Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z internetowego zebrania nr 31 Zarządu PZBS

11 sierpnia, 2020, godz. 16:30 – 19:57

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec (17:18), Marcin Wasłowicz, Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Stanisław Gołębiowski, Artur Wasiak, Jacek Grzelczak, Michał Klichowicz – Przewodniczący Rady Sędziów (17:15), Beata Madej – dyrektor biura. Nieobecni: Tomasz Latos, Marek Małysa, Adrian Bakalarz, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.

 1. Pomiędzy zebraniami 30 i 31 uchwalono następujące uchwały w głosowaniu internetowym.

  Uchwała nr 35/2020/2016– 2020

  Zarząd przyznaje rangę ogólnopolską OTP* turniejom rozgrywanym podczas IV Mityngu Brydżowego w Kielcach.

  Zarząd przyjmuje zapewnienie organizatora, że będzie to turniej, który czyni zadość wszystkim zasadom bezpieczeństwa, opublikowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Zarząd PZBS.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 7 za, 2 wstrzymało się.

  Uchwała nr 36/2020/2016– 2020

  Zarząd PZBS zatwierdza Hotel Senator w Starachowicach na organizatora pierwszego zjazdu Ekstraklasy i I ligi (grupa S) w terminie 02.10 – 04.10.2020.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 6 za, 2 przeciw.

  Lena Leszczyńska zgłosiła zdanie odrębne: Ani zarząd ani biuro nie podjęło żadnych działań w kierunku znalezienia jakiejkolwiek innej lokalizacji. Choć hotel ma swoje plusy, a właściciel jest nam wyjątkowo przychylny, protestuję po raz kolejny przeciwko stawianiu nas przed faktem dokonanym, jakim jest brak innej alternatywy i przymus natychmiastowego podjęcia decyzji.

  (Na tym zebraniu internetowym zmieniono lokalizację rozgrywek Ekstraklasy – uchwała 42/2020/2016-2020.)

  Uchwała nr 37/2020/2016– 2020

  Na podstawie paragrafu 5 Karty Reprezentanta Zarząd PZBS skreśla Michała Nowosadzkiego z Reprezentacji Polski.

  W głosowaniu tajnym wzięło udział 7 członków Zarządu – 7 za.

  Uchwała nr 38/2020/2016– 2020

  1. Zarząd zatwierdza umowę ze Spółdzielnią "Na Skraju" o wynajem lokalu na ulicy Polinezyjskiej w Warszawie (umowa jako załącznik nr 1) oraz umowę o przeniesieniu wierzytelności (umowa jako załącznik nr 2).
  2. Zarząd ogranicza do 20 000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) udział środków własnych w opłacie za przeniesienie wierzytelności.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 4 za, 3 przeciw, 2 wstrzymały się.

  Adrian Bakalarz wyraził zdanie odrębne, podtrzymując swoją opinię z czerwcowego zebrania, znajdującą się w komunikacie z internetowego zebrania nr 30 Zarządu PZBS.

  Uchwała nr 39/2020/2016– 2020

  Zarząd powołuje Michała Klichowicza do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Regulaminów Sportowych PZBS.

  W głosowanie tajnym wzięło udział 6 członków Zarządu – 6 za.

 2. Prezes przedstawił nowe zalecenia GIS, w których jedyną zmianą jest zwiększenie liczby uczestników do 250 zawodników.
 3. Prezes poprosił Stanisława Gołębiowskiego o przedstawienie tematu rozgrywek ligowych. Stanisław Gołębiowski wyraził opinię, że powinniśmy zakończyć sezon ligowy 2019/2020 do końca września 2020, a nowy sezon 2020/2021 rozpocząć w listopadzie. Prezes podkreślił konieczność wydania komunikatu zakończenia rozgrywek 2019/2020 z podaniem ostatecznych terminów. Witold Stachnik zaproponował zakup zestawów – statyw do tła i pleksi, wykorzystanych do rozegrania Final Four – dla wszystkich lig centralnych. Orientacyjny koszt zakupu został oszacowany na 20000,00 zł.

  Uchwała nr 40/2020/2016– 2020

  Zarząd zatwierdza zakup statywów i pleksi na ligi centralne.

  Głosowało 7 członków zarządu – 7 za

  Uchwała nr 41/2020/2016– 2020

  Zarząd zatwierdza termin rozegrania baraży do 21.09.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 4 za, 2 przeciw, 1 wstrzymał się.

 4. Witold Stachnik zapytał, czy wszystkie ośrodki mogą, stosując wymagania GIS, przyjąć 16 drużyn. Nie wiadomo, należy to sprawdzić.

  Uchwała nr 42/2020/2016– 2020

  Zarząd zatwierdza rozgrywki Ekstraklasy 2 - 4.10.2020 r. w Warszawie.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 5 za, 3 wstrzymało się.

