strona tytułowa spis treści indeks ← 43 → 45 EN: Law 44

Kolejność zagrań i przebieg rozgrywki

Wyjście w lewie

Gracz, który wychodzi w lewie, może zagrać dowolną kartę ze swojej ręki (o ile nie podlega ograniczeniom po popełnieniu nieprawidłowości przez własną stronę).

Dokładanie kart w lewie

Po wyjściu pozostali gracze dokładają po kolei po karcie, a zagrane w ten sposób cztery karty stanowią lewę. (Sposób zagrywania kart oraz układania lew określają przepisy odpowiednio 4565).

Obowiązek dokładania do koloru

Zagrywając kartę w lewie, każdy gracz ma obowiązek dodania do koloru wyjścia, o ile jest to możliwe. Dopełnienie tego obowiązku ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi wymogami niniejszych przepisów.

Niemożność dodania do koloru

Nie mając karty w kolorze wyjścia, gracz może dołożyć dowolną kartę (o ile nie podlega ograniczeniom po popełnieniu nieprawidłowości przez własną stronę).

Lewy zawierające atuty

Lewę zawierającą karty w kolorze atutowym bierze gracz, który zagrał w niej najstarszy atut.

Lewy niezawierające atutów

Lewę niezawierającą atutów bierze gracz, który zagrał w niej najstarszą kartę w kolorze wyjścia.

Prawo do wyjścia w kolejnych lewach

Wyjście w następnej lewie następuje z ręki, w której wzięto lewę poprzednią.