Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin MPJ 2020

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów 19-21 oraz Juniorów 22-25

 1. W MPJ 19-21 mogą startować wyłącznie zawodnicy urodzeni w latach 1999-2001, a w MPJ 22-25 – zawodnicy z roczników 1995-1998. Wszyscy zawodnicy muszą być zarejestrowani w Polskim Związku Brydża Sportowego, z opłaconą składką za rok 2020.
 2. Zawodnicy startujący w kategorii 19-21 zobowiązani są dodatkowo do wypełnienia formularza https://pesel.pzbs.pl/.
 3. Głównym organizatorem Mistrzostw jest Polski Związek Brydża Sportowego, a dodatkowymi  współorganizatorami Dolnośląski Związek Brydża Sportowego oraz KS AZS Wratislavia.
 4. Dyrektorem organizacyjnym Mistrzostw jest Stanisław Gołębiowski ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 601795136).
 5. Poprzez uczestnictwo w zawodach wszyscy zawodnicy, opiekunowie oraz sędziowie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku przez Organizatora do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Brydża Sportowego, a kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie: https://www.pzbs.pl/info-rodo.
 6. Zawody zostaną rozegrane w dniach 23-25 października 2020 r. w Hali Sportowej przy hotelu Gem – Wrocław ul. Mianowskiego 2B.
 7. W zawodach obowiązują właściwe regulaminy Polskiego Związku Brydża Sportowego, w tym informacje dla organizatorów i zawodników dotyczące wznowienia działalności brydżowej w związku z COVID-19.
 8. W zawodach rozegrane zostaną w obu kategoriach wiekowych turnieje:
  1. Turniej Par Mikstowych,
  2. Turniej Par Dziewcząt,
  3. Turniej Par Chłopców,
  4. Turniej Teamów.
 9. W każdym turnieju zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3, otrzymują medale, puchary i tytuły Mistrzów, Wicemistrzów i II Wicemistrzów Polski Juniorów.
 10. Turniej Par Mikstowych zostanie rozegrany na dystansie 40 -50 rozdań. O systemie rozgrywek (w zależności od liczby startujących par) poinformuje Sędzia Główny przed rozpoczęciem turnieju.
 11. Turniej Par Dziewcząt będzie rozgrywany wspólnie w obu kategoriach z końcowymi wynikami oddzielnie dla każdej kategorii  wiekowej, na dystansie ok. 50 rozdań.
 12. Turniej Par Chłopców zostanie rozegrany na dystansie 50 rozdań podzielonych naminisesje liczące 5 rund po 2 rozdania. W ostatniej minisesji zostanie dokonany podział na dwa finały (maksowanie wspólne):
  1. Finał A zamknięty dla pierwszych 10 par;
  2. Finał B dla par z miejsc poniżej 10.

Wszystkim uczestnikom zaliczony zostanie pełny wynik z dotychczas rozegranych rozdań.

W przypadku niewystarczającej liczby par, sędzia główny może wyznaczyć inny system przeprowadzenia rozgrywek, co zostanie ogłoszone bezpośrednio przed rozpoczęciem gry.

 1. Turniej Teamów zostanie rozegrany na dystansie 9 rund po 6 rozdań. Teamy zostaną podzielone na grupy czterodrużynowe. Rozstawienie w grupach metodą pętelkową zgodnie z sumą rankingową czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników teamu.
  1. rundy 1-3 – w grupach;
  2. rundy 4-5 – dokładnie według wyników (bez powtórzeń);
  3. rundy 6-8 – z opóźnieniem jednej rundy (bez powtórzeń);
  4. runda 9 – dokładnie według wyników (z możliwymi powtórzeniami).
 2. W turnieju teamów mogą startować:
  1. w kategorii 19-21 zespoły 4-osobowe;
  2. w kategorii 22-25 zespoły 4-6-osobowe.
 3. Aby zdobyć tytuł Mistrza lub I/II Wicemistrza Polski Juniorów, trzeba rozegrać minimum 50% rozdań przewidzianych do rozegrania.
 4. W kat. 19-21 lat – za uzyskane wyniki zostaną przyznane punkty w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego.
 5. Obsadę sędziowską zobowiązuje się do nakładania kar (łącznie z wykluczeniem z gry) za przewinienia przeciwko etyce i dobrym obyczajom.
 6. Sędzia Główny zawodów: Arkadiusz Ciechomski.
 7. Odwołania od decyzji sędziowskich oraz wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny. Od decyzji Sędziego Głównego nie przysługuje prawo do odwołania.

 

DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE:

Obowiązują ograniczenia jak dla zawodów Kategorii 3 zgodnie z Polityką Systemową PZBS. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Sędzia Główny.

 

RESTRYKCJE:

W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.

Zakazuje się:

 • opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany;
 • palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych (w tym tzw. e-papierosów)w miejscach niedozwolonych;
 • spożywania i przebywania na miejscu rozgrywek pod wpływem alkoholu (dotyczy zawodników i opiekunów);
 • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

Niezastosowanie się do powyższych restrykcji może spowodować wymierzenie przez sędziego kary lub wykluczenie z zawodów.

 

ETYKA I DOBRE OBYCZAJE:

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów, zachowania sportowej postawy i właściwego postępowania wobec przeciwników i partnera.

Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

Poprawiony (środa, 14 października 2020 12:36)