Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 21 Zarządu PZBS

Warszawa, biuro PZBS, 17 kwietnia 2019, godz. 16:05 – 22:50

Obecni: Witold Stachnik, Marek Małysa (do 21:20), Adrian Bakalarz, Stanisław Gołębiowski (do 21:30), Jacek Grzelczak, Lena Leszczyńska (do 17:40), Ryszard Łazikiewicz, Marcin Pędziński (od 16:35), Marcin Wasłowicz, Małgorzata Maruszkin (do 20:00), Ewa Miszewska (przewodnicząca Rady Zawodniczej, od 16:30, do 20:30), Witalis Talar (Komisja Rewizyjna, od 17:20), Michał Klichowicz (przewodniczący Rady Sędziów, od 17:00). Nieobecni: Igor Chalupec, Tomasz Latos, Artur Wasiak.

 1. Zarząd zatwierdził protokół z poprzedniego zebrania.
 2. Pomiędzy zebraniami 20 i 21 uchwalono następujące uchwały w głosowaniu internetowym:
  UCHWAŁA NR 9/2019/2016–2020

  Zarząd zatwierdza skład ekipy na Drużynowe Mistrzostwa Europy Mikstów w Lizbonie: Danuta Kazmucha, Anna Sarniak, Justyna Żmuda, Piotr Tuszyński, Piotr Zatorski, Przemysław Zawada, Mirosław Cichocki – npc, Lena Leszczyńska – coach.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 9 głosów za, 2 wstrzymujące się.

  UCHWAŁA NR 10/2019/2016–2020

  Zarząd zatwierdził lokalizację Warszawy na rozegranie Mistrzostw Polski Par Kobiet 2019 w terminie 19-20 października 2019 r.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 10 głosów za, 1 wstrzymujący się.

  UCHWAŁA NR 11/2019/2016–2020

  Zarząd zatwierdza regulamin Zimowych Mistrzostw Polski na IMP w Elblągu.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 5 głosów za, 3 wstrzymuje się.

  UCHWAŁA NR 12/2019/2016–2020

  Zarząd wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Klasyfikacyjnym:

  1. usunięcie tabeli 6 z Regulaminu;
  2. nowe brzmienie nagłówka tabeli 7: Kobiety, Seniorzy, Miksty;
  3. zmiana numeracji tabel z 7, 8 na 6, 7.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 10 głosów za.

  UCHWAŁA NR 13/2019/2016–2020

  Zarząd powołuje na wniosek selekcjonera reprezentację mikstową w składzie: Sabina Grzejdziak, Igor Grzejdziak, Marta Wójcik, Jakub Wojcieszek, Dominika Ogłoblin, Rafał Marks. Powołanie wiąże się z deklaracją zawodników wypełnienia zaproponowanego cyklu przygotowań. Na Otwarte Mistrzostwa Europy w Turcji selekcjoner ustali minimalne kryterium wynikowe, wypełnienie którego wiąże się również z powołaniem wymienionych zawodników na Drużynowe Mistrzostwa Świata w Chinach.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciw.

  UCHWAŁA NR 14/2019/2016–2020

  Zarząd powołuje na wniosek selekcjonera do reprezentacji Seniorów na rozgrywki teamów podczas Otwartych Mistrzostwa Europy w Turcji pary: Janusz Gawęcki – Stanisław Pająk, Andrzej Pawlak – Piotr Tuszyński.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 11 głosów za.

  UCHWAŁA NR 15/2019/2016–2020

  Zarząd powołuje na wniosek selekcjonerów reprezentacji U-15 na Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Norwegii pary: Kacper Kuflowski – Franciszek Kurlit, Maciej Betliński – Sebastian Zimorski, Łukasz Kasperczyk – Michał Stasik.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 11 głosów za.

  UCHWAŁA NR 16/2019/2016–2020

  Zarząd zatwierdził lokalizację Poznania na rozegranie Mistrzostw Polski Par Mikstowych 2019 w terminie 29 listopada – 1 grudnia.

  Głosowało 11 członków Zarządu – 4 głosy za, 2 wstrzymujące się, 2 przeciw, 3 głosy nieważne.

  UCHWAŁA NR 17/2019/2016–2020

  Zarząd na wniosek selekcjonera powołuje na Otwarte ME w Stambule 2019 reprezentacje kobiet w składzie:

  • Cathy Bałdysz – Sophia Bałdysz teamy + pary
  • Grażyna Brewiak – Marta Sikora teamy
  • Katarzyny Dufrat – Justyna Żmuda pary
  • Danuta Kazmucha – Anna Sarniak teamy + pary

  Głosowało 10 członków Zarządu – 10 głosów za.

