strona tytułowa spis treści indeks ← 46 → 48 EN: Law 47

Wycofanie karty zagranej

Wykonanie sprostowania

Zagrana karta może zostać wycofana w celu wykonania sprostowania nieprawidłowości (ale wycofana karta obrońcy może stać się kartą przygwożdżoną, patrz przepis 49).

Poprawienie zagrania nieprzepisowego

Karta zagrana może zostać wycofana w celu poprawienia zagrania nieprzepisowego (w odniesieniu do obrońców, oprócz postanowień niniejszego przepisu, patrz przepis 49 – karta przygwożdżona). W przypadku zagrania jednoczesnego, patrz przepis 58.

Zmiana niezamierzonego określenia

Karta zagrana może zostać wycofana i przyłączona do ręki bez dalszych sprostowań po dopuszczonej przez przepis 45C4b zmianie wskazania karty.

Po zmianie zagrania przeciwnika

Po zmianie zagrania dokonanej przez przeciwnika można wycofać bez dalszych sprostowań zagraną kartę i przyłączyć do ręki w celu zastąpienia jej inną. (Mogą mieć zastosowanie przepisy 16C62C2).

Zmiana zagrania spowodowanego błędną informacją

  1. Wyjście poza kolejnością (lub zagranie karty) wycofuje się bez dalszych sprostowań, jeśli gracz został błędnie poinformowany przez przeciwnika, że na niego przypada kolejność wyjścia lub zagrania (patrz przepis 16C). W tych okolicznościach LHO nie wolno zaakceptować tego wyjścia lub zagrania i przepis 63A1 nie ma zastosowania.
    1. Gracz może bez dalszych sprostowań wycofać kartę, którą zagrał po otrzymaniu błędnego wyjaśnienia zapowiedzi lub zagrania przeciwnika, a przed jego poprawieniem, jedynie wtedy, gdy nie została jeszcze zagrana żadna kolejna karta (patrz przepis 16C). Nie wolno wycofać pierwszego wyjścia po odsłonięciu jakiejkolwiek karty dziadka.
    2. Jeżeli jest za późno by poprawić zagranie według punktu (a), sędzia może orzec wynik rozjemczy.

Inne wycofania

  1. Karta może zostać wycofana według postanowień przepisu 53B.
  2. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym przepisie karty raz zagranej nie wolno wycofać.