strona tytułowa spis treści indeks ← strona tytułowa → spis treści EN: preface

Przedmowa do Międzynarodowego Prawa Brydżowego 2017

W przeciwieństwie do innych sportów umysłowych, jak szachy czy go, brydż to stosunkowo nowa dyscyplina i jako taka stale się rozwija. Pierwsze Przepisy Brydża Porównawczego opublikowano w 1928 roku. Następnie w latach 1933, 1935, 1943, 1949, 1963, 1975, 1987, 1997 i 2007 ukazały się kolejne poprawione wydania. W latach trzydziestych XX wieku przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego były publikowane przez Londyński Klub Portland (Portland Club) i Klub Wista (Whist Club) z Nowego Jorku. Począwszy od lat czterdziestych Komisja Prawa Amerykańskiej Ligi Brydżowej (ACBL) zastąpiła Klub Wista, a Brytyjska Liga Brydżowa (EBU) i Europejska Liga Brydżowa (EBL) wspierały działanie Klubu Portland.

Obecnie odpowiedzialność za systematyczne nowelizacje przyjęła Światowa Federacja Brydża (WBF), której Komisja Prawa jest odpowiedzialna za przegląd przepisów przynajmniej raz na dekadę. Należy uczciwie stwierdzić, że ostatnie wydanie jest najbardziej obszerne z dotychczasowych. Napłynęło wiele uwag od indywidualnych osób, sędziów, krajowych i strefowych organizacji brydżowych, a wszystkie zostały szczegółowo rozpatrzone przez Komisję. Po wielu spotkaniach na mistrzostwach i wymianie kilku tysięcy e-maili konsensus został w końcu osiągnięty. Podziękowania z całego brydżowego świata na pewno należą się ciężko pracującym członkom Komisji wymienionym poniżej. W szczególności Tonowi Kooijmanowi, który ze względu na ogromne doświadczenie został powołany na funkcję przewodniczącego, by pokierować pracami aż do pomyślnego zakończenia. Brakuje słów uznania dla sekretarza Lauriego Kelsa, który wykonał całą pracę administracyjną, opracował większość projektów i poświęcił wiele godzin swojego czasu. Bez niego to przedsięwzięcie nigdy by się nie skończyło.

Kontynuowane są tendencje zapoczątkowane w wydaniu 2007 – zwiększenie swobody nadanej sędziemu, dążenie do naprawy sytuacji zamiast karania oraz utrzymanie pozycji Organizacji Nadzorującej. Nie oczekujemy, że w Prawie nie zajdą już zmiany (w istocie, aż do chwili publikacji toczyły się dyskusje na temat niektórych przepisów), ale struktura jest wypracowana, wypróbowana i sprawdzona dla przyszłych wydań.

Komisja wyraża wdzięczność za istotną pomoc, którą otrzymała od wielu osób. Bardzo ją doceniamy.

John R. Wignall, MNZM

Członkami Komisji Prawa Światowej Federacji Brydża byli:
Max Bavin, Howard Weinstein, Maurizio Di Sacco, John Wignall, David Harris, Adam Wildavsky, Alvin Levy, Laurie Kelso (sekretarz), Chip Martel, Ton Kooijman (przewodniczący)