strona tytułowa spis treści indeks ← 86 → 88 EN: Law 87

Rozdanie zniekształcone

Definicja

Rozdanie uważa się za zniekształcone, jeśli sędzia stwierdzi, że jedna lub więcej kart znalazło się w innej przegródce pudełka rozdaniowego albo że inaczej oznaczono rozdającego lub założenia pomiędzy kopiami tego samego rozdania, wskutek czego uczestnicy, których zapisy powinny być porównane, nie rozegrali tego rozdania w identycznym kształcie.

Obliczanie w turniejach par i indywidualnych

Obliczając wynik rozdania zniekształconego, sędzia ustala jak najdokładniej, które zapisy uzyskano w prawidłowej, a które w zmienionej postaci (lub zmienionych postaciach). Na tej podstawie dzieli on rozpatrywane zapisy na grupy i oblicza wyniki każdej grupy oddzielnie, stosownie do postanowień regulaminu zawodów. (Wobec braku odpowiedniego regulaminu sędzia wybiera i ogłasza swój sposób postępowania).

Obliczanie w turniejach teamów

Patrz przepis 86B2.