strona tytułowa spis treści indeks ← 83 → 85 EN: Law 84

Rozstrzyganie na podstawie faktów uzgodnionych

Gdy przywołano sędziego w celu rozstrzygnięcia na podstawie przepisu lub regulaminu, a fakty zostały ustalone, wówczas sędzia rozstrzyga następująco:

Brak sprostowania

Jeżeli przepis nie przewiduje żadnego sprostowania, a sędzia nie znajduje przesłanek, aby decydować według własnego uznania, to nakazuje graczom kontynuowanie licytacji lub rozgrywki.

Przepisy przewidują sprostowanie

Jeżeli przypadek jest w oczywisty sposób objęty przepisem, który określa sprostowanie nieprawidłowości, to sędzia orzeka to sprostowanie i zapewnia jego wykonanie.

Wybór gracza

Jeżeli przepis daje graczowi wybór sprostowania, sędzia przedstawia możliwości oraz dopilnowuje wyboru sprostowania i jego wykonania.

Wybór sędziego

Sędzia rozpatruje każdą wątpliwość na korzyść strony niewykraczającej. Stara się przywrócić sprawiedliwość. Jeżeli jego zdaniem jest prawdopodobne, że strona niewykraczająca poniosła szkodę w wyniku nieprawidłowości, za którą niniejsze przepisy nie przewidują sprostowania, orzeka wynik rozjemczy (patrz przepis 12).