 3. Prezes omówił zatwierdzony budżet na rok 2019 oraz sprawozdanie finansowe 2018. Sprawozdanie bada biegła i przygotowuje opinię na Walne Zgromadzenie Delegatów.
 4. Prezes omówił sprawę niezwołania posiedzenia Rady Związku przez Przewodniczącego Rady Związku mimo wyrażenia takiej woli przez Prezesów WZBSów i statutowego obowiązku jej uszanowania. Prezes poinformował, że dążąc do wyjaśnienia sytuacji i zakończenia konfliktu Prezydium Zarządu skorzystało ze statutowych uprawnień do samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Związku. Posiedzenie odbędzie się 10 maja.

  UCHWAŁA PREZYDIUM ZARZĄDU PZBS Z DNIA 8 KWIETNIA 2019 ROKU

  W związku z tym, że Przewodniczący Rady Związku nie zwołał do końca marca posiedzenia RZ (zgodnie z uchwałą prezesów związków wojewódzkich wyrażoną na zebraniu Zarządu PZBS w dniu 25 stycznia 2019 roku), Prezydium Zarządu PZBS zgodnie z § 34. punkt 4 Statutu postanowiło zwołać Radę Związku w dniu 10 maja, o godz. 16:00 w biurze PZBS (Złota 7/3 w Warszawie).

  Głosowało 3 członków Prezydium – 3 głosów za.

 5. Prezes omówił program „Sport Wszystkich Dzieci”, w ramach którego PZBS otrzymał od Ministerstwa Sportu i Turystyki 100 000,00 zł, co zwiększyło budżet młodzieżowy do sumarycznej kwoty 268 000,00 zł + 150 000,00 zł na wyjazdy na mistrzowskie imprezy młodzieżowe.

  UCHWAŁA NR 18/2019/2016–2020

  Zarząd zatwierdził koniecznośc zapisywania uczniów objętych szkoleniem „Sport Wszystkich Dzieci” do PZBS.

  Głosowało 10 członków Zarządu – 6 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się.

 6. Prezes omówił nowo uruchomione turnieje na platformie Funbridge. Popularność turniejów okazała się zaskakująca i przekroczyła 700 uczestników (średnio 616 w drugiej połowie marca). Po zakończeniu darmowych turniejów i wprowadzeniu opłaty – średnia frekwencja wynosi 92 zawodników, co przekracza wartości, na które liczono. Prezes odniósł się do przyznawanych PKLi w tych zawodach, których liczba jest uzależniona od liczby uczestników, a ta w okresie promocyjnym znacznie przerosła wartości, których się spodziewano, jednak miało to charakter przejściowy. Aktualnie przyznawane wartości będą znacznie lepiej odpowiadały wcześniejszym szacunkom. Prezes poinformował też, że przychód PZBS w marcu z tytułu umowy z Funbridge wyniósł 387,57 EUR. Przychód wyniknął z tego, że mimo iż marzec był miesiącem darmowym, to część zawodników w marcu zakupiła turnieje na kwiecień.
 7. Prezes poinformował o wzroście liczby zarejestrowanych zawodników na rok 2019 w porównaniu do lat ubiegłych. Stan na dzień dzisiejszy wynosi 5954 członków (16 kwietnia 2019 r.) jest wyższy o 200 zawodników i porównywalny ze stanem, który był w sierpniu 2018 i 2017 roku. Wzrost przypisuje się sumie konsekwentnych wysiłków Zarządu by uatrakcyjniać ofertę PZBS-u i zachęcać nowych członków do rejestracji: obniżonej opłacie dla nowych członków, wprowadzeniu 1 PKL dla wszystkich uczestników turnieju i uruchomieniu turniejów na platformie Funbridge. Statystyki można śledzić na niezależnej stronie: https://emkael.info/brydz/cezar/.
 8. Małgorzata Maruszkin omówiła turniej Bridge2Success FEST, który odbędzie się 11 maja. Wywiązała się dyskusja, w której zapytano jaka jest motywacja sportowa dla zawodników do uczestniczenia. Wskazano, że wydarzenie jest świętem brydża, gdzie turniej jest tylko częścią pełnej oferty, która obejmuje również koncerty brydżystów. Bridge2success FEST jest imprezą, której głównym celem jest popularyzacja brydża i przyciągnięcie nowych graczy, albo tych, którzy grali kiedyś i z różnych powodów przestali. Turniej jest podzielony na część dla zaawansowanych (od 0,5 WK na zawodnika w parze) i amatorów, tj. początkujących graczy i osób grających towarzysko. Uczestnicy biorący udział w turnieju dla zaawansowanych będą mieli przyznawane PKLe oraz możliwość porównania swojego wyniku z wynikami zawodników grających on-line albo w innych krajach. Dodatkową atrakcją będzie występ artystów grających w brydża – minirecital Urszuli Dudziak i Konstantego Andrzeja Kulki z Camerata Vistula oraz Brass Fedreacji. Dla osób towarzyszących przygotowano pokój gier planszowych oraz wystawę kart wraz z prelekcją Andrzeja Rzepeckiego.
 9. Prezes przedstawił Regulamin Nadawania Tytułów Instruktorskich i Trenerskich, który został przygotowany przez Komisję Szkoleniową i przeglądnięty przez Komisję Regulaminów Sportowych. Do regulaminu dodano nowy tytuł Instruktora Nauczania Początkowego, który ma być tytułem nadawanym głównie nauczycielom celem ułatwiania rozpoczynania zajęć w szkołach.

