strona tytułowa spis treści indeks ← 84 → 86 EN: Law 85

Rozstrzyganie na podstawie faktów spornych

Gdy przywołano sędziego w celu rozstrzygnięcia na podstawie przepisu lub regulaminu, a fakty nie zostały ustalone, wówczas sędzia rozstrzyga następująco:

Ocena sędziego

  1. Ustalając fakty, sędzia ma wyrobić sobie pogląd na ich temat, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwa w odniesieniu do wagi dowodów, które jest w stanie zebrać.
  2. Jeżeli sędzia uzna za wystarczające fakty, które ustalił, orzeka zgodnie z przepisem 84.

Fakty nieustalone

Jeżeli sędzia nie jest w stanie ustalić faktów w stopniu wystarczającym, dokonuje rozstrzygnięcia umożliwiającego kontynuowanie gry.