strona tytułowa spis treści indeks ← 52 → 54 EN: Law 53

Akceptacja wyjścia poza kolejnością

Wyjście poza kolejnością uznane za wyjście prawidłowe

Każde wyjście poza kolejnością dokonane odsłoniętą kartą w lewie wcześniejszej niż trzynasta* może być uznane za prawidłowe (ale patrz przepis 47E1). Staje się ono takim, gdy, w zależności od przypadku, rozgrywający lub któryś z obrońców zaakceptuje je przez odpowiednie oświadczenie albo gdy gracz następny w kolejności dołoży swoją kartę do nieprawidłowego wyjścia (ale patrz punkt B). Jeżeli nie ma takiej akceptacji lub zagrania, sędzia nakazuje wykonanie wyjścia z właściwej ręki (i patrz przepis 47B).

Właściwe wyjście dokonane po wyjściu nieprzepisowym

Zgodnie z przepisem 53A, po wyjściu poza kolejnością dokonanym przez przeciwnika, gracz, na którego przypadała właściwa kolejność wyjścia, może w tej samej lewie wyjść prawidłowo swoją kartą i nie jest przy tym narażony na uznanie jej za dołożenie do nieprzepisowego wyjścia. Wówczas prawomocne staje się właściwe wyjście, a wszystkie karty błędnie zagrane w tej lewie mogą zostać wycofane, ale stosuje się przepis 16C.

Niewłaściwy obrońca dokłada kartę do nieprzepisowego wyjścia rozgrywającego

Gdy rozgrywający wyjdzie poza kolejnością z ręki własnej lub z dziadka, a obrońca po prawej od niewłaściwego wyjścia dołoży kartę (ale patrz punkt B), wówczas nieprawidłowe wyjście staje się prawomocne i stosuje się przepis 57.

* Wyjście poza kolejnością w trzynastej lewie musi zostać wycofane.