Memoriał im. Arcymistrza Cezarego Szadkowskiego

REGULAMIN TURNIEJU
 (20 stycznia 2019 r.)

1. Miejsce rozgrywek: zmiana miejsca rozgrywek !!! Hotel Kęszyca Leśna (koło Międzyrzecza, 5 km)

2. OTP** VII Memoriał Arcymistrza Międzynarodowego Czarka Szadkowskiego rozgrywany w ramach cyklu Grand Prix’ 2019 Lubuskiego Związku Brydża Sportowego

3. Zapisy: 900-950

4. Wpisowe:
- normalne (członek PZBS): 35 zł + 5 zł długa fala
- ulgowe 25 zł + 5 zł długa fala (do 25 lat lub powyżej 65 lat) -/roczniki od 1999 do 1994 i urodzeni w 1953 i starsi/
- kobiety 30 zł +5 zł długa fala
- super ulgowe 5zł +5zł długa fala (do 19 lat – uczniowie szkół ) – urodzeni w 2000r. i młodsi
- niezrzeszeni : 40zł +5 zł długa fala

5. Program zawodów: 4 mini sesje po 10 rozdań
- I sesja (1000-1130) ; II sesja (1140-1300)
- przerwa 1300-1420
- III sesja (1420-1540); IV sesja (1550-1720)
- zakończenie turnieju – wręczenie nagród 1745

złożenie kwiatów na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu na grobie śp. Kol. Czarka Szadkowskiego odbędzie się w dniu zawodów o godz. 900

6. Nagrody (łączna wartość około 6.000 zł):
- finansowe gwarantowane dla najlepszych par: I miejsce 1200zł; II miejsce 1000zł; III miejsce 800zł
- okolicznościowe puchary dla najlepszych zawodników
- rzeczowe (dla minimum kolejnych trzech par od IV do VI miejsca oraz dla najlepszej pary w kategorii mikst/kobiet, dla najlepszej pary reprezentującej drużynę SBS Międzyrzecz)

7. Polityka systemowa:
- obowiązują przepisy MPB i PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS)
- dopuszcza się otwarcie „2 karo – WILKOSZ – jako słabą dwukolorówkę, z co najmniej jednym
kolorem starszym
- wprowadza się zakaz blefu otwarciem konwencyjnym
- karta konwencyjna jest zalecana dla ochrony własnych praw
- wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny – kol. Grzegorz Pogodziński (sędzia państwowy)

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu

9. Uwagi:
- przy nagrodach rzeczowych obowiązuje ich osobisty odbiór, w przypadku braku pary nagroda
rzeczowa przechodzi na następną parę
- nagrody rzeczowe nie kumulują się (o ich ostatecznym rozdzieleniu decyduje organizator)


Organizator: Międzyrzeckie Stowarzyszenie Brydża Sportowego
(komisarz zawodów Andrzej Parmonik – telefon kontaktowy 693683533)

 


 

Poprawiony (wtorek, 15 stycznia 2019 12:56)