strona tytułowa spis treści indeks ← 12 → 14 EN: Law 13

Niewłaściwa liczba kart*

Przed zgłoszeniem zapowiedzi

Jeżeli żaden gracz posiadający wadliwą rękę nie zgłosił jeszcze zapowiedzi, wówczas:

  1. Rozdanie należy poprawić i jeśli żaden gracz nie zobaczył karty innego gracza, to należy nakazać normalne rozegranie tego rozdania.
  2. Gdy okaże się, że co najmniej jedna przegródka pudełka zawierała niewłaściwą liczbę kart, a któryś gracz zobaczył co najmniej jedną kartę innego gracza, sędzia pozwala, by rozdanie zostało normalnie rozegrane i zapisane. Jeżeli następnie uzna, że dodatkowa informacja miała wpływ na wynik rozdania, należy orzec wynik rozjemczy (patrz przepis 12C1b) i można ukarać wykraczającego.

Wykrycie w trakcie licytacji lub rozgrywki

Gdy okaże się, że ręka gracza zawierała więcej niż 13 kart, a ręka innego mniej, i któryś gracz dysponujący wadliwą ręką zgłosił już zapowiedź, wówczas:

  1. Jeżeli sędzia uzna, że rozdanie można poprawić i normalnie rozegrać bez zmian zapowiedzi, rozdanie może być tak rozegrane. Po zakończeniu rozdania sędzia może orzec wynik rozjemczy.
  2. W przeciwnym razie, po zgłoszeniu zapowiedzi z niewłaściwą liczbą kart należy orzec wynik rozjemczy (patrz przepis 12C1b) i można ukarać wykraczającego.

Dodatkowa karta

Każdą kartę dodatkową nienależącą do danego rozdania usuwa się po jej znalezieniu. Licytacja i rozgrywka przebiegają bez dalszych sprostowań. Nie wolno orzec wyniku rozjemczego, chyba że taka karta została zagrana w zakrytej lewie.

Po zakończonej rozgrywce

Gdy fakt, że ręka któregoś gracza zawierała początkowo więcej niż 13 kart, a ręka innego mniej, stwierdzono po zakończeniu rozgrywki, wówczas uzyskany wynik musi zostać unieważniony i orzeczony wynik rozjemczy (może mieć zastosowanie przepis 86B). Wykraczający podlega karze proceduralnej.

* Niniejszy przepis ma zastosowanie, gdy przynajmniej jedna ręka zawiera więcej niż 13 kart. Przepis 14 ma zastosowanie dla przypadków związanych z niekompletną talią.