Regulamin rozgrywek PKO Młodzieżowej Akademii Brydża Sportowego

 1. W rozgrywkach prawo startu mają wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniach zorganizowanych w ramach PKO Młodzieżowej Akademii Brydża Sportowego. O dopuszczeniu pary do startu w rozgrywkach decydują opiekunowie ośrodków Akademii.
 2. Celem rozgrywek PKO Akademii jest wyłonienie trzech par, które zostaną powołane do Reprezentacji Polski PKO Akademii do uczestnictwa w Narodowych Mistrzostwach Świata Par rozgrywanych w trakcie World Bridge Games 2016 we Wrocławiu. Koszty wpisowego powołanych par pokryje PZBS.
 3. Reprezentacja zostanie powołana na podstawie wyników w trzech kryteriach:
  1. I kryterium – 5 marca 2016 r. we Wrocławiu (min. 22 rozdania),
  2. II kryterium – 20 maja 2016 r. we Wrocławiu (min. 22 rozdania),
  3. III kryterium (finałowe) – 21 maja 2016 r. we Wrocławiu (44 rozdania).
 4. I i II kryterium są ogólnodostępne dla wszystkich uczestników PKO Akademii. Do kryterium finałowego zostanie zakwalifikowanych 12 par.
 5. Za uczestnictwo w I i II kryterium, parom zostaną przyznane punkty PDF zgodnie z poniższą tabelą:
  Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  PDF 31 26 22 19 17 15 13 11 9 7 6 5 4 3 2 1
 6. Do kryterium finałowego zostanie zakwalifikowane 12 par z największą sumą PDF po dwóch pierwszych kryteriach.
 7. Do Reprezentacji Polski PKO Akademii Brydża Sportowego zostaną powołane trzy najlepsze pary kryterium finałowego.
 8. Powołane pary są zobowiązane do stałego uczestnictwa w zajęciach brydża sportowego organizowanych w ramach PKO Akademii. W przypadku wysoce lekceważącego podejścia powołanych par do dalszych szkoleń, miejsce w reprezentacji może zostać przydzielone przez organizatora kolejnej parze.
 9. W przypadku niemożliwości uczestnictwa w zawodach powołanej pary, na jej miejsce zostaje powołana para z kolejnym najwyższym wynikiem w kryterium finałowym.

Poprawiony (poniedziałek, 14 marca 2016 09:00)