INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA ZNORMALIZOWANEGO
bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań

Butler znormalizowany w każdym segmencie wyliczany jest przez dodanie 50.0% średniego nieznormalizowanego wyniku na rozdanie przeciwników do własnego nieznormalizowanego wyniku pary na rozdanie.

Powyżej 24 IMP na segment, zalicza się jedynie 25.0% wyniku.

Wszystkie segmenty są brane pod uwagę przy wyliczaniu średniego wyniku przeciwników, wyniki ulegają więc zmianie z każdym rozegranym segmentem.

 
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 |
 
miejsce   team imp/rzd roz-
dania
11-1 11-2 12-1 12-2 13-1 13-2 14-1 14-2 15-1 15-2
1 Jacek Brózda J&J Kraków 0.87 240     -8.91 -3.91 +25.20 +13.36 +17.50 -17.50 +28.27 -13.98
2 Andrzej Lubojemski CZARNA PAPUGA 0.64 240 +27.85   +16.00 +11.11 -8.12 +23.85   -16.31 +19.91 -14.67
3 Andrzej Szepczyński CZARNA PAPUGA 0.64 228 +27.85 +22.85 +22.61   -8.12 -11.59 +6.38 +25.63 +19.91  
4 Rafał Śmiałek J&J Kraków 0.62 264 -23.32 -23.57 -8.91 -3.91 +25.20 +13.36 +17.50 -17.50 +28.27 -13.98
5 Maciej Szczerczak TS WISŁA Kraków 0.61 204   +19.99 +7.10 +22.41 +16.69   +0.92   +22.21  
6 Marek Cyrkiel REWERS JOKER Rzeszów 0.58 264 +26.79 +27.04   +10.36 -7.67 +16.01   -11.81 +21.98 +7.98
Marek Michalski REWERS JOKER Rzeszów 0.58 264 +26.79 +27.04   +10.36 -7.67 +16.01   -11.81 +21.98 +7.98
8 Bogdan Palikot CZARNA PAPUGA 0.57 204   +22.85 +22.61 +11.11   -11.59 +6.38 +25.63    
9 Jarosław Posłuszny CZARNA PAPUGA 0.55 240 +5.55 +15.55   +19.99 +22.10   +4.61   -7.67 -9.26
10 Błażej Krawczyk SFORA CIBORA MINDLAB 0.46 264   +19.06 -4.97 -11.97   +15.00 -21.80   +2.69 +6.38
Marcin Szymański SFORA CIBORA MINDLAB 0.46 264   +19.06 -4.97 -11.97   +15.00 -21.80   +2.69 +6.38
12 Jacek Przybyś CKFiS Bełżyce 0.45 240 +8.01 -22.98 +14.56 +9.56 +20.74 +17.98 +29.22 +16.43 -20.55 +19.45
13 Janusz Szyszkowski DUNAJEC Nowy Sącz 0.44 240   +26.19   +23.50 -26.33   +24.11 +26.75 -21.69 +20.56
14 Tadeusz Garbacik MK GALICJA Kraków 0.42 300   -24.12 +17.33 -2.26   +25.05 +23.11 -0.00 -14.90 +27.07
15 Mirosław Sady CZARNA PAPUGA 0.41 192   +15.55             -7.67 -9.26
16 Cezary Komajda FreeEco CHEMIK 0.39 264 +7.02   -12.75 +22.04   -16.09 +2.38   +12.84 +20.92
17 Konrad Ciborowski SFORA CIBORA MINDLAB 0.35 252 -2.67   +25.55   -4.00 -25.01   +22.10 -15.39 +24.11
Maciej Kędzierski SFORA CIBORA MINDLAB 0.35 252 -2.67   +25.55   -4.00 -25.01   +22.10 -15.39 +24.11
