7. NADZÓR NAD PUDEŁKAMI I KARTAMI wesja angielska

A. Ustawienie pudełka

Pudełko z rozdaniem, które właśnie ma być grane, umieszcza się na środku stołu, gdzie pozostaje do zakończenia rozgrywki.

B. Wyjęcie kart, operowanie nimi

1. Każdy gracz wyjmuje karty swojej ręki z przegródki odpowiadającej zajmowanej przez niego pozycji.

2. Każdy zawodnik przelicza najpierw karty swojej ręki - koszulkami do góry - aby upewnić się, czy ma ich dokładnie trzynaście; następnie - zanim zgłosi jakąś zapowiedź - musi przyjrzeć się swojej ręce.

3. Podczas rozgrywki każdy gracz zatrzymuje swoje karty przy sobie, nie dopuszczając do ich przemieszania z kartami innego gracza. Ani podczas rozgrywki, ani po jej zakończeniu, żaden gracz nie może dotykać cudzych kart bez zezwolenia sędziego (jednak - stosownie do przepisu 45B - rozgrywający może grać kartami dziadka).

C. Schowanie kart

Po zakończeniu gry każdy gracz powinien potasować trzynaście kart swojej początkowej ręki przed schowaniem ich do przegródki odpowiadającej zajmowanej przez siebie pozycji. Odtąd, nie może wyjmować z pudełka kart żadnej ręki, chyba że w obecności graczy obu stron lub sędziego.

D. Odpowiedzialność za stół

Za utrzymanie właściwych warunków przebiegu gry przy stole odpowiada przede wszystkim gracz zajmujący przy nim stałą pozycję w ciągu danej sesji.


6. TASOWANIE I ROZDAWANIE  6. TASOWANIE I ROZDAWANIEtop of page 8. ZAKOŃCZENIE RUNDY  8. ZAKOŃCZENIE RUNDY