strona tytułowa spis treści indeks ← 75 → 77 EN: Law 76

Widzowie

Nadzór

  1. Widzowie przebywający w miejscu rozgrywek* podlegają nadzorowi sędziego zgodnie z regulaminem danych zawodów.
  2. Organizacja Nadzorująca i Organizator Zawodów, którzy zapewniają przekaz elektroniczny z przebiegu gry, mogą ustalić warunki oglądania tego przekazu i określić zasady właściwego zachowania się widzów. (Widz nie ma prawa kontaktować się z graczem w czasie sesji, w której ten gracz uczestniczy).

Przy stole

  1. Widzowi nie wolno oglądać ręki więcej niż jednego gracza, chyba że regulamin na to zezwala.
  2. Widz podczas rozdania nie ma prawa okazywać jakiejkolwiek reakcji na przebieg licytacji lub rozgrywki.
  3. Podczas trwania rundy widz musi się powstrzymywać od nietypowych odruchów i wszelkich komentarzy oraz nie ma prawa rozmawiać z graczem.
  4. Widz nie ma prawa przeszkadzać graczowi.
  5. Widz przy stole nie może zwracać uwagi na żaden aspekt gry.

Udział w grze

  1. Widz może wypowiadać się na temat faktu lub przepisu w miejscu rozgrywek* tylko wtedy, kiedy zostanie o to poproszony przez sędziego.
  2. Organizacja Nadzorująca i Organizator Zawodów mogą określić sposób postępowania z nieprawidłowościami spowodowanymi przez widzów.

Status

Każda osoba przebywająca w miejscu rozgrywek* poza zawodnikami i obsługą zawodów ma status widza, chyba że sędzia postanowi inaczej.

* Miejsce rozgrywek obejmuje wszystkie części budynku, w których gracz może przebywać w czasie rozgrywanej sesji. Bardziej szczegółowe określenie może być zawarte w regulaminie.