75. BŁĘDNE WYJAŚNIENIE LUB BŁĘDNA ZAPOWIEDŹ wesja angielska

Po wyjaśnieniu wprowadzającym w błąd przeciwników obowiązki graczy (oraz sędziego) ukazane są przez konsekwencje następującego przykładu:

N otworzył 1BA i S, mając słabą rękę z longerem karowym, zalicytował 2, jako sign-off; N wyjaśnia jednak, w odpowiedzi na pytanie W, że odzywka S to silne, sztuczne pytanie o kolory starsze.

A. Błąd powodujący przekazanie nielegalnej informacji.

Niezależnie od tego, czy wyjaśnienie N jest zgodne, czy niezgodne z umową partnerów, S słysząc wyjaśnienia N wie, że jego odzywka 2 została błędnie zinterpretowana. Znajomość tego faktu stanowi nielegalną informację (patrz przepis 16A) i S musi uważać, aby nie wykorzystać tej nielegalnej informacji (patrz przepis 73C) (Gdy to nastąpi, sędzia powinien orzec wynik rozjemczy). Na przykład, jeżeli N zalicytuje 2BA, S uzyskuje nielegalną informację, że zapowiedź ta oznacza brak starszych czwórek, lecz jego obowiązkiem jest takie postępowanie, jak gdyby N dał silny inwit po słabej zapowiedzi, wskazując na maksimum otwarcia.

B. Błędne wyjaśnienie

Umowa partnerów przypisuje odzywce 2 znaczenie naturalnego, słabego sign-off; tłumaczenie gracza N było błędne. Udzielenie błędnego wyjaśnienia jest naruszeniem przepisu, ponieważ wszelkie uzgodnienia partnerów powinny być przedstawione stronie przeciwnej w swojej prawdziwej postaci (gdy takie wykroczenie przyniesie stratę stronie W-E, sędzia powinien orzec wynik rozjemczy). Jeśli później N uświadomi sobie własny błąd, musi natychmiast poinformować o tym sędziego. Gracz S nie ma prawa podjąć żadnej akcji w celu poprawienia błędnego wyjaśnienia partnera aż do zakończenia licytacji. Jeżeli po końcowym pasie S zostanie rozgrywającym lub dziadkiem, powinien przywołać sędziego i musi z własnej inicjatywy, dobrowolnie poprawić wyjaśnienie. Jeśli S stanie się obrońcą, przywołuje sędziego i poprawia wyjaśnienie po zakończeniu rozgrywki.

C. Błędna zapowiedź

Umowa partnerów przypisuje odzywce 2 znaczenie zgodne z udzielonym wyjaśnieniem: 2 jest silne i sztuczne, a S dał błędną zapowiedź. Nie ma tutaj naruszenia przepisu, ponieważ strona W-E otrzymała dokładne wyjaśnienie uzgodnień strony N-S; strona W-E nie może żądać dokładnego opisu rąk N-S. (Niezależnie od szkody sędzia powinien utrzymać wynik; jeśli jednak sędzia nie dysponuje dowodem, że jest inaczej, powinien zakładać, iż ma do czynienia z błędnym wyjaśnieniem, a nie z błędną zapowiedzią.) Gracz S nie ma prawa poprawiać wyjaśnienia ani powiadamiać sędziego natychmiast; nie ma on też obowiązku, by zrobić to później.


74. WŁAŚCIWE ZACHOWANIE I ETYKIETA  74. WŁAŚCIWE ZACHOWANIE I ETYKIETAtop of page 76. WIDZOWIE  76. WIDZOWIE