strona tytułowa spis treści indeks ← 44 → 46 EN: Law 45

Karta zagrana

Zagranie karty z własnej ręki

Każdy gracz, z wyjątkiem dziadka, zagrywa kartę, odłączając ją od swojej ręki i kładąc odsłoniętą* przed sobą na stole.

Zagranie karty z dziadka

Rozgrywający zagrywa kartę z dziadka, nazywając ją, po czym dziadek podnosi tę kartę i kładzie na stole. Zagrywając z dziadka, jeśli to konieczne, rozgrywający może sam zadysponować kartę, którą postanowił zagrać.

Karta uważana za zagraną

 1. Kartę obrońcy trzymaną przez niego w sposób umożliwiający partnerowi rozpoznanie jej uważa się za zagraną w bieżącej lewie (jeśli obrońca już przepisowo zagrał w tej lewie, patrz przepis 45E).
 2. Kartę rozgrywającego uważa się za zagraną, jeśli jest:
  1. Odsłonięta, dotykająca lub prawie dotykająca stołu, albo
  2. Umieszczona w położeniu wskazującym, że została zagrana.
 3. Karta dziadka jest zagrana, jeśli została rozmyślnie dotknięta przez rozgrywającego, chyba że nastąpiło to przy porządkowaniu kart albo w celu uzyskania dostępu do sąsiedniej karty.
  1. Karta jest zagrana, jeśli gracz nazwał ją lub w inny sposób określił jako przewidzianą do zagrania (ale patrz przepis 47).
  2. Rozgrywający może poprawić niezamierzone określenie karty z dziadka, dopóki nie zagra następnej karty z ręki lub ze stołu. Zmiana określenia karty może być dozwolona po przejęzyczeniu, ale nie po utracie koncentracji lub ponownym rozważeniu działania. Jeżeli kolejny przeciwnik zagrał przepisowo kartę przed poprawieniem omyłki, może wycofać tak zagraną kartę, przyłączyć ją do ręki i zastąpić inną (patrz przepisy 47D16C1).
 4. Może zaistnieć obowiązek zagrania normalnej lub podrzędnej karty przygwożdżonej (patrz przepis 50).

Dziadek dysponuje nienazwaną kartę

 1. Jeżeli dziadek umieścił w położeniu wskazującym na zagranie kartę, której nie wskazywał rozgrywający, a na fakt ten zwrócono uwagę, zanim gracze obu stron zagrali w następnej lewie, to niewłaściwa karta musi zostać wycofana. Wówczas obrońca może wycofać i przyłączyć do ręki kartę dołożoną przez siebie po tej pomyłce, a przed zwróceniem na nią uwagi. Jeżeli RHO rozgrywającego zmieni swoje zagranie, to rozgrywający może wycofać kartę zagraną w tej lewie (patrz przepis 16C).
 2. Gdy jest za późno na zmianę błędnie dołożonej karty z dziadka (patrz wyżej), rozgrywka toczy się dalej normalnie bez zmiany kart zagranych w tej lub którejkolwiek późniejszej lewie. Jeżeli błędnie dołożona karta była pierwszą kartą w lewie, zaniechanie dołożenia do koloru do tej karty może stanowić fałszywy renons (patrz przepisy 64A, 64B764C). Jeżeli błędnie dołożona karta została dołożona w lewie będącej w toku i w ten sposób dziadek popełnił fałszywy renons, patrz przepisy 64B364C.

Piąta karta zagrana w lewie

 1. Piąta karta dołożona w lewie przez obrońcę staje się kartą przygwożdżoną i podlega przepisowi 50, chyba że sędzia uzna ją za wyjście w następnej lewie, wówczas stosuje się przepis 53 albo 56.
 2. Gdy rozgrywający dokłada w lewie piątą kartę z ręki własnej lub dziadka, to przyłącza się ją do tej ręki bez dalszych sprostowań, chyba że sędzia uzna to zagranie za wyjście w następnej lewie, wówczas stosuje się przepis 55.

Dziadek wskazuje kartę

Po wyłożeniu ręki dziadkowi nie wolno bez polecenia rozgrywającego wskazywać ani dotykać żadnej ze swoich kart (chyba że nastąpi to przy ich porządkowaniu). Jeżeli dziadek naruszy ten zakaz, to powinno się niezwłocznie przywołać sędziego i poinformować go o zdarzeniu. Rozgrywka przebiega dalej. Po zakończeniu rozgrywki należy orzec wynik rozjemczy, jeśli sędzia uzna, że dziadek zasugerował rozgrywającemu zagranie, w wyniku którego obrońcy ponieśli szkodę.

Zakrycie lewy

Żaden gracz nie powinien zakrywać swojej karty, dopóki wszyscy czterej gracze nie zagrają w danej lewie.

* Pierwszego wyjścia dokonuje się kartą zakrytą, o ile Organizacja Nadzorująca nie zaleci inaczej.