25. PRZEPISOWE I NIEPRZEPISOWE ZMIANY ZAPOWIEDZI wesja angielska

A. Zapowiedź niezamierzona

1. Dopóki partner nie zgłosi zapowiedzi, gracz może zastąpić swoją zapowiedź niezamierzoną, przez zapowiedź zamierzoną - ale tylko wtedy, gdy zrobi to lub stara się to zrobić bez przerwy na namysł. Druga (zamierzona) zapowiedź utrzymuje się i staje się przedmiotem zastosowania odpowiedniego przepisu.

2. Zgłoszenie kolejnej zapowiedzi przez partnera wyklucza możliwość zastąpienia zapowiedzi niezamierzonej przez zamierzoną.

3. Jeżeli licytacja zakończy się, zanim dojdzie do partnera, to po zakończeniu okresu licytacji nie można już zmienić zapowiedzi (patrz przepis 22).

4. Po przepisowej zmianie zapowiedzi LHO może wycofać swoją zapowiedź zgłoszoną po niezamierzonej zapowiedzi. Informacja pochodząca z wycofanej zapowiedzi jest legalna tylko dla jego strony. Nie ma dalszych konsekwencji.

B. Zapowiedź zamierzona

1. Zmieniona zapowiedź niedozwolona przez postanowienia punktu A może zostać zaakceptowana przez LHO wykraczającego. (Zostaje ona zaakceptowana, gdy LHO celowo zgłosi zapowiedź). Pierwszą zapowiedź wycofuje się, druga zapowiedź pozostaje i licytacja przebiega dalej.

2. O ile punkt 1 powyżej nie ma zastosowania, zapowiedź niedozwoloną przez postanowienia punktu A unieważnia się. Pierwsza zapowiedź pozostaje i licytacja przebiega dalej.

3. Do zapowiedzi wycofanej lub unieważnionej stosuje się przepis 16D.


24. ODKRYCIE KARTY LUB WYJŚCIE PRZED OKRESEM ROZGRYWKI  24. ODKRYCIE KARTY LUB WYJŚCIE PRZED OKRESEM ROZGRYWKItop of page 26. WYCOFANIE ZAPOWIEDZI, OGRANICZENIA WISTOWE  26. WYCOFANIE ZAPOWIEDZI, OGRANICZENIA WISTOWE