  UCHWAŁA NR 19/2019/2016–2020

  Zarząd zatwierdził zmieniony Regulamin Nadawania Tytułów Instruktorskich i Trenerskich.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 7 głosów za, 2 wstrzymujące się.

 10. Rafał Marks, selekcjoner Kadry Juniorek, zwrócił się do Zarządu o zatwierdzenie reprezentacji na Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Norwegii.

  UCHWAŁA NR 20/2019/2016–2020

  Zarząd zatwierdził reprezentację juniorek na Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Norwegii w składzie:

  • Joanna Kokot – Dominika Ocylok.
  • Sophia Bałdysz – Joanna Zalewska,
  • Monika Suchodolska – Anna Zaręba.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 7 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 11. Marcin Wasłowicz poinformował o otrzymaniu grantu marketingowego od Google w wysokości o wartości 10 000 USD miesięcznie (ok. 450 000 zł rocznie) z przeznaczeniem do wykorzystania wyłącznie na reklamy typu Google Ads. Marcin Wasłowicz wskazał, że działania marketingowe PZBS-u najczęściej kierowane są do aktywnych brydżystów, a bardzo rzadko są to działania skierowane do osób zewnętrznych, które chcemy skłonić by brydżem się zainteresowały. Takie działania wprawdzie są organizowane (Bridge2Success FEST w 2019 roku czy Bridge – smarter every day w latach ubiegłych), ale są one rzadkie i wymagają bardzo dużo wysiłku. Reklamy Google pozwoliłyby promować się na co dzień naszą aktualną ofertę (np. turnieje w internecie), promować zajęcia brydżowe (potrzeba przygotowania odpowiednich treści), a ponadto wzmacniać popularność akcji promocyjnych (wspominane działania Leny Leszczyńskiej czy Bridge2Success FEST). Warunkiem utrzymania grantu są reklamy o odpowiedniej jakości (wyznaczanej m.in. przez to jak często są one klikane i przekierowują na stronę w domenie PZBS-u), które należy przygotować, analizować i na bieżąco modyfikować w oparciu o zachowanie użytkowników i identyfikację treści, które ich najbardziej przyciągają. Istnieją firmy, które zajmują się obsługą właśnie w tym zakresie, a niektóre z nich są certyfikowane i polecane bezpośrednio przez Google. Jedna z takich firm, z siedzibą w Holandii, posiada przedstawicielstwo w Polsce. Jednorazowy koszt początkowej konfiguracji usług to 1 800 zł, a roczny koszt zarządzania, projektowania, wdrażania i modyfikowania kampanii reklamowych to 11 900 zł (do cen należy doliczyć 21% VAT, stawka holenderska). Jest to koszt, który PZBS musi pokryć z własnych środków. Wywiązała się dyskusja. Przeciw przemawiała trudno wymierna wartość samej reklamy, ewentualne przełożenie na rozpoznawalność brydża, na nowych członków czy na wpływy budżetowe, zaś argumentami za był niewielki koszt wdrożenia w stosunku do wartości rynkowej, możliwość rezygnacji po roku, dokładna kontrola nad przekazem i treścią reklam. Marcin Wasłowicz wskazywał, że jego zdaniem jest to inwestycja i nie ma gwarancji sukcesu, natomiast jedyny sposób by zweryfikować wartość przedsięwzięcia to spróbować. Ponadto istnieje możliwość że doświadczenia z pierwszego roku pozwolą PZBSowi samodzielnie zarządzać kampaniami, a w konsekwencji zrezygnować z opłat rocznych do zewnętrznej firmy. Prezes poddał sprawę pod głosowanie.

