Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z zebrania nr 22 Zarządu PZBS

Sopot, Hala 100-lecia Sopot i. Haffnera, sierpnia 2019, godz. 14:30 – 16:00.

Obecni: Igor Chalupec, Tomasz Latos, Witold Stachnik, Lena Leszczyńska, Jacek Grzelczak, Ryszard Łazikiewicz, Stanisław Gołębiowski, Marcin Wasłowicz, Adrian Bakalarz oraz Dyrektor Biura Beata Madej. Nieobecni: Marek Małysa, Artur Wasiak.

W związku ze złożeniem rezygnacji przez kol. Witolda Stachnika z funkcji Prezesa Zarządu PZBS (ale nie członka Zarządu PZBS) - zgodnie z § 31 ust. 1 i 2 Statutu PZBS - Prezydium Zarządu podjęło decyzję o wskazaniu Igora Chalupca jako osoby kierującej działalnością Zarządu PZBS do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu PZBS. Igor Chalupec zwołał niniejsze zebranie Zarządu, któremu następnie przewodniczył. Igor Chalupec poinformował także, że – stosując odpowiednio § 17 ust. 5 Statutu - rezygnacja Prezesa Zarządu PZBS nie wymaga przyjęcia i weszła w życie z momentem jej złożenia na ręce Zarządu w drodze elektronicznej.

W trakcie posiedzenia Zarząd podjął następujące decyzje.

Zarząd - po dyskusji - zdecydował o przesunięciu wyboru Prezesa na kolejne zebranie.   Do czasu wybrania nowego Prezesa Wiceprezesem Zarządu kierującym pracami Zarządu pozostaje - zgodnie ze Statutem - Igor Chalupec. Igor Chalupec zaproponował, aby podziękowanie dla Witka Stachnika przełożyć na spokojny czas i zaapelował do Niego, aby nie rezygnował z pracy w Zarządzie, a nawet rozważył wejście do Prezydium.

W związku z brakiem możliwości rozegrania supermeczu w szybkim terminie oraz koniecznością pilnego zgłoszenia Reprezentacji Open na Bermuda Bowl, Zarząd PZBS podjął decyzję o przyjęciu wytycznych dla selekcjonera Reprezentacji Open w celu jak najszybszego przedstawienia wniosku w sprawie składu Reprezentacji.

Zarząd przyjął informację Prezydium o wystosowaniu pisma do EBL ws. rażąco wysokiej kary na Reprezentację U-16 w trakcie ME Juniorów w Oslo.

Zarząd postanowił ustalić termin kolejnego zebrania nr 23 na 30 sierpnia 2019 r. o godz. 8.00 w Warszawie w miejscu rozgrywek WKB.

Zarząd zatwierdził regulamin V KTT Mistrzostw Polski Teamów rozgrywanych w Sopocie w terminie 5-8 sierpnia 2019 r.