Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Raport Komisji Etyki

Do Komisji Etyki od momentu jej powstania w listopadzie 2020 roku wpłynęło szesnaście  zgłoszeń dotyczących podejrzenia o wykorzystywanie nielegalnych informacji w trakcie gry on-line.

Wszystkie zgłoszenia zostały przez Komisję Etyki rozpatrzone.

Po dokonaniu analizy dostępnych w internecie rozdań Komisja przekazała cztery z tych spraw do Komisji Dyscyplinarnej. W pozostałych przypadkach nadal toczy się postępowanie wyjaśniające i trwa dalsza obserwacja par, wobec których wysunięte zostały zarzuty.

Zestawienie postępu prac w zakresie przeciwdziałania nieetycznej grze w internecie.

 

Aktualny etap pracy nad poszczególnymi zgłoszeniami

Sprawy zgłoszone

Sprawy w trakcie analizy w Komisji Etyki

Postępowanie wyjaśniające Rzecznika Dyscyplinarnego

Postępowanie dyscyplinarne w Wydziale Dyscypliny

Sprawy zakończone orzeczeniem 

16

12

1

3

0

 

Poprawiony (środa, 24 lutego 2021 09:29)