  UCHWAŁA NR 21/2019/2016–2020

  Zarząd zatwierdza skorzystanie z grantu i wydatkowanie na ten cel kwoty 13 700 zł + VAT.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 7 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 12. Prezes omówił sprawę lokalizacji rozgrywek Ekstraklasy w kolejnym sezonie. Dyskutowano o kosztach dodatkowych, o faktycznych preferencjach graczy oraz o różnych sposobach częściowej zmiany miejsca rozgrywek. Zarząd uznał, że głos powinni zabrać kapitanowie poszczególnych drużyn i zobowiązał Prezesa do rozesłania materiałów co zakończyło dyskusję.
 13. Zarząd omówił wyniki konkursu na organizację turniejów Grand Prix Polski Par i Teamów w sezonie 2018/19 przeprowadzonego przez Komisję Organizacji Imprez PZBS. W związku z konkursem Prezes przedstawił problem niepoprawnych rozliczeń niektórych z ośrodków organizujących Grand Prix Polski Par. Zaznaczył, że finanse sprawdzono szczegółowo pierwszy raz, że niezgodności wynikają przede wszystkim ze złego obliczenia funduszu nagród i w większości przypadków nie było w tym złej woli. Marcin Pędziński zaproponował przyznanie organizacji zawodów wszystkim wnioskującym przy zastrzeżeniu, że niedobory w funduszu nagród zostaną wpłacone na konto PZBS z przeznaczeniem na młodzież wraz z ewentualną dodatkową dopłatą. Marcin Wasłowicz zwrócił uwagę, że jego zdaniem brak jest podstawy prawnej do takiego działania, gdy żadne regulamin ani komunikat nie przewiduje takiej furtki, za to wprost zapisano, że jest to okoliczność dyskwalifikująca. W odpowiedzi zaproponował więc odrzucenie organizacji turniejów tym ośrodkom, które nie przedstawiły satysfakcjonującego rozliczenia, rozpisanie konkursu uzupełniającego z krótkim terminem np. 48 godzinnym i warunkami precyzującymi, że jeśli startujący ośrodek został odrzucony w konkursie podstawowym z powodów niezgodności finansowych, to musi zadeklarować że brakującą kwotę wpłaci do PZBSu.

  UCHWAŁA NR 22/2019/2016–2020

  Zarząd postanawia przyznać organizację GPPP i GPPT wszystkim ośrodkom, które przedstawiły satysfakcjonujące rozliczenie finansowe, natomiast pozostałe ośrodki otrzymają organizację po wpłacie różnicy na konto PZBS z przeznaczeniem na fundusz młodzieżowy do końca kwietnia. W przypadku braku wpłaty Zarząd zobowiązuje Komisję Organizacji Imprez do przeprowadzenia konkursu uzupełniającego z krótkim terminem składania ofert.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 4 głosy za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się.

  Marcin Wasłowicz poprosił o zapisanie do protokołu zdania odrębnego z uwagi na, jego zdaniem, brak podstawy prawnej do podjęcia takiej uchwały.

 14. Prezes przypomniał, że w wśród uczestników plebiscytu należy rozlosować nagrody: miesięczny bezpłatny dostęp do gry na platformie Funbridge, 5 nagród książkowych oraz 5 kompletów kart. Prezes zaproponował żeby członkowie Zarządu wykluczyli się z udziału w nagrodach, nie było protestów. Marcin Wasłowicz przygotował procedurę wylosowania 16 PIDów spośród wszystkich 515 zgłoszonych i przy świadkach (obecni na zebraniu w tym Przewodnicząca Rady Zawodniczej i Przewodniczący Rady Sędziów) wyłonił zwycięzców:

  1. darmowy miesiąc gry na Funbridge:

   Przemysław Machowczyk (WP, 5202)

  2. Nagrody książkowe:

   Edward Sajkowski (LB, 2119), Małgorzata Praszałowicz (MP, 2775), Marek Witek (SL, 7431), Mirosława Siwek (MA, 10119), Maciej Racewicz (DS, 16586)

  3. komplety kart:

   Jolanta Bartczak (KP, 15134), Przemysław Iwoński (PK, 7727), Marta Janeczek (PM, 7794), Paweł Jończyk (SL, 3221), Maciej Kędzierski (MP, 16898).

