Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 87/2019/2016-2020 - odpowiedź Zarządu do Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 87/2019/2016–2020

Zarząd zatwierdza odpowiedź na zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej PZBS z dnia 7 listopada 2019.
Głosowało 10 członków Zarządu, 6 za, 1 wstrzymujący się, 3 przeciw. Zdanie odrębne: Lena Leszczyńska, Jacek Grzelczak.