strona tytułowa spis treści indeks ← przedmowa → wstęp EN: TOC

Spis treści

Wstęp do Międzynarodowego Prawa Brydżowego 2017

Definicje

 1. Talia
 2. Pudełka rozdaniowe
 3. Przygotowanie stołów
 4. Partnerzy
 5. Zajmowanie miejsc
 6. Tasowanie i rozdawanie
 7. Nadzór nad pudełkami i kartami
 8. Przebieg rund
 9. Postępowanie w następstwie nieprawidłowości
 10. Wymierzanie sprostowania
 11. Utrata prawa do sprostowania
 12. Orzeczenie według uznania sędziego
 13. Niewłaściwa liczba kart
 14. Brak karty
 15. Niewłaściwe rozdanie lub ręka
 16. Legalne i nielegalne informacje
 17. Okres licytacji
 18. Odzywki
 19. Kontry i rekontry
 20. Powtarzanie licytacji i udzielanie wyjaśnień
 21. Błędna informacja
 22. Zakończenie licytacji
 23. Zapowiedź porównywalna
 24. Odkrycie karty lub wyjście w trakcie licytacji
 25. Przepisowe i nieprzepisowe zmiany zapowiedzi
 26. Zapowiedź wycofana, ograniczenia wistowe
 27. Odzywka niewystarczająca
 28. Zapowiedzi uznawane za zgłoszone w kolejności
 29. Postępowanie po zapowiedzi poza kolejnością
 30. Pas poza kolejnością
 31. Odzywka poza kolejnością
 32. Kontra lub rekontra poza kolejnością
 33. Zapowiedzi jednoczesne
 34. Podtrzymanie prawa do licytowania
 35. Zapowiedzi niedozwolone
 36. Niedozwolona kontra lub rekontra
 37. Licytacja wbrew obowiązkowi pasowania
 38. Odzywka powyżej siedmiu
 39. Zapowiedź po końcowym pasie
 40. Uzgodnienia partnerów
 41. Rozpoczęcie rozgrywki
 42. Uprawnienia dziadka
 43. Ograniczenia dotyczące dziadka
 44. Kolejność zagrań i przebieg rozgrywki
 45. Karta zagrana
 46. Niepełne lub niepoprawne określenie karty dziadka
 47. Wycofanie karty zagranej
 48. Odsłonięcie kart rozgrywającego
 49. Odsłonięcie kart obrońcy
 50. Dysponowanie kartą przygwożdżoną
 51. Dwie lub więcej kart przygwożdżonych
 52. Niedopełnienie obowiązku zagrania karty przygwożdżonej
 53. Akceptacja wyjścia poza kolejnością
 54. Pierwsze wyjście odkrytą kartą poza kolejnością
 55. Wyjście rozgrywającego poza kolejnością
 56. Wyjście obrońcy poza kolejnością
 57. Przedwczesne wyjście lub zagranie
 58. Wyjścia lub zagrania jednoczesne
 59. Niemożność wykonania żądanego wyjścia lub zagrania
 60. Zagranie po zagraniu nieprzepisowym
 61. Fałszywy renons i dotyczące go pytania
 62. Poprawienie fałszywego renonsu
 63. Uprawomocnienie fałszywego renonsu
 64. Postępowanie po uprawomocnieniu fałszywego renonsu
 65. Układanie lew
 66. Przeglądanie lew
 67. Lewa wadliwa
 68. Deklaracja lub zrzeczenie się lew
 69. Uznanie deklaracji lub zrzeczenia
 70. Sporna deklaracja lub zrzeczenie
 71. Unieważnienie zrzeczenia
 72. Zasady ogólne
 73. Porozumiewanie się, tempo i wprowadzanie w błąd
 74. Właściwe zachowanie i etykieta
 75. Błędne wyjaśnienie lub błędna zapowiedź
 76. Widzowie
 77. Tabela zapisów brydża porównawczego
 78. Metody obliczania wyników i regulamin zawodów
 79. Lewy wzięte
 80. Regulaminy i organizacja
 81. Sędzia zawodów
 82. Sprostowania błędów w przebiegu gry
 83. Informowanie o uprawnieniu do odwołania
 84. Rozstrzyganie na podstawie faktów uzgodnionych
 85. Rozstrzyganie na podstawie faktów spornych
 86. Rozgrywki teamowe
 87. Rozdanie zniekształcone
 88. Przyznawanie wyrównań
 89. Sprostowania w turniejach indywidualnych
 90. Kary proceduralne
 91. Karanie lub zawieszenie
 92. Prawo do odwołania
 93. Procedura odwołania

Indeks