Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 20 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 25 stycznia 2019, godz. 16:05 – 21:47

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec (do 21:25), Marek Małysa, Adrian Bakalarz, Stanisław Gołębiowski, Jacek Grzelczak, Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński (21:45), Artur Wasiak (do 19:20), Marcin Wasłowicz, Witalis Talar (KR, od 17:22), Michał Klichowicz (przewodniczący Rady Sędziów), prezesi WZBS-ów: Piotr Żak (LD, do 19:20), Adam Szempliński (PD, do 21:25), Marek Pietraszek (PK, od 16:50), Andrzej Zaleski (PM, 16:56-21:25), Robert Cylwik (ZP, od 17:00), Mirosław Cichocki (WM - wiceprezes, od 17:00 – 18.40), Małgorzata Golec (SW, 17:05-21:25), Andrzej Pertkiewicz (LU, 17:12-21:25), Paweł Pietrażycki (LB, od 18:46).

Nieobecni: Tomasz Latos.

 1. Zarząd zatwierdził protokół z poprzedniego zebrania.
 2. Pomiędzy zebraniami 19 i 20 uchwalono następujące uchwały w głosowaniu internetowym:
  UCHWAŁA NR 95/2018/2016–2020

  Zarząd zatwierdza regulaminy internetowych Mistrzostw Polski w rozgrywkach prowadzonych przez klub "BridgeNet".

  Głosowało 7 członków Zarządu – 7 głosów za.

  UCHWAŁA NR 1/2019/2016–2020

  Zarząd powołał Tadeusza Biernata na zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego do prowadzenia spraw, o których mowa w uchwale 20/2018/2016-2020 Wydziału Dyscypliny PZBS.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 9 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 3. Omówiono projekt budżetu 2019.

  Igor Chalupec zwrócił uwagę na konieczność odnowienia umowy sponsorskiej z Budimexem. Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę na nieuwzględnienie wśród wpływów wpisowego z Funbridge'a. Marcin Pędziński zaproponował modyfikację formuły finału GPPT i zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na ten finał. Lena Leszczyńska przypomniała o potrzebie zmiany strony internetowej, uznając że sprawa nie jest jednak najpilniejsza. Marcin Wasłowicz stwierdził, że ta sprawa jest bardzo pilna, m.in. ze względu na wytyczne z Ministerstwa Sportu (w katalogu wytycznych kodeksu dobrego zarządzania dla PZS, który jest wiążący dla związków korzystających ze środków MSiT, przestrzeganie standardów WCAG 2.0 jest określone jako wytyczna bezwzględnie wiążąca). Adrian Bakalarz przyznał, że środki na młodzież zwiększają się ze względu na różne programy, ale podstawowa część budżetu młodzieżowego nie zwiększa się od trzech lat (około 100 000,00 – 110 000,00 zł), a coraz trudniej znaleźć chętnych do zorganizowania różnych mistrzostw młodzieżowych z niskim dofinansowaniem). Stanisław Gołębiowski odpowiedział, że organizatorzy imprez wysokiej rangi mogą liczyć na dofinansowania z jednostek samorządowych. Adrian Bakalarz skrytykował różnice w budżecie młodzieżowym pomiędzy jego propozycją a projektem budżetu. Stanisław Gołębiowski zwrócił przy okazji uwagę na problem kadr wojewódzkich juniorów. Lena Leszczyńska spytała, czy planujemy wydawać pieniądze na płatną reklamę brydża w mediach. Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę na brak priorytetów wydatków, co sprawia że spontanicznie wydaje się środki na różne doraźne cele nie zauważając, że zamiast tego można było zrealizować być może ważniejszy cel. Poparła go Lena Leszczyńska i zaproponowała, by stworzyć listę wydatków, na które nie znalazły się jeszcze środki w budżecie, a które można zrealizować w przypadku pojawiania się dodatkowych funduszy. Pomysł został dobrze przyjęty i Lena Leszczyńska z Marcinem Wasłowiczem zadeklarowali przygotowanie wstępnej listy.