19 Andrzej Trygar MK GALICJA Kraków 0.32 312   -24.12 +17.33 -2.26   +25.05 +23.11 -0.00 -14.90 +27.07
20 Jacek Herman DUNAJEC Nowy Sącz 0.32 252   +26.19 -17.50 +23.50 -26.33     +26.75 -21.69 +20.56
21 Piotr Stopa TS WISŁA Kraków 0.31 252 -20.01   +7.10   -8.62 +24.36   +25.49 +22.21 -8.79
22 Marek Drukier INTRA Łódź 0.28 252   +27.89 -10.08   +8.02 -10.14   +4.25 -1.09 +7.91
Przemysław Teleszyński INTRA Łódź 0.28 252   +27.89 -10.08   +8.02 -10.14   +4.25 -1.09 +7.91
24 Kazimierz Dziadkowiec MK GALICJA Kraków 0.26 192 -11.62   -0.94   +26.03 +15.03     -11.12  
25 Andrzej Dudzik TS WISŁA Kraków 0.19 264 -9.89 -24.75 +25.95 +11.10   -0.31 +5.06 -8.94 -27.66 +6.59
26 Włodzimierz Krysztofczyk INTRA Łódź 0.18 264 +22.35 -16.62   -15.40 +3.18 +28.02 +27.04 -5.96   -2.65
Tomasz Krysztofiak INTRA Łódź 0.18 264 +22.35 -16.62   -15.40 +3.18 +28.02 +27.04 -5.96   -2.65
28 Włodzimierz Wala TS WISŁA Kraków 0.13 252 -20.01 +19.99   +22.41 +16.69 +24.36 +0.92 +25.49   -8.79
29 Przemysław Gałek SFORA CIBORA MINDLAB 0.13 204 -24.51 +18.74   -13.45 -1.01   -7.90 +6.20    
Rafał Synowiec SFORA CIBORA MINDLAB 0.13 204 -24.51 +18.74   -13.45 -1.01   -7.90 +6.20    
31 Ryszard Woliński DUNAJEC Nowy Sącz 0.06 264 -6.81   +12.74 -28.76 +13.43 -12.57   -11.64    
32 Maciej Kliś TS WISŁA Kraków 0.03 204 -9.89 -24.75 +25.95 +11.10 -8.62 -0.31 +5.06 -8.94 -27.66 +6.59
33 Tomasz Mazur WISŁOKA  Dębica 0.03 180                    
34 Tadeusz Rejdych MK GALICJA Kraków 0.02 192 -11.62   -0.94   +26.03 +15.03     -11.12  
35 Adam Pruszkowski CKFiS Bełżyce 0.01 324 +8.01 -22.98 -22.21       +29.22 +16.43 -20.55 +19.45
36 Andrzej Kozak CKFiS Bełżyce -0.01 360 +2.70 -24.05 +14.56 +9.56 +20.74 +17.98 -3.08 -29.28 -17.64 -24.00
37 Elżbieta Waniurska FreeEco CHEMIK -0.01 252 +25.43 -17.82   +4.25 -2.65 +0.35   -24.40   +11.84
38 Bartosz Matras FreeEco CHEMIK -0.01 240   -16.14 +2.07   -9.79   -3.86 +10.14 -15.96  
39 Józef Tokarz DUNAJEC Nowy Sącz -0.04 216 -6.81   +12.74 -28.76   -12.57   -11.64    
40 Wacław Gąssowski MK GALICJA Kraków -0.05 216 +24.61 +11.69   -19.67 -16.45   -26.01 +6.99   +19.41
41 Grzegorz Kułak FreeEco CHEMIK -0.07 312 +25.43 -17.82   +4.25 -2.65 +0.35 +2.38 -24.40 -15.96 +11.84
42 Jacek Gurgul J&J Kraków -0.07 300 +9.20 -1.08 +18.70 -20.17 +18.00 -3.55 -3.02 +10.74 -25.55 -20.30
Waldemar Rybka J&J Kraków -0.07 300 +9.20 -1.08 +18.70 -20.17 +18.00 -3.55 -3.02 +10.74 -25.55 -20.30
