strona tytułowa spis treści indeks ← 73 → 75 EN: Law 74

Właściwe zachowanie i etykieta

Właściwa postawa

 1. Gracz powinien zawsze zachowywać uprzejmą postawę.
 2. Gracz powinien usilnie wystrzegać się wszelkich komentarzy lub dodatkowych zachowań, które mogłyby zdenerwować lub też wprowadzić w zakłopotanie innego gracza albo zepsuć przyjemność gry.
 3. Każdy gracz powinien przestrzegać jednolitego, poprawnego sposobu zagrań i zgłaszania zapowiedzi.

Etykieta

Ze względów kurtuazyjnych gracz powinien unikać:

 1. Nieokazywania dostatecznej uwagi przebiegowi gry.
 2. Wygłaszania zbędnych komentarzy podczas licytacji i rozgrywki.
 3. Odłączania karty od swojej ręki, zanim przypadnie na niego kolejność zagrywania.
 4. Zbędnego przedłużania rozgrywki (na przykład kontynuowania jej pomimo pewności wzięcia pozostałych lew) w celu zakłopotania przeciwnika.
 5. Przywoływania i zwracania się do sędziego w sposób nieuprzejmy dla niego lub innych uczestników.

Naruszenia procedury

Przykładowe naruszenia procedury:

 1. Używanie różnych określeń na tę samą zapowiedź.
 2. Okazywanie zadowolenia albo niezadowolenia z zapowiedzi lub zagrania.
 3. Okazywanie oczekiwania lub intencji wzięcia lub oddania nieskompletowanej lewy.
 4. Komentowanie lub szczególne zachowywanie się podczas licytacji lub rozgrywki w celu skierowania uwagi na znaczące zdarzenie albo na liczbę lew brakujących do osiągnięcia sukcesu.
 5. Uważne obserwowanie innego gracza podczas licytacji lub rozgrywki albo przyglądanie się jego ręce z zamiarem rozpoznania kart lub zauważenia miejsca, z którego wyjmuje kartę (ale nie jest postępowaniem niewłaściwym skorzystanie z informacji uzyskanej przez nieumyślne zobaczenie karty przeciwnika*).
 6. Okazywanie wyraźnego braku dalszego zainteresowania rozdaniem (na przykład przez złożenie kart).
 7. Zmienianie tempa licytacji albo rozgrywki w celu zakłopotania przeciwnika.
 8. Opuszczanie, bez wyraźnej potrzeby, stołu przed ogłoszeniem końca rundy.

* Patrz przepis 73D2, gdy gracz rozmyślnie pokazuje swoje karty.