  UCHWAŁA NR 2/2019/2016–2020

  Zarząd zatwierdza budżet na rok 2019.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 9 głosów za, 2 wstrzymujące się.

 4. Prezes omówił problem braku widocznego rozdzielenia płatnej działalności statutowej od bezpłatnej. Plan kont księgowych powinien uwzględniać taki podział.

  UCHWAŁA NR 3/2019/2016–2020

  Zarząd przyjmuje nowy załącznik nr 4 do uchwały nr 1 z 15.01.2004.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 10 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 5. Prezes zaproponował przyznanie nagród trenerskich. Przedstawił dwie propozycje autorstwa Adriana Bakalarza i własną. W głosowaniu przyjęto propozycję Adriana Bakalarza.

  UCHWAŁA NR 4/2019/2016–2020

  Zarząd zatwierdza nagrody trenerskie w wysokości: Marek Markowski 1850 zł, Mikołaj Taczewski 1250 zł. Roland Lippik 1250 zł, Marcin Kuflowski 1250 zł, Piotr Dybicz 1250 zł, Rafał Marks 1850 zł, Zuzanna Moszczyńska 1250 zł, Włodzimierz Wala 2000 zł, Mirosław Cichocki 2500 zł.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 6 głosów za, 4 głosy przeciw, 1 wstrzymujący się.

 6. Prezes omówił propozycję zmiany w normach klas sportowych. Projekt przygotował Stanisław Gołębiowski. Dyskutowano nad poprawkami do projektu. Punktem spornym było ewentualne odebranie możliwości zdobycia klas mistrzowskich za lokaty w rozgrywkach I i II ligi.

  UCHWAŁA NR 5/2019/2016–2020

  Zarząd przyjął zmiany w przyznawaniu klas sportowych.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 5 głosów za, 4 głosy przeciw, 2 wstrzymujące się.

 7. Prezes powitał obecnych prezesów wojewódzkich związków, ciesząc się wysoką frekwencją – wyraził nadzieję, że to pierwsze spotkanie stworzy tradycję wspólnych spotkań na przełomie roku.
 8. Prezes omówił sprawę odpisów 1% podatku, a następnie poprosił przedstawicieli województw o rozpropagowanie zbierania odpisów na stronach wojewódzkich.
 9. Prezes poruszył sprawę plebiscytu na najlepszego zawodnika PZBS. Igor Chalupec zauważył, że pokazywanie wyników na bieżąco ujawniające dużą przewagę jednego zawodnika zniechęca do udziału w plebiscycie. Marcin Wasłowicz odpowiedział, że decyzja nie była bezrefleksyjna i poprzedzona była długą dyskusją, bo niewątpliwie oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. W przypadku dużej przewagi działa to demotywująco, jednak w przypadku bliskiego wyniku działa bardzo motywująco – jeśli hipotetyczna przewaga wynosi tylko kilka głosów, to po zagłosowaniu samemu promuje się plebiscyt wśród znajomych z prośbą, by zagłosowali, bo „brakuje tylko jednego głosu”. Analogiczny mechanizm włącza się u zwolenników konkurenta i w konsekwencji emocje i rywalizacja robi się coraz bardziej zacięta. Równolegle zwrócono uwagę na fakt, że plebiscyty generalnie organizowane są z wynikami na żywo przez podmioty znacznie większe od PZBS, a nastawione na ten sam cel – aktywizację możliwie największej liczby osób, a zmagające się z podobnymi problemami. Te argumenty zdecydowały o ujawnieniu wyników na żywo i wskazano przykłady pokazujące, że dokładna znajomość wyników mobilizuje przynajmniej niektórych zawodników. Zasad bieżącego plebiscytu zmienić się nie da, więc dyskusję odłożono do czasu podejmowania decyzji o kolejnej edycji.
 10. Prezes poinformował przedstawicieli województw o turniejach PZBS na platformie internetowej Funbridge od początku marca. Turnieje będą odbywały się codziennie (w weekendy częściej) i przez pierwszy miesiąc będą całkowicie bezpłatne. Prezes wskazał ofertę Funbridge jako bardzo dobrą, podając siebie samego za przykład osoby, dla której bardzo wygodna jest możliwość grania rozdań turniejowych „na raty” przez cały dzień, z możliwością pauzy w dowolnym momencie i wznowienia w późniejszej części dnia. Prezesi województw wykazali zainteresowanie projektem i zobowiązali się do jego promowania.
 11. Prezes Witold Stachnik, Wiceprezes Igor Chalupec oraz Lena Leszczyńska omówili postępy sprawy rekrutacji na stanowisko Dyrektora Biura.
 12. Prezes zaznaczył, że pragnie, by zebrania na początku roku służyły wymianie doświadczeń i wskazywaniu problemów, w których rozwiązaniu mógłby pomóc PZBS. Prezes zachęcił przedstawicieli województw do podsumowania sytuacji brydżowej w poszczególnych regionach, a także do przedstawienia największych bolączek.

