Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z głosowania internetowego Zarządu PZBS

W dniach 6-8 sierpnia 2019 r. Zarząd PZBS przyjął w drodze w głosowania internetowego następujące decyzje.

Zarząd dokonał zmiany w Regulaminie Pracy Zarządu poprzez ustalenie następującej treści par. 7 ust. 2:


2. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych w trybie głosowania jawnego, za wyjątkiem spraw osobowych innych niż zatwierdzenie składu Reprezentacji Polski. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania w trybie odmiennym od wynikającego z poprzedniego zdania."

Zarząd zatwierdził na wniosek kapitana Reprezentacji Open następujący skład Reprezentacji Open na Bermuda Bowl 2019:

Jacek Kalita – Michał Nowosadzki
Bartosz Chmurski – Piotr Tuczyński
Grzegorz Narkiewicz – Krzysztof Buras

W związku z brakiem możliwości rozegrania supermeczu Prezydium Zarządu, po dyskusji w ramach Zarządu, podjęło decyzję o sfinansowaniu na koszt PZBS udziału par: Krzysztof Cichy - Kacper Kopka oraz Marcin Osmański – Jacek Sikora w turnieju w Wilnie.

Zdanie odrębne zgłosił Adrian Bakalarz
 

Poprawiony (poniedziałek, 12 sierpnia 2019 15:13)