Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Zmiana Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski

Zarząd zatwierdził zmianę Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski:

Nadaje się punktowi 4, rozdział 6 regulaminu DMP następujące brzmienie:

Dopuszcza się udział zawodnika w innej drużynie tego samego klubu. Opcja takiego udziału jest możliwa o ile dany zawodnik nie rozegrał 72 rozdań w drużynie, która występuje w rozgrywkach ligi wyższej. Zawodnik, może występować w sezonie w maksimum dwóch drużynach danego Klubu w rozgrywkach ligowych. Nie ma możliwości udziału zawodnika w innej drużynie tego samego Klubu grającej na tym samym szczeblu rozgrywek. W pozostałych przypadkach automatycznie ma zastosowanie punkt 6.3.

Poprawiony (czwartek, 02 stycznia 2020 11:38)