  Stanisław Gołębiowski (DS.) – sukcesy brydża młodzieżowego w wielu ośrodkach, m.in. w małych miejscowościach (Miłkowice, Piechowice). W DZBS nie ściąga się składek od młodzieży szkolnej.

  Piotr Żak (LD) – pozyskanie poważnego sponsora, rozwój cyklu GP Ziemi Łódzkiej, wspomaganie małych ośrodków, plan turnieju 1.06 OTP Dworcowy. Przy okazji Piotr Żak zwrócił uwagę na problem pustych sal na zakończeniach zawodów. Wspomniał też o możliwości zorganizowania zawodów dla niepełnosprawnych ze środków samorządowych.

  Marek Pietraszek (PK) – powiedział o staraniach o młodzież, bez wielkich sukcesów. Udana organizacja i wysokie oceny Mityngu Rzeszowskiego. Igor Chalupec spytał o kontakty z brydżystami z Ukrainy.

  Andrzej Zaleski (PM) – mówił o sukcesie Kongresu Bałtyckiego oraz o problemach ze sponsorami.

  Mirosław Cichocki (WM) – przedstawił stabilne działania i dobrą sytuację finansową związku, tylko kilkanaście osób w brydżu młodzieżowym, zasilenie liczebne dzięki 60+, brak młodych działaczy.

  Małgorzata Golec (SW) – nowa prezes ŚZBS od początku stycznia, jej zadania to ogólne uporządkowanie działalności, podtrzymanie najważniejszych imprez, współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, pomysł turnieju miast partnerskich.

  Andrzej Pertkiewicz (LU) – rozkwit pod względem szkolenia młodzieży, szkolenia amatorów w ramach UTW, dwie drużyny ukraińskie w III lidze, turnieje dla niedowidzących w Firleju, cykl Grand Prix Lubelszczyzny. Andrzej Pertkiewicz wręczył Witoldowi Stachnikowi medal z okazji 60-lecia LZBS.

  Robert Cylwik (ZP) – jest p.o. prezesa od niedawna, ma kilka pracowitych osób w zarządzie, stawia na rozwój brydża wśród młodzieży, powiedział o mistrzostwach rybaków (z udziałem Duńczyków, Norwegów, Szwedów itd.). Robert Cylwik zaproponował dzielenie się pismami z wnioskami o dofinansowanie w nadziei, że pisma będzie można wykorzystać z niewielkimi zmianami, albo że dostarczą inspiracji. Marcin Wasłowicz zadeklarował, że stworzenie jakiegoś wspólnego repozytorium dokumentów to żaden problem i wkrótce zostanie opracowane rozwiązanie wraz z ogólnymi zasadami. Dodatkowo Stanisław Gołębiowski podzielił się swoimi doświadczeniami w sprawie pozyskiwania sponsorów. Omówiono doświadczenia w organizowaniu turniejów dla amatorów w poszczególnych okręgach. Szansa organizowania turniejów w centrach handlowych w związku z niedzielami niehandlowymi.