 5. W związku z wcześniejszą decyzją podjętą przez Zarząd o niezmienianiu Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski w trakcie trwania rozgrywek, Prezes zapytał czy pozostawiamy zmianę zatwierdzoną uchwałą 62/2019/2016-2020, czy też dokonujemy omawianych wcześniej zmian. Marcin Wasłowicz wyraził opinię, że należy zmienić pkt 4 w rozdziale 6. Stanisław Gołębiowski uważa, że zmianę regulaminu należy zostawić, gdyż zmiana była zrobiona po to, aby reguły rozgrywania DMP były podobne do reguł w innych dyscyplinach sportowych. Prezes przypomniał, że jeden dzień możliwości zagrania w lidze wyższej miał być zastąpiony 72 godzinami. Lena Leszczyńska zaproponowała, aby uchwała przedstawiała wyraźną interpretację warunków grania zawodnika w innej lidze i przypomniała opinię Ewy Miszewskiej – Przewodniczącej Rady Zawodniczej.

  Prezes zaproponował zmianę w Regulaminie Drużynowych Mistrzostw Polski, a dokładnie zmianę uchwały 62/2019/2016-2020. Punkt 4 rozdział 6 Regulaminu DMP zgodnie z tą uchwałą brzmi: Dopuszcza się udział zawodnika w innej drużynie tego samego klubu. Opcja takiego udziału jest możliwa o ile dany zawodnik nie rozegrał 72 rozdań w drużynie, która występuje w rozgrywkach ligi wyższej. Zawodnik, może występować w sezonie w maksimum dwóch drużynach danego Klubu w rozgrywkach ligowych. Nie ma możliwości udziału zawodnika w innej drużynie tego samego Klubu grającej na tym samym szczeblu rozgrywek. W pozostałych przypadkach automatycznie ma zastosowanie punkt 6.3.

  Uchwała nr 43/2020/2016– 2020

  Nadaje się punktowi 4, rozdział 6 regulaminu DMP następujące brzmienie:

  Dopuszcza się udział zawodnika w drużynie tego samego klubu w lidze szczebla wyższego niż ten, do którego zawodnik jest zgłoszony. Opcja takiego „wypożyczenia” dotyczy występu w meczach jednej drużyny przez nie więcej niż 72 rozdania. Wypożyczenie będzie poprawne, gdy w CEZARze w dniu występu zawodnika odnotowane będzie zgłoszenie go w prawidłowym (minimum 6 zawodników) składzie drużyny tego samego klubu niższego szczebla rozgrywek. W pozostałych przypadkach automatycznie ma zastosowanie punkt 6.3.

  Głosowało 8 członków zarządu – 3 za, 2 przeciw, 3 wstrzymało się

 6. Witold Stachnik zaproponował, aby przedłużyć okres rozgrywania cyklu Grand Prix do września 2021 r. Stanisław Gołębiowski zaproponował przywrócenie cyklu GP w systemie rocznym. Po dyskusji Prezes zaproponował głosowanie.

  Uchwała nr 44/2020/2016– 2020

  Zarząd zatwierdza przedłużenie cyklu Grand Prix Polski Par i Grand Prix Polski Teamów do końca sierpnia 2021, z możliwością zwiększenia liczby turniejów oraz z możliwością organizacji do dwóch edycji jednego turnieju w tym samym ośrodku.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 7 za, 1 przeciw.

 7. Prezes zaproponował wznowienie rozgrywek KMP. Po dyskusji Prezes zaproponował głosowanie.

  Uchwała nr 45/2020/2016– 2020

  Zarząd „odmraża” rozgrywki KMP od 14.09.2020 r.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 4 za, 4 wstrzymało się.

  Uchwała nr 46/2020/2016– 2020

  W roku 2020 nie będzie prowadzona klasyfikacja długofalowa KMP oraz minimalna liczba par klasyfikująca ośrodek zmniejszona jest do 6.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 6 za, 2 wstrzymało się.

 8. Zarząd rozważa organizację Mistrzostw Polski Open i Mistrzostw Polski Teamów Open w terminie zaplanowanych wcześniej Finałów GPPP i GPPT.

 9. Jacek Grzelczak przedstawił prace Wydziału Dyscypliny nad sprawą Michała Nowosadzkiego.

 10. Igor Chalupec poinformował o pracach EBL nad rozwiązaniami problemu oszukiwania online.

 11. Marcin Wasłowicz przedstawił nową platformę internetową “RealBridge”, która umożliwia rozgrywanie turniejów i meczów z wykorzystaniem opcji video.

 12. Komisja Rewizyjna zwróciła się do Zarządu o zatwierdzenie umowy dla Marka Małysy za prowadzenie i koordynację Programu “Brydż 60+”.

Prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył zebranie.

Poprawiony (sobota, 29 sierpnia 2020 17:43)