strona tytułowa spis treści indeks ← 17 → 19 EN: Law 18

Odzywki

Właściwa forma

Odzywka określa liczbę lew deklarowanych (lew powyżej sześciu), od jednej do siedmiu, oraz miano. (Pas, kontra i rekontra są zapowiedziami, ale nie są odzywkami).

Przelicytowanie odzywki

Odzywka przelicytowuje poprzednią odzywkę, jeśli określa tę samą liczbę lew deklarowanych i starsze miano albo większą liczbę lew deklarowanych i dowolne miano.

Odzywka wystarczająca

Odzywka, która przelicytowuje ostatnią poprzedzającą ją odzywkę, jest odzywką wystarczającą.

Odzywka niewystarczająca

Odzywka, która nie przelicytowuje ostatniej poprzedzającej ją odzywki, jest odzywką niewystarczającą. Zgłoszenie odzywki niewystarczającej stanowi naruszenie przepisu (patrz przepis 27 w celu sprostowania).

Starszeństwo mian

Starszeństwo mian w porządku malejącym jest następujące: bez atu, pik, kier, karo, trefl.

Różne sposoby zgłaszania zapowiedzi

Organizacja Nadzorująca może zezwolić na inne sposoby zgłaszania zapowiedzi.

† W języku polskim poprawna forma słownego zgłoszenia odzywki składa się z liczebnika głównego rodzaju nijakiego oraz nazwy miana w pierwszym przypadku liczby pojedynczej, na przykład jedno kier, sześć pik, itp. (przypis PZBS).