  Adam Szempliński (PD) – szkolenie dzieci, starania o zapisanie amatorów do PZBS.

  Ryszard Łazikiewicz (SL) – bez spektakularnych sukcesów, stabilna liczba członków i drużyn, nowe grupy młodzieży w Bielsku-Białej, warsztaty dla nauczycieli.

  Paweł Pietrażycki (LB) – LZBS posiada dwa duże ośrodki (Gorzów, Zielona Góra), nauka brydża wśród młodzieży odbywa się w obu ośrodkach i jest prowadzona przez Katarzynę Żegilewicz i Zofię Miechowicz.

 13. Marek Małysa zwrócił uwagę na nową inicjatywę w ramach programu Brydż 60+, czyli na mistrzostwa Klubów Brydż 60+. Mistrzostwa odbędą się w Warszawie 11 maja obok Bridge2Success Fest, o którym była mowa na poprzednim Zarządzie. Mistrzostwa będą bezpłatne i dostosowane w taki sposób, by były atrakcyjne dla zawodników programu 60+. Wstępne założenia są takie, że uczestniczyć będą w nich mogły reprezentacje klubów Brydż60+. Zasady wyłonienia reprezentacji ustalają poszczególne kluby. Turniej będzie bezpłatny, ale wszyscy zawodnicy muszą mieć opłaconą składkę członkowską.
 14. Prezes zainicjował dyskusję na temat składek zawodniczych. Powiedział, że we wszystkich wystąpieniach prezesów pojawiła się troska o nowych członków. Przedstawił statystyki, omówił problemy związane ze zrzeszaniem się, zaproponował mocno zniżkową składkę dla nowych początkujących i poddał ją obecnym na zebraniu członkom Rady Związku pod rozwagę. Argumentując, że tylko w ten sposób możemy stworzyć „kulę śnieżną” w przyroście nowych członków. Omówił dwa pomysły zróżnicowania wysokości składki: pierwszy w zależności od szczebla DMP i przedstawił wyliczenia pozwalające zachować przychód ze składek na zbliżonym do obecnego poziomie; oraz drugi uzależniający wysokość składki od WK zawodnika. Rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrali: Michał Klichowicz, Adam Szempliński, Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński, Marek Pietraszek, Marcin Wasłowicz, Stanisław Gołębiowski. Ta dyskusja ma być kontynuowana na obradach Rady Związku, która opiniuje wysokość składek.
 15. Prezes poruszył problem konfliktu pomiędzy Zarządem a Przewodniczącym Rady Związku. Zwrócił uwagę, że na posiedzeniu Rady Związku omawiano istniejące różnice poglądów i rezultatem było podanie sobie dłoni, które miało prowadzić do wspólnej pracy na rzecz brydża i braku wzajemnych złośliwości, a tymczasem Marian Wierszycki pisze kolejne pisma zarzucające Prezesowi i Zarządowi niegospodarność, kłamstwa, łamanie prawa. Andrzej Pertkiewicz zadał pytanie, czy Komisja Rewizyjna pochyliła się nad sprawą World Bridge Games. W odpowiedzi wskazano, że Komisja Rewizyjna prowadziła na bieżąco kontrole, w tym bardzo rozbudowaną kontrolę WBG, kontrola zakończona była zaleceniami pokontrolnymi, natomiast nie wykryła ona żadnych alarmujących zjawisk na skalę jakkolwiek zbliżoną do obrazu malowanego przez Mariana Wierszyckiego. Marcin Wasłowicz oświadczył, że stawia to Zarząd w bardzo niekomfortowej sytuacji, gdyż Marian Wierszycki podpisuje pisma jako Przewodniczący Rady Związku, sugerując, że działa w jej umieniu, a to oznacza że brak jest zaufania między Radą Związku i Zarządem PZBS. Zdaniem Marcina