strona tytułowa spis treści indeks ← 16 → 18 EN: Law 17

Okres licytacji

Rozpoczęcie okresu licytacji

Dla danej strony okres licytacji w rozdaniu rozpoczyna się, gdy któryś gracz tej strony wyjmuje karty z pudełka.

Pierwsza zapowiedź

Pierwszą zapowiedź zgłasza gracz oznaczony na pudełku jako rozdający.

Następne zapowiedzi

Drugą zapowiedź zgłasza przeciwnik z lewej strony rozdającego, następnie poszczególni gracze zgłaszają swoje zapowiedzi w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara.

Koniec okresu licytacji

  1. Okres licytacji kończy się, gdy w następstwie zakończenia licytacji według przepisu 22A zostanie odsłonięta karta pierwszego wyjścia. (Jeżeli nastąpiło pierwsze wyjście poza kolejnością, patrz przepis 54). Czas pomiędzy końcem licytacji a końcem okresu licytacji nazwany jest okresem wyjaśnień.
  2. Jeżeli żaden gracz nie zgłosi odzywki (patrz przepis 22B), okres licytacji kończy się, gdy wszystkie cztery ręce zostaną schowane do pudełka.
  3. Gdy po jakiejś zapowiedzi nastąpiły trzy pasy, licytacja nie kończy się, jeśli którykolwiek z tych pasów zgłoszono poza kolejnością, pozbawiając któregoś gracza prawa do zalicytowania. W takim przypadku licytacja wraca do gracza pominiętego, wszystkie kolejne pasy unieważnia się i licytacja przebiega dalej normalnie. Do unieważnionych zapowiedzi stosuje się przepis 16C, przy czym każdy gracz, który spasował poza kolejnością, jest graczem wykraczającym.