74. WŁAŚCIWE ZACHOWANIE I ETYKIETA wesja angielska

A. Właściwa postawa gracza

1. Gracz powinien zawsze zachowywać uprzejmą postawę.

2. Gracz powinien usilnie wystrzegać się wszelkich komentarzy lub zachowań, które mogłyby zdenerwować lub też wprowadzić w zakłopotanie innego gracza albo zepsuć przyjemność gry.

3. Każdy gracz powinien przestrzegać jednolitego, poprawnego sposobu zagrań i zgłaszania zapowiedzi.

B. Etykieta

Ze względów kurtuazyjnych gracz powinien unikać:

1. Nieokazywania dostatecznej uwagi przebiegowi gry.

2. Wygłaszania zbędnych komentarzy podczas licytacji i rozgrywki.

3. Odłączania karty od swojej ręki zanim przypadnie na niego kolejność zagrywania.

4. Zbędnego przedłużania rozgrywki (na przykład kontynuowania jej mimo zupełnej pewności wzięcia wszystkich pozostałych lew) w celu rozproszenia uwagi przeciwnika.

5. Przywoływania i zwracania się do sędziego w sposób nieuprzejmy dla niego lub innych uczestników.

C. Naruszenia procedury

Za naruszenie procedury uznaje się, na przykład:

1. Używanie różnych określeń dla wyrażenia tej samej zapowiedzi.

2. Okazywanie zadowolenia albo niezadowolenia z jakiejś zapowiedzi lub zagrania.

3. Ujawnienia przewidywania lub zamiaru wzięcia albo oddania lewy zanim zagrano w niej wszystkie karty.

4. Wypowiadanie komentarza lub szczególne zachowanie się podczas licytacji albo rozgrywki - na przykład zmierzające do skierowania uwagi na ważny fakt czy też na liczbę lew brakujących do osiągnięcia sukcesu.

5. Patrzenie w sposób znaczący na innego gracza podczas licytacji albo rozgrywki czy też przyglądanie się jego ręce z zamiarem rozpoznania kart lub zauważenia miejsca, z którego wyjmuje kartę (niemniej nie jest postępowaniem niewłaściwym skorzystanie z informacji uzyskanej przez nieumyślne zobaczenie karty przeciwnika).

6. Okazywanie wyraźnego braku dalszego zainteresowania rozdaniem (na przykład przez złożenie kart).

7. Zmienianie tempa licytacji albo rozgrywki, w celu rozproszenia uwagi przeciwnika.

8. Opuszczanie miejsca przy stole - bez wyraźnej potrzeby - przed ogłoszeniem końca rundy.


   Patrz przepis 73D2, gdy gracz rozmyślnie pokazuje swoje karty.


73. POROZUMIEWANIE SIĘ PARTNERÓW  73. POROZUMIEWANIE SIĘ PARTNERÓWtop of page 75. BŁĘDNE WYJAŚNIENIE LUB BŁĘDNA ZAPOWIEDŹ  75. BŁĘDNE WYJAŚNIENIE LUB BŁĘDNA ZAPOWIEDŹ