Wasłowicza taka sytuacja jest kryzysowa, gdyż to właśnie WZBS-y tworzą PZBS i wybierają Zarząd za pośrednictwem delegatów. Obecni członkowie Rady Związku stanowczo zaprzeczyli, jakoby pisma reprezentowały zdanie Rady Związku, oraz wyrazili ubolewanie zarówno nad samym zdarzeniem, jak i nad faktem nieobecności przedłużającego konflikt Przewodniczącego Rady Związku. Marek Pietraszek dodatkowo stwierdził, że Marian Wierszycki podpisuje się po prostu stanowiskiem, które obejmuje, pod własnym opiniami, a Andrzej Zaleski wyraził rozczarowanie faktem takiego biegu spraw, szczególnie że angażował się osobiście w polepszenie stosunków, i przeprosił za akcje Mariana Wierszyckiego. Pojawiły się głosy, że sprawa powinna być jak najszybciej rozwiązana na Radzie Związku. Andrzej Zaleski wyraził opinię, że Rada Związku powinna formować się po wyborach Zarządu i po WZD, a nie przed. Stanisław Gołębiowski i Marek Małysa zaapelowali o pomoc Rady Związku, zaś Prezes podkreślił, że trwające posiedzenie nie jest spotkaniem Rady Związku, tylko kolejnym elementem współpracy między PZBS i WZBS-ami, oraz przypomniał, że Prezesi WZBS-ów mogą brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu, zgłaszać pomysły, problemy czy projekty wymagające kooperacji. Zdaniem Prezesa bliski kontakt z WZBS-ami jest kluczowy dla sprawnego funkcjonowania związku. Prezes wyraził nadzieję, że takie spotkania powinny odbywać się co roku w grudniu lub styczniu.
 16. Marcin Pędziński omówił konkursy na organizowanie turniejów GPPP i GPPT. Zachęcił do uczestnictwa w konkursach i uczestnictwa w cyklach, a także do organizowania imprez w terminach łączonych. Będzie wnioskował o obniżenie odpisu od turniejów w terminach łączonych. Zachęcił organizatorów z południa Polski do uczestnictwa w cyklach.
 17. Ryszard Łazikiewicz poprosił o konkluzje z dyskusji o postępowaniu Mariana Wierszyckiego. Ryszard Łazikiewicz wspomniał o pytaniach od swoich delegatów, co z tymi oskarżeniami zrobić. Według Stanisława Gołębiowskiego należy rozwiązać sprawę rozsądnie, bez zaogniania sytuacji, co zdobyło poparcie wszystkich obecnych. Marek Pietraszek potwierdził, że taka forma komunikacji jest niedopuszczalna i na kolejnej Radzie Związku należy podjąć odpowiednie decyzje. Igor Chalupec wyraził ubolewanie z powodu nieobecności Mariana Wierszyckiego. Powrócił temat niezwoływania posiedzeń Rady Związku. Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę, że nie tylko Przewodniczący Rady Związku może zwoływać posiedzenia. Prezesi Zarządów WZBS rozpoczęli dyskusję, w związku z czym Prezes PZBS oddał salę konferencyjną członkom Rady Związku i wraz z Zarządem PZBS opuścił pomieszczenie celem swobodnej wymiany poglądów. Odbyła się kilkuminutowa dyskusja członków Rady Związku bez udziału Zarządu. Marek Pietraszek podsumował ją, stwierdzając, że 9 spośród 10 obecnych członków (w tym 8 Prezesów WZBS-ów) Rady Związku wyraziło wolę zwołania posiedzenia Rady do końca marca, w terminie uzgodnionym z Przewodniczącym. Przedstawił decyzję wraz z potwierdzeniem listy obecności członków Rady.
 18. Prezes zaprezentował wnioski o przyznanie zawodów rangi Mistrzostw Polski:

