strona tytułowa spis treści indeks ← 19 → 21 EN: Law 20

Powtarzanie licytacji i udzielanie wyjaśnień

Zapowiedź niezrozumiana

Gracz, który ma wątpliwości, jaka zapowiedź została zgłoszona, może niezwłocznie zażądać jej powtórzenia.

Powtórzenie licytacji podczas okresu licytacji

Podczas okresu licytacji gracz, na którego przypada kolejność licytowania, może zażądać powtórzenia dotychczasowego przebiegu licytacji, o ile nie jest zobowiązany przepisem do pasowania. W powtórzeniu powinny być wymienione wszystkie alerty. Graczowi nie wolno zażądać częściowego powtórzenia zgłoszonych dotąd zapowiedzi ani przerwać powtórzenia przed jego zakończeniem.

Powtórzenie po końcowym pasie

 1. Po końcowym pasie każdy obrońca może zapytać, czy na niego przypada pierwsze wyjście (patrz przepisy 47E41).
 2. Rozgrywający* lub obrońca, gdy po raz pierwszy przypadnie na niego kolejność zagrywania, może zażądać powtórzenia licytacji (patrz przepisy 41B41C). Jak w punkcie B, graczowi nie wolno zażądać częściowego powtórzenia ani przerwać w trakcie powtarzania.

Kto powtarza licytację

Licytację ma powtarzać tylko któryś z przeciwników.

Korygowanie powtórzenia

Wszyscy gracze, także dziadek oraz gracz zobowiązany przepisem do pasowania, są odpowiedzialni za niezwłoczne poprawienie błędów w powtarzanej licytacji (patrz przepis 12C1, jeśli nieskorygowane błędy w powtórzeniu spowodują szkodę).

Udzielanie wyjaśnień

 1. Podczas licytacji, ale przed końcowym pasem, każdy gracz, gdy przypada na niego kolejność licytowania, może zażądać** wyjaśnienia licytacji przeciwników. Gracz ma prawo do uzyskania informacji o zgłoszonych zapowiedziach, o niezgłoszonych zapowiedziach, które przeciwnik miał do wyboru, a także o wnioskach wynikających z wyboru odpowiedniego działania, będących przedmiotem porozumienia partnerów. Wyjaśnienia powinien udzielać partner gracza, którego zapowiedź ma być wyjaśniona, chyba że sędzia wyda inne polecenie. Partnerowi gracza żądającego wyjaśnienia nie wolno zadawać dodatkowych pytań, zanim nie przypadnie na niego kolejność licytowania lub zagrywania. Może mieć zastosowanie przepis 16, a Organizacja Nadzorująca może wprowadzić regulamin dotyczący pisemnego udzielania wyjaśnień.
 2. Po końcowym pasie i w trakcie okresu rozgrywki dowolny obrońca może zażądać wyjaśnienia licytacji przeciwników, gdy przypada na niego kolejność zagrywania. Gdy kolejność zagrywania przypada na rozgrywającego, z ręki lub z dziadka, może on zażądać wyjaśnienia zapowiedzi obrońcy lub uzgodnień wistowych. Wyjaśnienia o zakresie podanym w punkcie 1 powinien udzielać partner gracza, którego działanie ma być wyjaśnione.
 3. Według punktów 12 powyżej gracz może zażądać wyjaśnienia pojedynczej zapowiedzi, ale może mieć zastosowanie przepis 16B1.
  1. Gdy gracz uświadomi sobie w trakcie licytacji, że jego własne wyjaśnienie było błędne lub niepełne, musi przywołać sędziego przed końcem okresu wyjaśnień i poprawić błędne wyjaśnienie. Może zdecydować się na wezwanie sędziego wcześniej, ale nie jest do tego zobligowany. (W celu poprawienia wyjaśnień podczas okresu rozgrywki, patrz przepis 75B2).
  2. Przywołany sędzia stosuje przepis 21B lub przepis 40B3.
  1. Graczowi, którego partner udzielił błędnego wyjaśnienia, nie wolno poprawiać tego błędu podczas licytacji ani nie wolno w żaden sposób wskazywać, że błąd został popełniony. „Błędne wyjaśnienie” obejmuje tu brak alertu lub anonsowania wymaganego przez przepisy albo zgłoszenie alertu (lub anonsowania) niewymaganego przez przepisy.
  2. Gracz musi przywołać sędziego i poinformować przeciwników, że jego zdaniem wyjaśnienie partnera było błędne (patrz przepis 75B), ale dopiero przy najbliższej przepisowej okazji:
   1. Obrońca – po zakończeniu rozgrywki,
   2. Rozgrywający i dziadek – po końcowym pasie licytacji.
 4. Jeżeli sędzia uzna, że gracz podjął działanie w oparciu o błędną informację udzieloną przez przeciwnika, stosuje, odpowiednio, przepis 21 lub 47E.

Niewłaściwa procedura

 1. Graczowi nie wolno zadawać pytań, jeśli jego jedynym celem jest korzyść partnera.
 2. Graczowi nie wolno zadawać pytań, jeśli jego jedynym celem jest sprowokowanie niepoprawnej odpowiedzi od przeciwnika.
 3. Podczas okresu licytacji oraz rozgrywki graczowi nie wolno korzystać z opisu własnego systemu, chyba że Organizacja Nadzorująca na to zezwoli (ale patrz przepis 40B2b).

* Rozgrywający pierwszą kartę zagrywa z dziadka, chyba że zaakceptował pierwsze wyjście poza kolejnością.

** O ile gracz nie jest zobowiązany przepisem do pasowania.

† Anonsowanie to automatyczne wyjaśnianie określonych zapowiedzi partnera, zostało wprowadzone przez niektóre Organizacje Nadzorujące (przypis PZBS).