strona tytułowa spis treści indeks ← 15 → 17 EN: Law 16

Legalne i nielegalne informacje

Wykorzystanie informacji przez zawodnika

 1. Podczas licytacji lub rozgrywki gracz może wykorzystać informację, jeżeli:
  1. Pochodzi ona z przepisowych zapowiedzi i zagrań bieżącego rozdania (włącznie z zaakceptowanymi nieprzepisowymi zapowiedziami lub zagraniami) i jest wolna od nielegalnej informacji z innego źródła lub
  2. Jest legalną informacją z wycofanego działania (patrz punkt C), lub
  3. Jest informacją, którą jakikolwiek przepis bądź regulamin definiuje jako legalną albo, jeśli nie określono inaczej, pochodzi ona z prawidłowego przebiegu gry określonego niniejszymi przepisami lub innymi regulaminami (ale patrz punkt B1 poniżej), lub
  4. Jest informacją, którą gracz posiadał przed wyjęciem swojej ręki z pudełka (patrz przepis 7B), a przepisy nie zakazują użycia przez niego tej informacji.
 2. Gracze mogą również uwzględniać własną ocenę swojego aktualnego wyniku, cechy przeciwników i wymagania regulaminu zawodów.

Dodatkowa informacja od partnera

 1. Każda dodatkowa informacja od partnera, która może sugerować zapowiedź lub zagranie, jest nielegalna. Źródłem takiej informacji mogą być uwagi, pytania, odpowiedzi na pytania, niespodziewane alerty lub braki alertu, wyraźne wahanie, niezwyczajny pośpiech, specjalny nacisk, modulacja głosu, gest, ruch lub szczególne zachowanie.
  1. Graczowi nie wolno wybrać zapowiedzi lub zagrania ewidentnie zasugerowanego nielegalną informacją, jeśli inna zapowiedź lub zagranie stanowi logiczną alternatywę.
  2. Logiczna alternatywa to działanie, które zostałoby poważnie rozważone przez znaczną część graczy tej samej klasy, co gracz, o którym mowa, posiadających takie same uzgodnienia systemowe i prawdopodobnie przez niektórych z nich podjęte.
 2. Jeżeli gracz uzna, że może ponieść szkodę, ponieważ przeciwnik udostępnił swojemu partnerowi nielegalną informację, to, o ile nie zabrania tego regulamin wprowadzony przez Organizację Nadzorującą (który może wymagać niezwłocznego wezwania sędziego), gracz może zastrzec sobie prawo do przywołania sędziego później (w takim przypadku przeciwnicy powinni przywołać sędziego niezwłocznie, jeśli nie zgadzają się z zarzutem, że przekazanie nielegalnej informacji miało miejsce).
 3. Jeżeli gracz nabierze uzasadnionego przekonania, że przeciwnik, który miał logiczną alternatywę, wybrał działanie zasugerowane nielegalną informacją, powinien przywołać sędziego po zakończeniu rozgrywki*. Jeżeli sędzia stwierdzi, że naruszenie przepisu przyniosło korzyść wykraczającemu, należy orzec wynik rozjemczy (patrz przepis 12C1).

Informacja z wycofanych zapowiedzi i zagrań

Jeżeli zgodnie z niniejszymi przepisami zapowiedź lub zagranie zostało wycofane:

 1. Dla strony niewykraczającej wszystkie informacje wynikające z działań wycofanych zarówno przez partnera, jak i przez przeciwników są informacjami legalnymi.
 2. Dla strony wykraczającej wszystkie informacje wynikające z działań wycofanych zarówno przez partnera, jak i przez przeciwników są informacjami nielegalnymi. Graczowi strony wykraczającej nie wolno wybrać zapowiedzi lub zagrania ewidentnie zasugerowanego nielegalną informacją, jeśli inna zapowiedź lub zagranie stanowi logiczną alternatywę.
 3. Jeżeli sędzia stwierdzi, że w wyniku naruszenia punktu C2 strona niewykraczająca poniosła szkodę, należy orzec wynik rozjemczy (patrz przepis 12C1).

Dodatkowa informacja z innych źródeł

 1. Jeżeli gracz uzyska przypadkowo dodatkową informację o rozdaniu, które właśnie gra lub które ma jeszcze zagrać, na przykład: przez obejrzenie niewłaściwej ręki, przez zasłyszenie zapowiedzi, zapisu lub komentarza, przez obejrzenie kart przy innym stole lub przez obejrzenie karty innego gracza przy swoim stole przed rozpoczęciem licytacji (patrz również przepis 13A), sędzia powinien być o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony. Najlepiej, aby zrobił to gracz, który uzyskał taką informację.
 2. Gdy sędzia uzna, że ta informacja prawdopodobnie zakłóciłaby normalny przebieg gry, wówczas, o ile nie zgłoszono jeszcze żadnej zapowiedzi, może:
  1. Zmienić pozycje graczy przy stole, o ile pozwala na to dany rodzaj zawodów i sposób obliczania wyników, aby gracz, który uzyskał informację o jednej ręce, otrzymał właśnie tę rękę.
  2. O ile pozwala na to dany rodzaj zawodów, zarządzić ponownie rozdanie dla zainteresowanych uczestników.
  3. Zezwolić na dokończenie rozdania, pozostawiając możliwość orzeczenia wyniku rozjemczego, jeśli stwierdzi, że dodatkowa informacja wpłynęła na wynik rozdania.
  4. Orzec w rozdaniu wynik rozjemczy (dla rozgrywek teamowych, patrz przepis 86B).
 3. Jeżeli uzyskanie dodatkowej informacji nastąpiło po zgłoszeniu pierwszej zapowiedzi w licytacji, a przed zakończeniem rozgrywki w danym rozdaniu, sędzia postępuje według punktu 2c lub 2d powyżej.

* Wcześniejsze lub późniejsze przywołanie sędziego nie jest wykroczeniem.