64. POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU FAŁSZYWEGO RENONSU wesja angielska

A. Rekompensata w następstwie uprawomocnienia fałszywego renonsu

Gdy nastąpiło uprawomocnienie fałszywego renonsu:

1. Jeżeli lewa, w której miał miejsce fałszywy renons została wzięta przez wykraczającego to po zakończeniu rozgrywki lewę z fałszywym renonsem oraz jedną spośród lew później wziętych przez stronę wykraczającą, przekazuje się stronie niewykraczającej.

2. Jeżeli lewa, w której nastąpił fałszywy renons, nie została wzięta przez gracza wykraczającego, wówczas, jeśli strona wykraczająca wzięła tę czy też którąś z następnych lew, to po zakończeniu rozgrywki jedną z tych lew przekazuje się stronie niewykraczającej.

B. Brak rekompensaty

Rekompensata za uprawomocniony fałszywy renons według punktu A nie przysługuje, jeżeli:

1. Strona wykraczająca nie wzięła lewy, w której miał miejsce fałszywy renons, ani żadnej następnej w danym rozdaniu.

2. Był to kolejny fałszywy renons w tym samym kolorze popełniony przez tego samego gracza. Może mieć zastosowanie przepis 64C.

3. Fałszywy renons został popełniony przez niezagranie karty odsłoniętej i leżącej na stole, czy też należącej do wyłożonej ręki - także karty dziadka.

4. Zwrócono uwagę na fałszywy renons dopiero po zgłoszeniu zapowiedzi przez gracza strony niewykraczającej w następnym rozdaniu.

5. Zwrócono uwagę na fałszywy renons dopiero po zakończeniu rundy.

6. Fałszywy renons został popełniony w dwunastej lewie.

7. Obie strony popełniły fałszywy renons w tym samym rozdaniu.

C. Odpowiedzialność sędziego za zachowanie sprawiedliwości

Jeżeli sędzia uzna, że uprawomocniony fałszywy renons - także taki, za który nie przewidziano rekompensaty - naraził stronę niewykraczającą na straty niedostatecznie wyrównane przez postanowienia niniejszego przepisu, to powinien orzec wynik rozjemczy.


   Dla celów niniejszego przepisu lewa wzięta w dziadku nie jest lewą wziętą przez rozgrywającego.


63. UPRAWOMOCNIENIE FAŁSZYWEGO RENONSU  63. UPRAWOMOCNIENIE FAŁSZYWEGO RENONSUtop of page 65. UKŁADANIE LEW  65. UKŁADANIE LEW