44 Wojciech Kurkowski FreeEco CHEMIK -0.10 204   -16.14 +2.07   -9.79   -3.86 +10.14    
45 Grzegorz Wieczorkiewicz KAMIENNA -0.10 288 -4.09   -25.61   +11.04   +23.86 -5.82 +11.07 -26.00
46 Krzysztof Hołowacz DRIM TIM -0.11 192 +18.98 +23.00 -3.80 -7.57   -9.44 -21.39 +11.01 +16.02  
Kamil Kajetanowicz DRIM TIM -0.11 192 +18.98 +23.00 -3.80 -7.57   -9.44 -21.39 +11.01 +16.02  
48 Małgorzata Rojkowicz WISŁOKA  Dębica -0.11 180 -25.21 -20.26         +19.21 -9.79 -19.36 +10.35
49 Zbigniew Wilisowski WISŁOKA  Dębica -0.14 312 -3.40 -14.16 -24.98 +13.18 +15.04 -24.25 +4.91 +23.60 +28.39 -5.86
50 Ryszard Pisarczyk SZLEMIK-Nisko -0.19 216 -21.64 -4.55     +15.83 -18.91 +0.79   -20.57 -6.57
51 Wojciech Stachnik CKiS Skawina -0.22 228   -12.96 +23.91   -15.62 +0.14   +18.92 -1.14  
Grzegorz Wadas CKiS Skawina -0.22 228   -12.96 +23.91   -15.62 +0.14   +18.92 -1.14  
53 Włodzimierz Niedolaz KAMIENNA -0.28 312   -15.79 -6.36 -11.86 -20.40 -21.83 +7.18 -21.98 +15.25 -26.00
54 Jacek Baka CKFiS Bełżyce -0.29 348 +2.70 -24.05   +15.79 -22.02 -29.25 -3.08 -29.28 -17.64 -24.00
55 Roman Owsiak INTRA Łódź -0.29 204 +9.14   -20.51 -9.14     -22.75   -18.65  
Krzysztof Porczyński INTRA Łódź -0.29 204 +9.14   -20.51 -9.14     -22.75   -18.65  
57 Jan Lipior WISŁOKA  Dębica -0.30 216 -25.21 -20.26 +6.86 +13.86 -25.93 -14.93        
58 Tadeusz Urbanek WISŁOKA  Dębica -0.33 240 -3.40 -14.16 -24.98 +13.18 +15.04 -24.25        
59 Jerzy Maludziński KAMIENNA -0.35 264 -20.79 +8.35   -21.62 +11.04 +13.99     +11.07 -20.96
60 Mirosław Kotowski KAMIENNA -0.40 204 -20.79 -15.79                
61 Mateusz Dominik AZS AGH Kraków -0.44 288 +0.20   -28.31 -26.64   +15.33 -8.41   -0.00 -9.00
62 Wiesław Siek SZLEMIK-Nisko -0.44 240 -21.64 -4.55     +15.83 -18.91 +0.79   -20.57 -6.57
63 Piotr Kuźmicz SZLEMIK-Nisko -0.46 288     -15.99 +25.51 -22.91     -14.21 -5.08 -25.08
64 Jakub Lenkiewicz AZS AGH Kraków -0.48 276   -11.59 +7.61   +0.74 -2.26   -25.66 +15.11 +1.99
65 Łukasz Baniak AZS AGH Kraków -0.48 240 +0.20   -28.31 -26.64   +15.33 -8.41   -0.00 -9.00
66 Janusz Natorski J&J Kraków -0.49 180 -23.32 -23.57                
67 Oskar Trybus AZS AGH Kraków -0.60 180 +14.91 +9.85   -16.62 +6.06   -22.79 +6.21    
68 Krzysztof Piotrowski AZS AGH Kraków -0.64 240 +14.91 +9.85   -16.62 +6.06   -22.79 +6.21    
69 Andrzej Byzdra SZLEMIK-Nisko -0.77 240                    
 
