ROZDANIE#20

W
all

  Q 9 8 6 3 2
  9 8 5
  6 5
  Q 8
 
  A
  A Q 10 4
  7 2
  A K 10 6 4 3
  K 7 4
  7
  A K Q 10 4
  9 7 5 2
    J 10 5
  K J 6 3 2
  J 9 8 3
  J
 
Maksymalna liczba lew:
     
N 0 4 3 1 0   E 13 9 10 12 13
S 0 4 3 1 0   W 13 9 10 12 13
Minimax: 7 E, -2220
stółkontr.rgwistlewzapisbutler
 NS  EW 
  1  6cWs6+1-1390+10
 7cEs5=-2140-8
  2  7cWs6=-2140-8
 6cWs6+1-1390+10
  3  7cWh8=-2140-8
 7cWh8=-2140-8
  4  5cWs2+2-640+15
 6cWs6+1-1390+10
  5  6cWs2+1-1390+10
 6cWd5+1-1390+10
  6  7cWs6=-2140-8
 6dEsJ=-1370+10
  7  7cWs6=-2140-8
 6cWs6+1-1390+10
  8  7cWd6=-2140-8
 6nWs8+1-1470+8
  9  7cWs3=-2140-8
 7cWs5=-2140-8
 10  7cWh8=-2140-8
 6cWs6+1-1390+10
 11  6cWs6+1-1390+10
 6cWs6+1-1390+10
 12  7cWs6=-2140-8
 7cWh7=-2140-8
 13  7cWs6=-2140-8
 6cWh8+1-1390+10
 14  7cWs6=-2140-8
 7cWs6=-2140-8
 15  7cWs7=-2140-8
 6nWs5=-1440+9
 16  7cWc6=-2140-8
 6cWs6+1-1390+10
średnia-1820