strona tytułowa spis treści indeks ← 6 → 8 EN: Law 7

Nadzór nad pudełkami i kartami

Umieszczenie pudełka

Pudełko z rozdaniem, które właśnie ma być grane, umieszcza się na środku stołu, gdzie ma pozostać, właściwie skierowane, do zakończenia rozgrywki.

Wyjęcie kart z pudełka

  1. Każdy gracz wyjmuje karty swojej ręki z przegródki odpowiadającej zajmowanej pozycji.
  2. Każdy zawodnik przelicza koszulkami do góry karty swojej ręki, aby upewnić się, czy ma ich dokładnie trzynaście. Następnie musi przyjrzeć się swojej ręce, zanim zgłosi zapowiedź.
  3. Podczas rozgrywki każdy gracz zatrzymuje swoje karty przy sobie, nie dopuszczając do przemieszania ich z kartami innego gracza. Ani podczas rozgrywki, ani po jej zakończeniu żaden gracz nie może dotykać cudzych kart bez zezwolenia przeciwnika lub sędziego (ale rozgrywający może grać kartami dziadka stosownie do przepisu 45).

Schowanie kart

Po zakończeniu gry każdy gracz powinien potasować trzynaście kart swojej początkowej ręki przed schowaniem ich do przegródki odpowiadającej zajmowanej pozycji. Odtąd nie można wyjmować z pudełka kart żadnej ręki, chyba że w obecności graczy obu stron lub sędziego.

Odpowiedzialność za zachowanie procedury

Za utrzymanie właściwych warunków przebiegu gry przy stole odpowiada przede wszystkim gracz zajmujący przy nim stałą pozycję w ciągu danej sesji.