TURNIEJ BRYDŻA NAUCZYCIELI

ZAPROSZENIE NA TURNIEJ BRYDŻA NAUCZYCIELI

REGULAMIN

II Ogólnopolskiego Turnieju Brydża Sportowego Nauczycieli

im. Mieczysława Jarząbka w Łomży

1. Organizatorzy:
Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP w Białymstoku.
Zarząd Oddziału ZNP w Łomży.
2. Uczestnictwo:
W turnieju mogą uczestniczyć nauczyciele, nauczyciele brydża, pracownicy oświaty i nauki oraz
emeryci wymienionych zawodów. Dopuszcza się uczestnictwo w parze jednego zawodnika
niebędącego nauczycielem lub pracownikiem oświaty.
Turniej rozgrywany w konkurencji par na zapis maksymalny.
3. Termin:
19 października 2019 r. (sobota !) – godz. 10 00
4. Miejsce rozgrywek:
Zajazd FADOM w Łomży ul. Wojska Polskiego 177
Turniej poprowadzi sędzia Włodzimierz Rutkowski
5. Finansowanie:
Koszty turnieju i podróży pokrywają uczestnicy lub zgłaszające ich jednostki.
Wpisowe do turnieju wynosi:

a) Członkowie ZNP, młodzież szkolna i kobiety – 30 zł. od osoby,
b) Pozostali uczestnicy – 40 zł. od osoby.
Opłata startowa obejmuje obiad dla wszystkich uczestników turnieju.
Bufet na miejscu. Dla zwycięzców przewidziano puchary i nagrody rzeczowe.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia par oraz informacji o turnieju udziela Prezes Oddziału ZNP w Łomży kol. Ewa
Chludzińska tel. 86 216 51 94 oraz kol. Aleutyna Kołos tel. 609 295 651 i Adam Myśliwiec tel.
503 126 714.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17 października 2019 r.(środa).
Uczestnicy winni zgłosić się w dniu turnieju do godz. 9 45 .
Istnieje możliwość, po wcześniejszym zgłoszeniu do nas, zakwaterowania w bursie szkolnej.
Przewodniczący Sekcji Brydża
przy Zarządzie Oddziału ZNP w Łomży
Adam Myśliwiec