Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z głosowania internetowego Zarządu PZBS

W dniu 28 sierpnia 2019 r. Zarząd PZBS podjął w drodze w głosowania internetowego następujące decyzje.

Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu JKS na rok 2020

Głosowało 7 członków Zarządu: 7 za

Zarząd postanawia pozostawić wysokość składek na rok 2020 na poziomie z poprzedniego roku.

Głosowało 7 członków Zarządu: 5 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Poprawiony (czwartek, 29 sierpnia 2019 14:45)