strona tytułowa spis treści indeks ← 61 → 63 EN: Law 62

Poprawienie fałszywego renonsu

Wymóg poprawienia fałszywego renonsu

Gracz musi poprawić swój fałszywy renons, jeśli zwrócono uwagę na nieprawidłowość przed jego uprawomocnieniem.

Poprawienie fałszywego renonsu

Aby poprawić fałszywy renons, wykraczający wycofuje kartę, którą zagrał, i zastępuje ją kartą przepisową.

  1. Tak wycofana karta staje się normalną kartą przygwożdżoną (patrz przepis 50), jeśli była zagrana spośród nieodsłoniętych kart obrońcy.
  2. Karta może być wycofana bez dalszych sprostowań, jeżeli była zagrana z ręki rozgrywającego (ale patrz przepis 43B2b) lub dziadka albo jeżeli była odsłoniętą kartą obrońcy.

Karty zagrane po fałszywym renonsie

  1. Każdy gracz strony niewykraczającej może wycofać i przyłączyć do ręki swoją kartę zagraną po fałszywym renonsie, a przed zwróceniem na niego uwagi (patrz przepis 16C).
  2. Po wycofaniu karty przez gracza strony niewykraczającej następny w kolejności zagrywania gracz strony wykraczającej może wycofać swoją zagraną kartę. Jeżeli gracz ten jest obrońcą, to wycofana karta staje się kartą przygwożdżoną (patrz przepis 16C).
  3. Jeżeli obie strony popełniły fałszywy renons w tej samej lewie i tylko jedna strona zagrała w następnej lewie, oba fałszywe renonsy muszą zostać poprawione (patrz przepis 16C2). Każda wycofana karta obrońców staje się kartą przygwożdżoną.

Fałszywy renons w dwunastej lewie

  1. Fałszywy renons popełniony w dwunastej lewie, nawet uprawomocniony, musi zostać poprawiony, jeśli został zauważony, zanim wszystkie cztery ręce schowano do pudełka.
  2. Jeżeli obrońca popełnił fałszywy renons w dwunastej lewie, zanim kolejność zagrywania przypadła na jego partnera, ma zastosowanie przepis 16C.