MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007

Copyright Światowa Federacja Brydża

Z podziękowaniem dla członków Komisji w składzie:
Max Bavin
Ralph Cohen
Grattan Endicott (koordynator)
Joan Gerard
Ton Kooijman
Jeffrey Polisner
Antonio Riccardi
William Schoder
John Wignall (przewodniczący)

Wyrazy wdzięczności za doniosłą współpracę dla
Portland Club
Europejskiej Ligi Brydżowej
Amerykańskiej Ligi Brydżowej

Tłumaczenie: Kazimierz Chłobowski
Zespół redakcyjny: Sławomir Latała (przewodniczący), Jacek Marciniak, Konrad Ciborowski, Jan Romański, Maciej Czajkowski


Uwagi dotyczące niniejszego wydania internetowego proszę kierować do niżej podpisanych.

Edycja HTML ©'2001,2007 .

ostatnia modyfikacja: