Kadra U-25
7: M Grönkvist - D Gullberg,
 
 rundaprzeciwnicyrozd.liniakont
rakt
grawistlewzapisIMPVPwynik
bieżący
NSWE
 12:J Jagodziński - A Waszkiewicz, 7.0 LU/DS1WE4sScQ-6 +30010.00  
 2WE2sSc6=-110 -1.00  
 3WE2hEh5-1-100 0.00  
 4WE2ntWs10-1-100 3.00  
 5WE3cEhK= +1105.00  
 6WE4hNsK=-420 -2.00  
 7WE2ntSs2-4 +4004.00  
 8WE4cEdA-1-50 -2.00  
 9WE3sEh10-2-200 -2.00  
 10WE4hSd2=-620 0.0014.8014.80
 22:J Jagodziński - A Waszkiewicz, 7.0 LU/DS11WE5cEhK+1 +4204.00  
 12WE4s×NcA-3 +8004.00  
 13WE2sSd4+3-200 7.00  
 14WE7s×EcK-2-300 -5.00  
 15WE3cNhJ-1 +1000.00  
 16WE4sWs2+3 +7102.00  
 17WE2sNhQ+2-170 -5.00  
 18WE1ntEd4+3 +1800.00  
 19WE4hEcQ+2 +6809.00  
 20WE3cWsQ-1-100 2.0015.5230.32
 34:R Marks - A Majcher, 12.0 MA1WE3ntEs10+1 +4300.00  
 2WE4s×Wh4-1-100 -5.00  
 3WE4hWc7+1 +6500.00  
 4WE4hEdQ+1 +6509.00  
 5WE1ntSh6+1-120 1.00  
 6WE4sWc4+1 +6500.00  
 7WE2hScA+1-140 0.00  
 8WE2hEs5+1 +140-2.00  
 9WE3ntWs9= +6003.00  
 10WE3dNs5-2 +2004.0013.4343.75
 46:B Ćwiek - K Konopko, 3.5 MA11NS3sSdJ-1 -50-6.00  
 12NS1ntWh3-1+50 -6.00  
 13NS4hEd2+2 -6807.00  
 14NS1ntEcJ= -900.00  
 15NS2cNh2-1 -1006.00  
 16NS4sWd2-2+200 0.00  
 17NS4dWsK-2+100 5.00  
 18NS5sNdA-1 -100-8.00  
 19NS2sEdA= -110-3.00  
 20NS3h×NdA=+730 10.0011.8555.60
 51:M Kita - M Grabiec, 10.0 MP1WE3dNh4-3 +1501.00  
 2WE2sNd2-1 +1002.00  
 3WE3ntSs3-1 +507.00  
 4WE4ntNh10+2-690 -1.00  
 5WE5hSd8=-650 -6.00  
 6WE3ntSh6+1-430 -2.00  
 7WE3ntWs6+1 +6300.00  
 8WE5hWs7-1-50 -9.00  
 9WE4hEdA+1 +6506.00  
 10WE3ntWd7= +6009.0012.5168.11
 63:M Chodacki - M Bojarski, 10.0 MP11NS4s×ShA-2 -300-5.00  
 12NS5cSd5+2+640 -10.00  
 13NS2sSh2+1+140 2.00  
 14NS5d×WcK-2+300 11.00  
 15NS2hEh8-2+100 3.00  
 16NS4hNs10-1 -500.00  
 17NS2sWcJ-1+50 0.00  
 18NS3hEdA-3+150 -8.00  
 19NS2sEd10-3+300 2.00  
 20NS4hNc8-1 -100-10.005.2073.31
 75:M Sobczak - P Marcinowski, 12.0 DS21NS1ntWs4+1 -120-4.00  
 22NS2cNhJ-3 -1502.00  
 23NS3ntSh7-1 -100-7.00  
 24NS3ntWs7+3 -490-1.00  
 25NS1ntEc3-2+200 4.00  
 26NS2hEd9+1 -1402.00  
 27NS4sEcJ-1+50 3.00  
 28NS6ntSc7=+1440 1.00  
 29NS4sEhK= -6200.00  
 30NS4sNh8=+420 0.0010.0083.31
 88: - , 1WE AAA0.00  
 2WE AAA0.00  
 3WE AAA0.00  
 4WE AAA0.00  
 5WE AAA0.00  
 6WE AAA0.00  
 7WE AAA0.00  
 8WE AAA0.00  
 9WE AAA0.00  
 10WE AAA0.0010.0093.31
 95:M Sobczak - P Marcinowski, 12.0 DS11WE5dWh9+1 +4202.00  
 12WE3ntEs2-1-50 0.00  
 13WE4hScK-1 +1000.00  
 14WE2sWs3= +1100.00  
 15WE4s×NhQ-1 +200-1.00  
 16WE5sEc5= +6506.00  
 17WE3ntSd3-2 +1004.00  
 18WE5h×Ns3=-850 -4.00  
 19WE1sEc9+3 +1700.00  
 20WE1ntWh2= +904.0013.72107.03
 103:M Chodacki - M Bojarski, 10.0 MP21NS4sEcK-3+150 0.00  
 22NS7dSd5=+1440 0.00  
 23NS3hEc8= -140-4.00  
 24NS4s×ShA-1 -100-6.00  
 25NS5cSsK-2 -100-8.00  
 26NS3ntNhQ=+600 5.00  
 27NS4sEhK= -4200.00  
 28NS4s×EhA-1+100 2.00  
 29NS3ntEs8= -6000.00  
 30NS5dNh3+1+420 4.007.49114.52
 111:M Kita - M Grabiec, 10.0 MP1WE6sNh4+1-1010 -5.00  
 2WE2sEc8-1-50 -1.00  
 3WE3ntEs5= +60011.00  
 4WE4sWs3+1 +6500.00  
 5WE2sNd9+1-140 0.00  
 6WE3ntNc2+1-430 1.00  
 7WE4hNd2+1-650 -1.00  
 8WE3ntSh2=-400 0.00  
 9WE3hEs5-1-100 1.00  
 10WE3ntEs4+2 +66011.0015.29129.81
 126:B Ćwiek - K Konopko, 3.5 MA1NS4sNs3=+420 0.00  
 2NS3hWdA+2 -2004.00  
 3NS4sNc10=+420 8.00  
 4NS3ntSh8+3+690 0.00  
 5NS3ntEs4= -4001.00  
 6NS4sSdA=+420 2.00  
 7NS2hSsQ=+110 0.00  
 8NS4sWdA-1+50 3.00  
 9NS4s×EdJ-2+500 9.00  
 10NS3sSd4+1+170 5.0018.15147.96
 134:R Marks - A Majcher, 12.0 MA11NS4hSs10-1 -50-2.00  
 12NS3ntEc3-3+150 3.00  
 13NS2dSd5=+90 3.00  
 14NS5d×Wh9-1+100 8.00  
 15NS2sWdQ-2+100 -1.00  
 16NS2h×ScA-3 -500-2.00  
 17NS4hNc3=+420 -6.00  
 18NS2sWd10+2 -1702.00  
 19NS4hNc10=+420 0.00  
 20NS3ntWs8-4+400 5.0013.43161.39
 148: - , 21WE AAA0.00  
 22WE AAA0.00  
 23WE AAA0.00  
 24WE AAA0.00  
 25WE AAA0.00  
 26WE AAA0.00  
 27WE AAA0.00  
 28WE AAA0.00  
 29WE AAA0.00  
 30WE AAA0.0010.00171.39
SUMA:171.39
±: 
WYNIK:171.39
MIEJSCE:1

 

 Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-19 o 14:03:32