86. ROZGRYWKI TEAMOWE ORAZ TURNIEJE NA IMPY wesja angielska

A. Wynik średni w IMP

Gdy sędzia postanowił orzec procentowy wynik rozjemczy w wysokości średniej plus i średniej minus w IMP, to wynik ten wynosi odpowiednio +3 IMP lub -3 IMP. Organizator Zawodów, za zgodą Organizacji Nadzorującej, może zmienić te wartości.

B. Zapis nierównoważny w grze pucharowej

Jeżeli w meczu, który wymaga wyłonienia zwycięzcy (na przykład w rozgrywkach pucharowych), sędzia orzeka zapisowe wyniki rozjemcze nierównoważne dla obu stron (patrz przepis 12C), to w spornym rozdaniu wynik każdego uczestnika oblicza się oddzielnie, po czym średnią arytmetyczną tych wyników przyznaje się każdemu uczestnikowi.

C. Powtarzanie rozdania

Sędzia powinien zrezygnować z możliwości zadecydowania o powtórnym rozdawaniu zgodnie z przepisem 6, jeżeli łączny wynik meczu bez tego rozdania może być znany któremuś uczestnikowi. Zamiast tego orzeka wynik rozjemczy.

D. Wynik uzyskany przy innym stole

Jeżeli w konkurencji teamów sędzia orzeka wynik rozjemczy (wyłączając każde orzeczenie wynikające z zastosowania przepisu 6D2), a przy innym stole uzyskano już wynik w danym rozdaniu pomiędzy tymi samymi przeciwnikami, to sędzia może orzec wynik rozjemczy w IMP lub zapis sumaryczny (sędzia powinien tak orzec, jeżeli uzyskano wynik korzystny dla strony niewykraczającej).


   Zezwala się na dokończenie rozgrywania rozdania pomiędzy tymi samymi przeciwnikami, rozpoczętego przy innym stole.


85. ROZSTRZYGANIE NA PODSTAWIE FAKTÓW SPORNYCH  85. ROZSTRZYGANIE NA PODSTAWIE FAKTÓW SPORNYCHtop of page 87. ROZDANIE ZNIEKSZTAŁCONE  87. ROZDANIE ZNIEKSZTAŁCONE