WARSAW OPEN

24-30 sierpnia 2020
Dom Technika NOT ul. Czackiego 3/5

REGULAMIN WARSAW OPEN 2020

 1. Organizatorami cyklu turniejów brydża sportowego są: Fundacja bridge24.pl oraz Mazowiecki Związek Brydża Sportowego.
 2. Każda para powinna wypełnić kartę konwencyjną. W czasie trwania cyklu stosowane są odpowiednie przepisy PZBS. Turnieje będą przeprowadzone zgodnie z zasadami GIS.
 3. Cykl turniejów składa się z dwunastu jednosesyjnych turniejów par rozgrywanych od poniedziałku 24.08 do soboty 29.08 oraz dwusesyjnego niedzielnego turnieju 30.08. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na stronie internetowej.
 4. Cykl turniejów jest organizowany na zasadzie non-profit (po opłaceniu sali i pracowników całość wpisowego zostanie przeznaczona na nagrody – przewidywana wysokość nagród będzie opublikowana na stronie internetowej).
 5. Wpisowe do cyklu zostało określone na 1050zł od zawodnika i upoważnia do udziału w każdym z turniejów cyklu. Zawodnik z opłaconym wpisowym może (po poinformowaniu sędziego) przekazać udział w danym turnieju innemu zawodnikowi.
 6. Liczba par w każdym turnieju jest ograniczona do 50 par, decyduje kolejność wpłat za wpisowe na konto Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego (PKO BP IX O/W-wa 54 1020 1097 0000 7902 0087 0220). Zgłoszenia przyjmuje Maciej Czajkowski (sędzia główny turnieju): [email protected]
 7. Turnieje zostaną rozegrane w sali Warszawskiego Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5 w miarę możliwości na stołach brydżowych z zasłonami.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania wizerunków uczestników (również ewentualnych zastępców) w celu sporządzania dokumentacji video i fotograficznej. Dokumentacja będzie publikowana na stronach internetowych, ewentualnie w prasie branżowej.
 9. W cyklu turniejów będzie prowadzona indywidualna klasyfikacja długofalowa. Za pierwsze miejsce w turnieju jednosesyjnym zostanie przyznanie 120 pdf z obniżką o 3 pdf dla miejsc 2-21 i obniżką o 2 pdf od miejsca 21. Za pierwsze miejsce w turnieju dwusesyjnym zostanie przyznanie 190 pdf z obniżką o 4 pdf dla miejsc 2-41 i obniżką o 3 pdf od miejsca 41. Za cztery pierwsze czołowe miejsca w każdym turnieju zostaną przyznane premie w wysokości 10-5-3-2. Do punktacji długofalowej zalicza się osiem najlepszych wyników pdf zawodnika. Za czołowe miejsca w punktacji długofalowej zostaną przyznane nagrody finansowe.
 10. W trakcie trwania zawodów obowiązuje zakaz stosowania systemów sztucznych i wysoce sztucznych.
 11. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 12. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem wynikłe w trakcie trwania zawodów rozstrzyga sędzia.
Prezes MZBS
Maciej Czajkowski
za Fundację bridge24.pl
Grzegorz Narkiewicz