strona tytułowa spis treści indeks ← 85 → 87 EN: Law 86

Rozgrywki teamowe

Zastąpienie rozdania

Sędzia nie może skorzystać z przepisu 6, aby nakazać powtórne tasowanie i rozdawanie, jeśli łączny wynik meczu bez tego rozdania może być znany któremuś uczestnikowi. Zamiast tego orzeka wynik rozjemczy.

Wynik uzyskany przy innym stole

 1. Uzyskano jeden wynik

  Jeżeli w konkurencji teamów sędzia orzeka wynik rozjemczy, a wynik uzyskany na drugim stole pomiędzy tymi samymi uczestnikami jest wyraźnie korzystny dla jednej ze stron, to należy orzec zapisowy wynik rozjemczy (patrz przepis 12C1c, ale w przypadku wielu wyników rozjemczych patrz punkt B2 poniżej).

 2. Uzyskano wiele wyników przy jednym lub wielu stołach*

  Jeżeli w konkurencji teamów dwa lub więcej nieporównywalne wyniki zostały uzyskane pomiędzy tymi samymi uczestnikami lub jeśli niniejsze przepisy wymagają od sędziego orzeczenia więcej niż jednego wyniku rozjemczego:

  1. Jeżeli żaden z uczestników nie ponosi winy, należy unieważnić rozdania i orzec jeden lub więcej procentowych wyników rozjemczych (patrz przepis 12C2) albo, jeśli czas na to pozwala, zarządzić rozegranie jednego lub więcej dodatkowych rozdań (ale patrz punkt A powyżej).
  2. Jeżeli tylko jeden z uczestników ponosi winę, należy za każde rozdanie przyznać stronie niewykraczającej albo procentowy wynik rozjemczy w postaci średniej plus (patrz przepis 12C2b), albo zapisowy wynik rozjemczy, w zależności, co jest bardziej korzystne. Stronie wykraczającej należy przyznać dopełnienie wyniku przeciwników.
  3. Jeżeli obie strony ponoszą winę, należy unieważnić rozdania i orzec jeden lub więcej procentowych wyników rozjemczych (patrz przepis 12C2).
 3. Organizacja Nadzorująca może określić inny tryb postępowania w okolicznościach, gdy rozdania zostały rozegrane tylko przy jednym stole pomiędzy tymi samymi lub różnymi uczestnikami. Zapis przyznany za każde takie rozdanie może być na podstawie regulacji różny od tego, który opisano w punkcie B2, jednak w przypadku braku odpowiednich regulacji sędzia postępuje jak powyżej.

* Włączając wyniki zniekształconego rozdania.