Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat BridgeNET BBO

Spis treści
Komunikat BridgeNET BBO
Zmiany BridgeNet
BridgeNet lokalny – NOWOŚĆ
Pytania i odpowiedzi
Wypełnij wniosek o konwersję środków BridgeNET

W ramach naszego klubu na BBO uruchamiamy BridgeNet Lokalny. Jest to NOWE ROZWIĄZANIE dla wojewódzkich związków i innych organizatorów. BridgeNet Lokalny startuje 4 maja 2020 r.

 • Będzie można za pośrednictwem PZBS organizować płatne turnieje lokalne. Takie turnieje mogą organizować wojewódzkie związki brydża sportowego, szkoły brydżowe, kluby w porozumieniu z własnym WZBS itp.
 • Turniej musi mieć minimum 12 rozdań.
 • Wpisowe do turnieju minimum 0.1 BB$ za rozdanie (czyli dla turnieju 12 rozdaniowego -> $1.2 od zawodnika)
 • Organizujący otrzymuje 35% kwoty wpisowego.
 • Turnieje mogą być organizowane od poniedziałku do piątku w atrakcyjnych godzinach popołudniowych i nie będą podlegać kasowaniu.
 • Nie mogą zachodzić na turnieje parowe  organizowane w ramach klubu BridgeNet na BBO, czyli 20:30-23:00 i 11:00-13:30.
 • Użytkownik BBO wskazany przez Organizatora jako sędzia turnieju nie musi posiadać uprawnień sędziowskich na platformie BBO – turnieje zakładane będą przez Biuro PZBS z uzgodnionym wyprzedzeniem. Istnieje możliwość przesłania listy uprawnionych w pliku tekstowym (zamiast ręcznej edycji).
 • PKL w turniejach organizowanych w ramach klubu BridgeNet Lokalny przyznawane są zgodnie z zasadami obowiązującymi dla turniejów klubowych w następujący sposób:
  • Liczba PKLi za pierwsze miejsce mnożona jest przez modyfikator
             (liczba rozdań turnieju)/27

Modyfikator nie może wynosić więcej niż 1.

 • PKLe zaokrągla się w górę i przyznaje się dla dalszych miejsc zgodnie z zasadami ogólnymi, zwraca się uwagę że w rozgrywkach internetowych nie przyznaje się 1 PKL dla zawodników w dolnej połowie tabeli.
 • Zawodnicy powinni być zarejestrowani w klubie BridgeNet żeby otrzymać PKLe.

Jak zgłosić?

WZBS wypełnia formularz zgłoszeniowy online wskazując:

 • dane osoby zatwierdzającej z ramienia WZBS lub PZBS, jeśli będą to turnieje specjalne
 • dane Organizatora biorącego odpowiedzialność za turnieje
 • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie turnieju (w tym nicki BBO, które będą “sędziować” turnieje Organizatora)
 • regulamin turniejów
 • przybliżony harmonogram turniejów

 

Formularz zgłoszeniowy dla WZBS(wymagane jest konto Google):

https://forms.gle/XpsKkgLxVCWTPA389

 

Po przesłaniu formularza należy oczekiwać informacji zwrotnej.

Odpowiedzialność organizatora i PZBS

Usługę organizacji turniejów świadczy Organizator, a co za tym idzie PZBS nie odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie zawodów ani za żadne inne aspekty powiązane z turniejami, w tym nie ma zastosowania wiele regulaminów, które zazwyczaj obowiązują w trakcie turniejów “na żywo”. W szczególności w turniejach organizowanych w ramach programu “BridgeNet Lokalny” nie mają zastosowania przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS, Regulaminu Klasyfikacyjnego, Regulaminu Sędziowskiego i wielu innych. Organizator odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie turniejów w dobrej wierze i w duchu szeroko rozumianej sportowej rywalizacji. Organizator określa własne zasady dopuszczania zawodników do turnieju, w szczególności może odmówić dopuszczenia zawodnika do gry bez podania przyczyny. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna. PZBS zastrzega sobie prawo do zaprzestania współpracy z dowolnym Organizatorem bez podania przyczyny, w tym do nie przyznania punktów klasyfikacyjnych, jeśli stwierdzone zostanie rażące naruszenie zasad, o których mowa powyżej.

Inne informacje

 • W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących powyższych zmian proszę kierować je na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 • Poprzez powstanie opcji BridgeNet Lokalny zgodnie z uchwałą nr 25/2020/2016-2020 Zarządu z dnia 25 kwietnia wygasa możliwość otrzymania PKL w ramach akcji BBO na fali (od 4 maja 2020 r., chyba że regulamin tych turniejów przewidywał inaczej).

 

Komisja ds. BBO w składzie: Lena Leszczyńska, Jacek Grzelczak, Witold Stachnik, Marcin Wasłowicz.Poprawiony (wtorek, 04 sierpnia 2020 12:50)