  • Elbląg: oprócz Zimowych Mistrzostw Polski Teamów chciałby zorganizować mistrzostwa dla teamów do 5.0 WK;
  • Komisja Organizacji Imprez Młodzieżowych (Adrian Bakalarz) zaproponowała nową kategorię imprezy mistrzowskiej dla młodzieży U-13 przy okazji istniejących MP Młodzików (Starachowice);
  • Poznań: druga propozycja na MP Par Mikstowych (zreformowany memoriał Irka Nowaka) oraz Warszawa (MZBS/WZBS): Mistrzostwa Par Mikstowych wkomponowane w Grand Prix Warszawy;
  • Warszawa: MP Par Kobiet (terminy: maj, październik lub grudzień);
  • MP Par Seniorów: Prezes zwrócił się do Sopotu i Sławy, oba kongresy wyraziły zainteresowanie;

  Marcin Pędziński stwierdził, że jedyny sensowny turniej do 5.0 WK to Warszawa. Prezes odpowiedział, że Elbląg jest jednym z nielicznych w Polsce przykładów turnieju, który skutecznie przyciąga amatorów. Stanisław Gołębiowski zaproponował głosowanie.

  UCHWAŁA NR 6/2019/2016–2020

  Zarząd przyznaje Mityngowi Żuławskiemu Zimowe MP Teamów do 5.0 WK.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 6 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się.

  UCHWAŁA NR 7/2019/2016–2020

  Zarząd zatwierdza zorganizowanie MP w kategorii U-13 w Starachowicach, obok MP Młodzików.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 10 głosów za.

  Dyskutowano na temat proponowanej formuły MP Par Mikstowych w Warszawie. Głos zabrali m.in. Marcin Pędziński i Lena Leszczyńska. Wyrażono wątpliwości, czy turniej nie będzie zbyt krótki. Prezes zaproponował głosowanie mailowe po przemyśleniu sprawy.

  Andrzej Zaleski stwierdził, że skoro Prezes pytał o MP Par Seniorów zarówno Sławę, jak i Sopot i oba kongresy się zgodziły, to jemu to nie robi różnicy i może być w takim razie Sława.

  UCHWAŁA NR 8/2019/2016–2020

  Zarząd przyznaje kongresowi w Sławie MP Par Seniorów.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 4 głosów za, 6 wstrzymujących się.

 19. Marcin Wasłowicz poinformował, że w rezultacie prowadzonych z Michałem Klichowiczem prac modernizacyjnych IT w Biurze pozostała mała ilość starego choć sprawnego sprzętu o niskiej wartości, który przeznaczony jest do utylizacji i jeśli komuś może się przydać, to jest on dostępny. Powstanie lista pozostałego sprzętu.
 20. Marcin Wasłowicz omówił stan sprawy sądowej o odzyskanie długu wobec PZBS od WW. Wniosek o wznowienie postępowania został odrzucony, gdyż upłynęło pół roku od czasu zakończenia okresu próby. Sprawa jest złożona i niejasne jest, czy są prawne możliwości egzekucji. Marcin Wasłowicz rekomenduje zaangażowanie kancelarii do analizy bieżącego stanu prawnego i możliwości, a po uzyskaniu analizy podjęcie decyzji o sprzedaży lub próbie doprowadzenia do odzyskania długu. Prezes zwrócił uwagę, że koszty zaangażowania kancelarii mogą być duże, i podkreślił, że już na WZD proponował umorzenie długu. Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę, że naraża to Zarząd na zarzut niegospodarności i w jego opinii w pierwszej kolejności należy ustalić, czy ten dług jest możliwy do egzekucji, a następnie dopiero zdecydować, co należy zrobić.
 21. Marcin Wasłowicz spytał o prace nad Strategią Działania Związku. Prezes odpowiedział, że opóźnienie przygotowania projektu jest spowodowane przypadkami losowymi i na razie jest tylko bardzo wstępna wersja strategii.
 22. Poruszono sprawę różnego liczenia wyników w Kadrze Krajowej Open. Prezes wyjaśnił, że była to świadoma decyzja sędziów, ośrodki były autonomiczne, różnice są bez znaczenia dla całokształtu wyników, były duże różnice w poziomie zawodników w poszczególnych ośrodkach.