prezes poruszył temat „zera tolerancji”. Wywiązała się burzliwa dyskusja obejmująca różne tematy: alkohol na turniejach, wyjście z sali w trakcie trwania sesji, czas gry (w tym propozycja Adriana Bakalarza: mieszać kolejność par w „piątkach”), ogólnoświatowe praktyki sędziowskie, pełne wyniki turniejów teamów, wprowadzenie procedury review, rozstawienia, brak formalnych zgłoszeń dyscyplinarnych mimo krążących plotek.
 22. Przewodniczący Rady Sędziów Michał Klichowicz omówił problemy związane z systemem szkolenia sędziów w tym potrzebę prowadzenia szkoleń na podstawowym poziomie. Równolegle omówił Regionalne Kursokonferencje Sędziowskie PZBS – szkolenia organizowane przy wsparciu finansowym i merytorycznym, które odbyły się już w Gdańsku i Poznaniu. Ze szkoleń zadowoleni byli zarówno uczestnicy jak i WZBSy, dla których stanowi to bardzo nieduże obciążenie organizacyjne, a w aspekcie finansowym wychodzą na plus. Rozważono ograniczenie możliwości uczestnictwa w centralnej Kursokonferencji Sędziowskiej PZBS do sędziów, którzy mają wysoki tytuł lub ukończyli kurs regionalny. Omówiono też możliwość naprzemiennego organizowania konferencji dla zaawansowanych i początkujących oraz poszerzenie programu o szkolenia w zakresie umiejętności miękkich.
 23. Stanisław Gołębiowski zaproponował modyfikacje regulacji dotyczących przyznawania klas sportowych. Poprosił o przeanalizowanie i ocenę poprawek – do zatwierdzenia w niedalekiej przyszłości.
 24. Michał Klichowicz skrytykował brak działań GKS w sprawie nowelizacji Regulaminu Sędziowskiego i nadania tytułów po konferencji sędziowskiej, która miała miejsce w marcu.
 25. Omówiono stan rekrutacji na stanowisko dyrektora biura. Wpłynęło ponad 130 ofert, które wstępnie przeselekcjonowano. Proces rekrutacji trwa.
 26. Ryszard Łazikiewicz zrelacjonował swoją rozmowę z przedstawicielem ośrodka doskonalenia nauczycieli w Katowicach. Pojawił się pomysł szkoleń brydżowych dla nauczycieli.
 27. Ryszard Łazikiewicz w imieniu Zarządu Śląskiego WZBS poruszył problem udziału jednego z zawodników w turniejach lokalnych. Marcin Wasłowicz przedstawił stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego przekazane Zarządowi WZBS, w którym m.in. zwrócił uwagę, że zakaz wynika z Regulaminu Zawodów i to Zarząd powinien dokonać jego interpretacji.

  UCHWAŁA NR 93/2018/2016–2020

  Zawodnicy, o których mówi uchwała nr 18/2017/2016–2020 nie mogą uczestniczyć w żadnych rozgrywkach odbywających się w ramach współzawodnictwa sportowego PZBS tj. we wszystkich turniejach, w których przyznawane są PKLe, również w turniejach okręgowych, regionalnych i klubowych. Zakaz dotyczy każdego z zawodników z osobna.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 5 głosów za, 2 wstrzymujące się.

 28. Witalis Talar poruszył temat kadry open – regulamin ukazał się po rozpoczęciu rozgrywek Kadry Rejonowej. Prezes zwrócił uwagę, że zasady dotyczące Kadry Rejonowej i awansu do Kadry Krajowej zostały ogłoszone przed rozpoczęciem tych rozgrywek, ale cały regulamin ukazał się faktycznie po rozegraniu pierwszych turniejów wojewódzkich. Zarząd zgodnie stwierdził, że termin publikacji regulaminu był zbyt późny i należy się wystrzegać podobnie poważnych błędów w przyszłości.
 29. Prezes poinformował o przypadku zawodnika, który zażądał usunięcia danych z PZBS, a następnie po trzech miesiącach zapisał się z powrotem do PZBS. Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę, że o ile wskutek RODO jesteśmy zobowiązani do odpowiednich działań na wniosek zawodnika, to wiążą się one z określonym nakładem czasu i pracy zarówno przy usuwaniu jak i przy przywracaniu danych. Wymaga to weryfikacji integralności danych, informacji o opłaconych składkach etc. Generowanie określonych nakładów pracy, a zatem kosztów, u innych osób na zasadzie kaprysu czy swego rodzaju publicznego aktu jest w jego ocenie niepoważne. Marcin Wasłowicz przypomniał o proponowanej na wcześniejszych posiedzeniach opłacie pobieranej przy przywracaniu danych zawodnika tytułem dokonania niezbędnych czynności zapewniających integralność danych w bazach PZBS. Pełne przywrócenie danych jest niezbędne z przyczyn sportowych, a w konsekwencji nie można utworzyć nowego konta z pominięciem dotychczasowych osiągnięć.

  UCHWAŁA NR 94/2018/2016–2020

  Zawodnicy, których dane zostały usunięte lub ukryte w wyniku własnego życzenia przy przywracaniu danych do systemu podlegają jednorazowej opłacie w wysokości 500 zł celem pokrycia wygenerowanych kosztów. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia, ale opłata nie dotyczy zawodników, którzy zażądali usunięcia lub ukrycia przed jej wejściem.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 przeciw.