Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2020

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2020
Liczba delegatów z podziałem na województwa
Terminy wojewódzkich walnych
Lista delegatów
Zarejestrowani kandydaci na Prezesa Zarządu PZBS
Projekt porządku obrad
Regulamin Zgromadzenia
Sportowe podsumowanie roku 2019
Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z badania
Sprawozdanie OPP
Sprawozdanie merytoryczne
Wydatki 2018 i Budżet 2019
Projekty uchwał (zmiany w Statucie i Regulaminie Dyscyplinarnym)

Uchwała nr 19/2020/2016-2020 - przedłużenie kadencji Zarządu PZBS

W związku ze zmianą ustawy przedłużającej kadencję organów polskich związków sportowych Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie do 30 czerwca 2021. Wybór nowych władz związku zostanie połączony z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2020. Do tego czasu zostaje przedłużona kadencja obecnego Zarządu.
Głosowało 10 członków Zarządu - 10 za.

 

Walne Zgromadzenie Delegatów 2020 odbędzie się 6-7 czerwca 2020 roku.

Na 6 i 7 czerwca 2020 r. zostało zaplanowane sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów (WZD) PZBS decydujące o kolejnej, 4-letniej kadencji. Szczegóły organizacyjne zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Delegaci WZBS-ów wybiorą Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Przedstawione poniżej informacje mają na celu przygotowanie się do Zgromadzenia przez zainteresowane podmioty w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Dotychczasowi delegaci na WZD PZBS przestają pełnić swoje funkcje, a walne zebrania WZBSzwołane koniecznie na termin pomiędzy 1 stycznia a 22 kwietnia 2020 r.wybierają nowych delegatów. Prosimy koniecznie o poinformowanie Biura PZBS o dacie zwołania walnego zebrania w Waszych województwach. Delegaci są wybierani na okres całej 4-letniej kadencji władz PZBS i reprezentują swoje województwa również na corocznych WZD. WZBS przesyła uchwałę walnego zebrania o wyborze delegatów do Biura PZBS drogą elektroniczną niezwłocznie po zebraniu.

WZBS-y po swoich walnych zebrania powinny zaprotokołować również listy kandydatów na delegatów, którzy nie uzyskali wystarczającej liczby głosów, wraz z uzyskanymi liczbami głosów. Takie osoby mogą uzyskać mandat delegata w trakcie kadencji w razie wygaśnięcia mandatu innego delegata. Zaleca się więc zgłosić do głosowania więcej kandydatów niż liczba przysługujących miejsc.

WZD PZBS wybierze Prezesa Zarządu PZBS wyłącznie spośród wcześniej zgłoszonych kandydatów. Kandydata może zgłosić wyłącznie WZBS, na podstawie uchwały swojego zarządu, którą przekazuje do Biura PZBS w terminie do 7 maja 2020 r.Każdy WZBS może zgłosić co najwyżej jednego kandydata.

W przypadku pytań lub niejasności odpowiedzi będzie udzielało Biuro PZBS ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Źródło: par. 22 oraz 27 Statutu PZBS.

Szczegółowe informacje będą pojawiać się w miarę zbliżania się terminu WZD 2020.