 15. Omówiono temat możliwości organizacji imprez mistrzowskich EBLu. Po dłuższej dyskusji Prezes poddał pod głosowanie wniosek Marcina Pędzińskiego o wstępne wyrażenie zainteresowania organizacją Otwartych Mistrzostw Europy w 2021 roku oraz Drużynowych Mistrzostw Europy w 2022 roku oraz zwrócenie się do EBLu z prośbą o przesłanie warunków organizacji imprezy.

  UCHWAŁA NR 23/2019/2016–2020

  Zarząd wyraża zainteresowanie organizacją dwóch imprez w Polsce: Otwartych Mistrzostw Europy w 2021 roku oraz Drużynowych Mistrzostw Europy w 2022 roku i upoważnia prezesa do zwrócenia się do EBL z prośbą o przesłanie warunków organizacji imprezy.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 7 głosy za, 1 wstrzymujący się.

 16. Prezes przedstawił pomysł wprowadzenia elektronicznego formularza rejestracji zawodników do PZBS. Formularz nie wiąże się z opłatami, te wciąż będą obsługiwane przez WZBSy, natomiast zastąpi on nie zawsze stosowane formularze papierowe.

  UCHWAŁA NR 24/2019/2016–2020

  Zarząd wprowadza elektroniczny formularz rejestracji zawodników do PZBS.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 7 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 17. Prezes rozpoczął dyskusję nad przedstawionym wcześniej na drodze mailowej wnioskiem Łódzkiego WZBS-u o obniżenie wysokości odpisu Mityngu Łódzkiego z uwagi na kolizję terminów z German Bridge Trophy Berlin i Palace Cup. Szczególnie ten ostatni został wskazany jako najbardziej problematyczny. Prezes poinformował, że termin Palace Cup został ustalony w trakcie Mityngu Łódzkiego bez konsultacji z PZBS-em.

  UCHWAŁA NR 25/2019/2016–2020

  Zarząd postanawia odrzucić wiosek Łódzkiego WZBSu o zmniejszenie odpisu podczas tegorocznego Mityngu Wiosennego.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 5 było przeciw obniżeniu wysokości odpisu, 3 wstrzymało się od głosu.

 18. Marcin Wasłowicz przedstawił opinię kancelarii prawnej wraz ze wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na wyrok z 2008 roku (wniosek jako załącznik nr 1 do protokołu). Marcin Wasłowicz zaproponował modyfikację wniosku o wystąpienie o odsetki od zaległej kwoty i omówił ewentualne skutki prawne roszczenia. Sporządzenie opinii prawnej i wniosku zostało opłacone przez firmę JAOM.pl. Prezes poddał wniosek pod głosowanie.

  UCHWAŁA NR 26/2019/2016–2020

  Zarząd postanawia złożyć wniosek o nadanie klazuli wykonalności, a następnie o wszczęcie egzekucji w sprawie byłego skarbnika PZBS (wniosek jako załącznik nr 1 do uchwały).

  Głosowało 8 członków Zarządu – 7 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 19. Jacek Grzelczak przedstawił stan spraw dyscyplinarnych.
 20. Prezes poinformował, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów będziemy chcieli wprowadzić poprawki do statutu (dotyczące działalności odpłatnej PZBS) i Regulaminu Dyscyplinarnego. Do zmiany tych dokumentów na WZD potrzebne jest kworum i zaapelował o pomoc w mobilizowaniu delegatów.
 21. Dyskutowano o sprawach IT m.in. o programie do rejestracji w turniejach. Prezes wyraził nadzieję na jak najszybsze zakończenie prac nad programem. Marcin Wasłowicz przedstawił do zatwierdzenia przez Zarząd plan wdrożenia usług G Suite (poczta i elektroniczny obieg dokumentów). Wdrożenie ma na celu ochronę danych osobowych, ograniczenie podmiotów, które te dane przetwarzają oraz usprawnienie obiegu informacji.

  UCHWAŁA NR 27/2019/2016–2020

  Zarząd postanawia wdrożyć usługi G Suite zgodnie z dokumentem przygotowanym przez Komisję IT (dokument jako załącznik nr 1 do uchwały).

  Głosowało 8 członków Zarządu – 7 głosów za, 1 wstrzymujący się.

 22. Poruszono sprawy dotyczące kalendarza imprez brydżowych, liczby imprez ogólnopolskich, kwestii przyznawania rangi turniejów ogólnopolskich. Jako jeden z pomysłów prezes zaproponował wprowadzenie gwarantowanej liczby turniejów ogólnopolskich dla każdego województwa, liczba ta byłaby zależna od liczby członków.

Po zakończonej dyskusji, około godziny 23:00, Prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie.

Poprawiony (środa, 08 maja 2019 21:23)