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA ZNORMALIZOWANEGO
zawodnicy, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań
 
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 |
 
miejsce   team imp/rzd roz-
dania
11-1 11-2 12-1 12-2 13-1 13-2 14-1 14-2 15-1 15-2
1 Bogdan Piasecki DUNAJEC Nowy Sącz 0.73 96     -17.50   +13.43   +24.11      
2 Edward Warząchowski CZARNA PAPUGA 0.65 144                    
3 Krzysztof Kleinrok CZARNA PAPUGA 0.64 96 +5.55   +16.00 +19.99 +22.10 +23.85 +4.61 -16.31   -14.67
4 Ryszard Jaśkiewicz DUNAJEC Nowy Sącz 0.47 144 -1.98 +24.77       +0.92 -27.25   +27.04 +21.79
5 Krzysztof Warzocha FreeEco CHEMIK 0.43 168 +7.02   -12.75 +22.04   -16.09     +12.84 +20.92
6 Przemysław Picheta CKiS Skawina 0.28 156 +14.07 +27.75   +14.21 +11.14   -1.01 -20.26   -2.14
Łukasz Pląder CKiS Skawina 0.28 156 +14.07 +27.75   +14.21 +11.14   -1.01 -20.26   -2.14
8 Aleksander Zdybel TS WISŁA Kraków 0.19 168                    
9 Robert Piechota WISŁOKA  Dębica 0.16 156             +19.21 -9.79 -19.36 +10.35
10 Stanisław Malinowski WISŁOKA  Dębica 0.14 156     +6.86 +13.86 -25.93 -14.93 +4.91 +23.60 +28.39 -5.86
11 Marek Adamczyk MK GALICJA Kraków 0.05 144                    
12 Stanisław Jaśkiewicz DUNAJEC Nowy Sącz 0.04 144 -1.98 +24.77       +0.92 -27.25   +27.04 +21.79
13 Jerzy Michałek MK GALICJA Kraków 0.01 84 +24.61 +11.69   -19.67 -16.45   -26.01 +6.99   +19.41
14 Grzegorz Merynda CKiS Skawina -0.08 168                    
Agata Kowal CKiS Skawina -0.08 168                    
16 Marek Matczuk DRIM TIM -0.10 156     +14.92 -21.08 -19.21   +27.95 -25.73   +22.02
Maciej Urbaniak DRIM TIM -0.10 156     +14.92 -21.08 -19.21   +27.95 -25.73   +22.02
18 Bartosz Bańkowski CKiS Skawina -0.12 168 -24.96   -9.65 +23.16   -23.40 -1.40   +17.02 -22.48
Marek Jarosz CKiS Skawina -0.12 168 -24.96   -9.65 +23.16   -23.40 -1.40   +17.02 -22.48
20 Piotr Szczygieł KAMIENNA -0.15 168 -4.09 +8.35 -25.61 -21.62   +13.99 +23.86 -5.82   -20.96
21 Krzysztof Cetera AZS AGH Kraków -0.15 168   -11.59 +7.61   +0.74 -2.26   -25.66 +15.11 +1.99
22 Mariusz Kozaczyński REWERS JOKER Rzeszów -0.16 168   -0.21 -17.00 +19.00 +27.27 -0.30 +1.02   +0.74 +20.74
Stanisław Zych REWERS JOKER Rzeszów -0.16 168   -0.21 -17.00 +19.00 +27.27 -0.30 +1.02   +0.74 +20.74
24 Waldemar Kwiatkowski CKFiS Bełżyce -0.17 120                    
25 Jacek Adamczyk KAMIENNA -0.17 168     -6.36 -11.86 -20.40 -21.83 +7.18 -21.98 +15.25  
26 Patryk Mrukot AZS AGH Kraków -0.20 48                    
27 Jerzy Puchała REWERS JOKER Rzeszów -0.21 48                    
28 Mariusz Czesnar SZLEMIK-Nisko -0.23 132 +4.45 -26.14 +18.07 -23.98   +22.58 -15.44 +19.56    
29 Robert Podsiadły J&J Kraków -0.26 156                    
30 Dariusz Woszczycki KAMIENNA -0.36 36                    
31 Jacek Komorowski DRIM TIM -0.40 120                    
Adam Mielczarek DRIM TIM -0.40 120                    
33 Marcin Purta DRIM TIM -0.44 108                    
Małgorzata Purta DRIM TIM -0.44 108                    
35 Jerzy Góralczyk SZLEMIK-Nisko -0.46 168 +4.45 -26.14 +18.07 -23.98   +22.58 -15.44 +19.56    
36 Łukasz Lebioda TS WISŁA Kraków -0.47 96                    
37 Joanna Okła DRIM TIM -0.56 96 -10.50 -1.02     -24.19 -0.21     +18.19 -21.81
Szczepan Okła DRIM TIM -0.56 96 -10.50 -1.02     -24.19 -0.21     +18.19 -21.81
39 Zbigniew Niezgoda SZLEMIK-Nisko -0.61 156     -15.99 +25.51 -22.91     -14.21 -5.08 -25.08
40 Stanisław Waśko DUNAJEC Nowy Sącz -0.65 84                    
41 Leszek Garbacik REWERS JOKER Rzeszów -0.72 156 -14.21   -1.64              
42 Aleksander Bobko REWERS JOKER Rzeszów -0.81 132             -32.81 +23.52    
Ilona Bobko REWERS JOKER Rzeszów -0.81 132             -32.81 +23.52    
44 Bogusław Nidecki REWERS JOKER Rzeszów -0.94 108 -14.21   -1.64              
45 Krzysztof Stachura CKFiS Bełżyce -1.20 48     -22.21 +15.79 -22.02 -29.25        

Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999
 Admin ©Jan Romański'2005, jfrteamy-ausbutler ©Michał Klichowicz'2017, strona wygenerowana 2020-01-05 o 18:08, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768.