strona tytułowa spis treści indeks ← 74 → 76 EN: Law 75

Błędne wyjaśnienie lub błędna zapowiedź

Po udzieleniu przeciwnikom mylnego wyjaśnienia obowiązki graczy (oraz sędziego) są następujące:

Błąd powodujący przekazanie nielegalnej informacji.

Niezależnie od tego, czy wyjaśnienie jest zgodne, czy niezgodne z uzgodnieniami partnerów, gracz, usłyszawszy wyjaśnienie partnera, wie, że jego zapowiedź została błędnie zinterpretowana. Znajomość tego faktu stanowi nielegalną informację (patrz przepis 16A) i gracz musi usilnie wystrzegać się skorzystania z niej w jakiejkolwiek sposób (patrz przepis 73C), w przeciwnym razie należy orzec wynik rozjemczy.

Błędne wyjaśnienie

  1. Gdy uzgodnienie partnerów różni się od udzielonego wyjaśnienia, to wyjaśnienie jest naruszeniem przepisu. Gdy takie wykroczenie spowoduje szkodę strony niewykraczającej, należy orzec wynik rozjemczy.
  2. Jeżeli gracz uświadomi sobie własny błąd, musi przywołać sędziego przed odkryciem karty pierwszego wyjścia (lub w trakcie rozgrywki, jeśli zorientuje się później) i wtedy poprawić wyjaśnienie. Gracz może też wezwać sędziego przed zakończeniem licytacji, ale nie ma takiego obowiązku (patrz przepis 20F4).
  3. Partner gracza, który udzielił błędnego wyjaśnienia, nie ma prawa podjąć żadnej akcji w celu poprawienia błędnego wyjaśnienia partnera, aż do zakończenia licytacji. Jeśli stanie się obrońcą, musi wezwać sędziego i poprawić wyjaśnienie dopiero po zakończeniu rozgrywki. Jeżeli ma zostać rozgrywającym lub dziadkiem, musi po końcowym pasie wezwać sędziego i wtedy poprawić wyjaśnienie.

Błędna zapowiedź

Gdy uzgodnienie partnerów zostało poprawnie wyjaśnione, czyli pomyłką była zapowiedź, a nie jej wyjaśnienie, nie ma naruszenia przepisu. Gracz nie ma prawa niezwłocznie poprawiać wyjaśnienia (ani powiadamiać sędziego) i nie ma obowiązku zrobić tego później. Niezależnie od szkody wynik zostaje utrzymany (ale patrz przepis 21B1b).

Ustalenia sędziego

  1. Oczekuje się od graczy, że będą precyzyjnie wyjaśniać uzgodnienia swojej pary (patrz przepis 20F1). Niedopełnienie tego obowiązku tworzy błędną informację.
  2. Uzgodnienie partnerów występuje wtedy, gdy obaj gracze mają takie samo wzajemne rozumienie. Wykroczeniem jest opisywanie uzgodnienia, gdy takie samo wzajemne zrozumienie nie występuje. Jeżeli sędzia ustali, że mylące wyjaśnienie nie było oparte na uzgodnieniu partnerów, stosuje przepis 21B.
  3. Jeżeli miało miejsce naruszenie przepisu (w zakresie punktu B1 lub D2) oraz istnieją wystarczające dowody dotyczące uzgodnionego znaczenia zapowiedzi, sędzia orzeka wynik rozjemczy oparty na prawdopodobnym wyniku, który zostałby osiągnięty, gdyby przeciwnicy otrzymali poprawne wyjaśnienie w odpowiednim czasie. Jeżeli sędzia ustali, że zapowiedź nie miała uzgodnionego znaczenia, orzeka wynik rozjemczy oparty na prawdopodobnym wyniku, który zostałby osiągnięty, gdyby przeciwnicy otrzymali taką informację.