strona tytułowa spis treści indeks ← 60 → 62 EN: Law 61

Fałszywy renons i dotyczące go pytania

Definicja fałszywego renonsu

Niedopełnienie obowiązku dołożenia do koloru zgodnie z przepisem 44, a także wyjścia lub zagrania wskazanej karty bądź karty w kolorze wskazanym zgodnie z przepisami przez przeciwnika korzystającego ze sprostowania nieprawidłowości, pomimo możliwości spełnienia tego nakazu, stanowi fałszywy renons (gdy gracz nie może spełnić wymogu, patrz przepis 59).

Prawo do pytań dotyczących fałszywego renonsu

  1. Rozgrywający może zapytać obrońcę, który nie dodał do koloru, czy nie ma karty w kolorze wyjścia.
    1. Dziadek może pytać rozgrywającego (ale patrz przepis 43B2b).
    2. Dziadkowi nie wolno pytać obrońcy i może mieć zastosowanie przepis 16B.
  2. Obrońcy mogą pytać rozgrywającego i siebie nawzajem (ponosząc ryzyko przekazania nielegalnej informacji).

Prawo do przeglądania lew

Zarzut popełnienia fałszywego renonsu nie uprawnia automatycznie do przeglądania zgranych lew (patrz przepis 66C).